Sēžot mājsēdē

Inga Kaļva-Miņina

Kā mazi bērni esam ietupināti mājsēdē, par nepaklausību esam saņēmuši neskaitāmi daudz dažādu aizliegumu, uz mums skatoties no datora vai TV ekrāniem, tiek raidīti pārmetumu un raižu pilni skatieni, šķiet, tūdaļ ar pirkstu pakratīs un, ja vien nebūtu personas datu aizsardzības likuma (kaut gan šķiet, ka mūsu dati šajā laikā jau sen peld sazin kur…), katru «nepaklausīgo» individuāli nosauktu un vēl arī publiski nokauninātu...