Lauksaimniecība

Aprēķināts labums no samazinātā PVN svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem

Diskusijās par 2021. gada valsts budžetu ZM panāca, ka arī turpmāk līdz 2023. gada 31. decembrim svaigiem dārzeņiem, augļiem un ogām ir saglabāta pievienotās vērtības nodokļa (PVN) samazinātā likme – 5 %. Samazinātais PVN ir būtisks atbalsts lauksaimnieciskās produkcijas ražotājiem un mazina ēnu ekonomiku pārtikas tirdzniecības nozarē...

Turpināsies aizdevumu programma mazajiem lauku uzņēmējiem

Valdība 14. janvārī apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos par aizdevumu programmu lauksaimniecības, lauku attīstības un zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicējiem, lai pielāgotu noteikumus grozījumiem Eiropas Komisijas de minimis regulās, de minimis atbalsta sniegšanas termiņus un nosacījumus saskaņojot ar regulās paredzētajiem termiņiem un nosacījumiem...

Lapas