AS "Preiļu siers" vaditāja Jāzepa Šņepsta viedoklis par aktualitātēm