Četri novadi kopā īsteno projektu “Atpakaļ nākotnē”

Baltinavas, Balvu, Rugāju un Viļakas novads uzsākuši projekta “Atpakaļ nākotnē” īstenošanu, kura laikā tiks izstrādāts jaunatnes politiskās stratēģijas dokuments. 9. oktobrī četru novadu jaunatnes darbinieki sanāca kopā uz pirmo tikšanos Baltinavas novada ZS “Amatnieki-Riekstiņi”...