Mizgrauzis un egļu audžu izstrāde

Meža īpašniekam ir jāzina, ka, izstrādājot egļu mežaudzes, lai neveicinātu egļu astoņzobu mizgrauža savairošanos, ir jāievēro vairāki pasākumi...