Jubileja balvenietim Ainim Kronītim – pašlaik Latgalē vecākajam zināmajam fotogrāfam

10. februārī skaistu jubileju svinēja balvenietis, vecākais pašlaik Latgalē zināmais fotogrāfs Ainis Kronītis. Atsaucoties Balvu Centrālās bibliotēkas iniciatīvai, Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs jubilāram pasniedza Balvu novada domes Pateicības rakstu par mūža ieguldījumu fotogrāfijas mākslas attīstībā un popularizēšanā un savu zināšanu nodošanā nākamajām paaudzēm. Jubilāru sveica arī Latgalē un Latvijā labi pazīstamais fotogrāfs Igors Pličs...