Par sejautiem un hokeju

Skaidrīte Svikša

BEIDZOT – tik īss vārds, bet tik gaidīts. Beidzot ziņu virsrakstos maziem burtiņiem, bet sastopam sengaidīto vārdu salikumu “Covid-19 gadījumu skaits sarūk”. Tiesa, līksmībai nav nekāda pamata, jo skaitļi joprojām ir biedējoši, turklāt pieaugusi saslimstība 13 līdz 18 gadu vecuma grupā...