Laika vējdzirnavās

Inga Kaļva-Miņina


Cīņa ar Covid-19 šķiet kā tāda spēkošanās ar vējdzirnavām – pretoties nav iespējams, tās griežas un griežas. Šajā gadījumā – laika dzirnavās tiek samalti arvien jauni paziņojumi par saslimušajiem, par attālinātu mācību uzsākšanu te vienā, te – otrā skolā, arvien jauni norādījumi/ ieteikumi/ aizliegumi. Un kad beidzot šis vispasaules vīruss izzudīs?...