Līdz pašvaldību vēlēšanām – nepilns gads. Novadu vadītāju viedokļi

Līdz 2009. gada 1. jūlijam Latvijā darbojās 26 rajonu pašvaldības un 522 vietējās pašvaldības, tajā skaitā 50 rajona pilsētas un septiņas republikas pilsētas, 41 novads ar tajos ietilpstošajām teritoriālajām vienībām, 424 pagastu pašvaldības. 

Pašlaik Latvijā darbojas 119 pašvaldības110 novadi un deviņas republikas pilsētas.

Pēc 2021. gada pašvaldību vēlēšanām Latvijā būs 42 pašvaldības līdzšinējo 119 vietējo pašvaldību vietā. To paredz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, kas spēkā stājies 2020. gada 23. jūnijā. Jaunās pašvaldību domes darbu uzsāks 2021. gada jūlijā. Esošās 119 pašvaldību domes turpinās darbu līdz 2021. gada pašvaldību vēlēšanām.

Šie Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) apkopotie fakti uzskatāmi rāda, ka atgriezīsimies gandrīz vai tajā pašā administratīvi teritoriālajā iedalījumā, kāds bija pirms nedaudz vairāk nekā 10 gadiem. Runājot par šo tēmu, sabiedrībā cirkulē viedoklis, ka 2009. gada reformu nemaz nevajadzēja, ka tā bija velti izšķiesta nauda, laiks un zaudēts teritorijas attīstības potenciāls. Līdz lielo pārmaiņu spēkā stāšanās oficiālajam brīdim ir nedaudz mazāk kā desmit mēneši, kuru laikā pašvaldībās veicami lieli sagatavošanās darbi. “Vietējā Latgales Avīze” centīsies noskaidrot to pašvaldību vadītāju viedokli par pārmaiņām, kuras pēc gada atbilstoši VARAM iecerei būs apvienojušās jaunos lielos un spēcīgos novados...