Strūžānos izveido sociālo prasmju un iemaņu centru

Strūžānu kultūras nama telpās realizēts projekts 19-01-AL15-A019.2203-000008 „Sociālo prasmju un iemaņu centrs „Sniedz roku””...