Iedzīvotāju pateicība par sniega tīrīšanu Jersikas pagastā

Redakcijas e-pastā saņēmām vēstuli, kas zināmā mērā pārsteidza. Šoreiz ierasto sūdzību vietā tika teikti pateicības vārdi.

“Sirsnīgi PATEICOS Jersikas pagasta pārvaldes darbiniekiem un personīgi Jersikas pagasta pārvaldes komunālās saimniecības vadītājam Andrejam Purviņam par operatīvu un kvalitatīvu cīņu ar sniegu...