Saruna ar jauniešu un kultūras dzīves organizatoru Oskaru Bērziņu

Oskars Bērziņš ir pazīstams jauniešu un kultūras dzīves organizators apvienotajā Preiļu novadā, iesaistās raidījumos, šovos un kino. “Vietējā Latgales Avīze” uzrunāja Oskaru pirms Ziemassvētkiem, jo Oskaram ir paša pārbaudītas dzīvesprieka un svētku rīkošanas receptes...