Zemnieki gūst zināšanas piena lopkopībā

LLKC Krāslavas konsultāciju birojs augusta nogalē piena ražošanas saimniecību īpašniekus aicināja piedalīties mācību braucienā uz šajā nozarē pieredzējušām saimniecībām.

Viļānu novada akciju sabiedrība “Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija” nodarbojas ar piena teļu izaudzēšanu un nobarošanu līdz 600 kg dzīvsvarā. Savukārt Riebiņu novada Stabulnieku pagasta zemnieku saimniecība “Pumpuri” piena lopkopību papildina ar pievienotās vērtības radīšanu – daļēju piena pārstrādi, ražojot sierus...