Jēkabpils un Rēzekne aicina uz apmācībām audžuģimenēm un adoptētājiem

2020. gada oktobrī darbību uzsākusi Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrības "DOMUS" struktūrvienība Rēzeknes ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrs. 2020. gada sākumā biedrība noslēdza ar Rēzeknes pilsētas pašvaldību nodomu protokolu par sadarbību un, pateicoties pašvaldības atbalstam, ir saņēmusi lietošanā telpas Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē...