Lauksaimniecība

Latgales reģionā darbosies jaunas derīgo izrakteņu ieguves vietas

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) nodrošina minerālos materiālus būvniecībai un šogad plāno atvērt 10 jaunas derīgo izrakteņu ieguves vietas, tostarp četras Latgales reģionā, kas nodrošinās ar kvalitatīviem minerālajiem materiāliem, ko varēs izmantot ceļu būvniecībai, remontdarbiem, būvdarbiem, būvmateriālu ražošanai, kā arī pašpatēriņam...

Lauksaimniekiem jāreģistrējas Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā

Līdz 22. maijam lauksaimniekiem jāreģistrējas Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā, lai varētu saņemt valsts un Eiropas Savienības atbalsta maksājumus par izaudzētajiem lauksaimniecības produktiem (dārzeņiem, kartupeļiem, augļu koku un ogulāju produkciju)...

Lauksaimniekiem – tiešsaistē bezmaksas mācības par gāzu emisiju samazināšanu

No 18. līdz 27. maijam notiks bezmaksas mācības lauksaimniekiem “Emisiju samazināšanas pasākumi lauksaimniecībā (piena lopkopība). Izmaksu efektīvie siltumnīcefekta gāzu emisiju (SEG) ierobežojošie pasākumi ražošanas energoefektivitātes uzlabošanai un SEG samazināšanai uz produkcijas vienību”...

Lapas