Kopīgā jaunatnes projektā – sešas pašvaldības un Agrobiznesa koledža

Jaunatnes jomā iesaistītie speciālisti un jaunieši no Krustpils, Jēkabpils, Aknīstes, Viesītes, Salas novada pašvaldībām un Jēkabpils pilsētas pašvaldības – visi kopīgi darbosies, īstenojot projektu “KOPĀ vienā virzienā”. Projektā kā partneris iesaistīsies arī Jēkabpils Agrobiznesa koledža. Tā mērķis ir uzsākt ilgtermiņa starpnovadu un starpinstitūciju sadarbību jaunatnes darba jomā starp projektā iesaistītajām pašvaldībām un stiprināt jaunatnes jomā iesaistīto personu un institūciju kapacitāti...