Pie kaimiņiem pēc pieredzes

Pēc pandēmijas stingrajiem noteikumiem tā gribas izkustēties, doties kādā ceļojumā, komunicēt ar līdzcilvēkiem. Arī Preiļu novada pensionāru biedrības valde šoreiz nolēma apciemot Līvānu novada pensionāru biedrību, lai dalītos pieredzē un gūtu jaunus iespaidus.

Ceļā devāmies 10. jūnijā. Mūs laipni sagaidīja Līvānu novada biedrības “Līvānu novada pensionāri” valdes priekšsēdētāja Skaidrīte Šķimele. Viņa dalījās savā un citu līvāniešu bagātajā pieredzē. Viņas aktīvi strādā – rada rokdarbus, organizē izstādes un darbnīcas. Cik plašs ir izstrādājumu klāsts! Pievērš uzmanību pensionāru veselības saglabāšanai, rīkojot lekcijas, sirsnīgas tikšanās ar medicīnas speciālistiem, tāpat popularitāti guvušas sporta dienas ar daudzveidīgiem sporta veidiem. Šie pasākumi ir plaši apmeklēti, jo saliedē gados vecākus cilvēkus. S. Šķimele ir pateicīga savai Līvānu novada pašvaldībai par atbalstu visos pasākumos.

Kaimiņu pensionāri labprāt paplašina savu redzesloku – brauc ekskursijās un apmeklē pieredzes apmaiņas pasākumus. Pabūts ne tikai Latgalē, bet arī tālākos novados – Kurzemē, Vidzemē, Sēlijā.

Līvānu seniori aktīvi darbojas pašdarbības kolektīvos – dzied, dejo, ar koncertiem iepriecina veco ļaužu pansionātu iemītniekus. Darba formu ir daudz un tās ir dažādas – gardēžu klubiņš, pārgājieni, veco ļaužu svētku atzīmēšana u.c.

Līvāniešiem Preiļu novada pensionāru biedrības valdes priekšsēdētāja Marija Briška pastāstīja par biedrības darbu, proti, par psiholoģiskās palīdzības sniegšanu, kas ir ļoti pieprasīta, uzsverot, ka arī pandēmijas laikā cilvēks nevar sēdēt tikai mājās, jāiet un jāizrunā sakrājušās negatīvās problēmas vai pozitīvie dzīves mirkļi. Tāpēc Preiļu novada pensionāru biedrība atvērta katru dienu, atvērta diskusijai un sarunām. Rīkoti daudzi citi pasākumi – literāro darbu konkursi, tikšanās, izstādes, palīdzības sniegšana Ukrainai u.c.

Ciemošanās dienā tuvāk iepazīta Līvānu pilsēta, kur īpašu uzmanību saistīja atraktīvie soliņi, apmeklēts Līvānu stikla un amatniecības centrs un Emeritas Rubines māja–muzejs.

Atvadoties no līvāniešiem, Marija Briška pateicās Skaidrītei Šķimelei un visiem Līvānu pensionāru biedrības senioriem par silto, sarunām un pasākumiem caurausto uzņemšanu un ielūdza uz atbildes vizīti Preiļos.

Preiļu novada Pensionāru biedrības valde