Ar “suprātku Kuorklinīkūs” godina Andryvu Jūrdžu

Ar „Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītās Latgales kultūras programmas 2020” atbalstu tika realizēts Nautrēnu pagasta pārvaldes projekts “Andryvam Jūrdžam – 175”, kura pasākums “Suprātka Kuorklinīkūs jeb Andryvam Jūrdžam – 175” notika 4. septembrī Nautrēnu pagasta sporta hallē – KN...