Kārsavas katlu māja februārī tiks nodota ekspluatācijā

SIA „Kārsavas namsaimnieks” valdes loceklis Juris Vorkalis informē, ka Kohēzijas fonda specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” projekta “Jaunas katlumājas celtniecība Kārsavā” realizācijā šobrīd ir pabeigti objekta vispārceltnieciskie darbi, veikta inventarizācija. Turpinās cauruļu siltināšanas un marķēšanas darbi, kā arī tiek veikti dažādi iekārtu testi un ieregulēšana. SIA “AGB Serviss ” pārstāvji instruē un apmāca SIA “Kārsavas namsaimnieks” personālu, kā droši un efektīvi vadīt katlumājas tehnoloģiskās un automatizētās vadības sistēmas...