Raidījumu cikla “Par robežām bez robežām” 5. raidījums

Administratīvi teritoriālā reforma Latgalē

Kas ir administratīvi teritoriālā reforma, ko tā paredz? Kā tā ietekmēs Latgales novadus un pilsētas? Kāpēc tā norit tieši šobrīd? – tie ir galvenie raidījuma robežjautājumi.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības (VARAM) teritoriālās reformas projekts paredzējis Latvijā izveidot 35 pašvaldības, Latgalē – septiņas. Pašreizējā valdība savā deklarācija kā prioritāti ir noteikusi sakārtot minēto jautājumu un jaunu administratīvi teritoriālo reformu pabeigt jau tuvāko divu gadu laikā. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības (VARAM) ministrijas sagatavotais administratīvi teritoriālās reformas projekts paredz Latvijā izveidot 35 pašvaldības apkārt attīstības centriem. Lielākā pašvaldība Latgalē pēc iedzīvotāju skaita reģionā varētu veidoties ap Daugavpili, apvienojot pašu pilsētu, Daugavpils un Ilūkstes novadus un sasniedzot vairāk nekā 123 000 iedzīvotāju. Balvu administratīvais centrs apvienotu tagadējos Balvu, Rugāju, Baltinavas un Viļakas novadus. Rēzeknē būtu Rēzeknes un Viļānu administratīvais centrs, bet Ludzā – Ludzas, Kārsavas, Ciblas un Zilupes novadu centrs. Apvienot paredzēts arī Preiļu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas novadus. Šajā gadījumā jaunās administratīvās teritorijas galvenā pilsēta būtu Preiļi. Tāpat kartē paredzēta arī Dagdas un Krāslavas novadu apvienošana, par administratīvo centru nosakot Krāslavu. Vienīgā pašvaldība, kas paliktu savās administratīvajās robežās, ir Līvānu novads. Cik tālu šī VARAM ministrijas ideja ir šobrīd? Kā norit tās īstenošanās dzīvē? Vai ir kādas izmaiņas sākotnējos plānos?

Raidījumā tiks uzklausīta divu Latgales novadu, kurus skar administratīvi teritoriālā reforma, pašvaldības pārstāvju (Rugāju novada pašvaldība, Varakļānu novada pašvaldība) un iedzīvotāju viedokļi par situāciju viņu dzīvesvietā šajā jautājumā (Rugāju, Rēzeknes, Varakļānu u.c.). Aktuālā jautājuma iztirzājumā arī vietējo iedzīvotāju iniciatīvas novadu administratīvi teritoriālās reformas jautājumos tās ietekmēšanai pēc iedzīvotāju vajadzībām (Viļānu pagasta Dekšāru iedzīvotāja Jolanta Smane un viņas iniciatīva iedzīvotāju parakstu vākšanā), varakļāniešu Andreja Svilāna, uzņēmēja Āra Sparāna u.c. viedoklis, Rugāju novada pārstāvju viedoklis) u.c. Administratīvi teritoriālās reformas izskaidrošanai rīkotās sapulces, tikšanās, vai tās nesušas kādu labumu, rezultātus vietējiem iedzīvotājiem?

Ekspertu skatījums problēmu novēršanai un adekvātai administratīvi teritoriālās reformas norisei, kā atrisināt problēmjautājums, vai iedzīvotāju viedoklis ir svarīgs, vai Latgales vēsturiski teritoriālās robežas ir saistošas minētās reformas norisē, kādi ir ieguvumi reformas rezultātā, arī iespējamie zaudējumi – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības (VARAM) ministrijas viedoklis.

Raidījums skatāms svētdien, 20. oktobrī plkst. 16.00 ar atkārtojumu nākamās nedēļas trešdienā plkst. 22.30 un piektdienā plkst. 11.30 “Re: TV” kanālā, dzirdams radio “Ef-Ei” otrdien, 22. oktobrī plkst. 18.30, kā arī skatāms Latgolys entuziastu grupys Biļdis www.youtube.com kanālā un lapā www.facebook.com, sadarbības partneru internetvietnēs.

Raidījums top ar programmas “Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā” atbalstu.  Projektu finansē Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu cikla “Par robežām bez robežām” saturu atbild tā veidotāji- Latgolys entuziastu grupa Biļdis (Projekta līgums Nr.2019.LV/MA/017/24)

#SIF_MAF2019

Projekta vadītāja Ineta Atpile-Jugane

bildis@inbox.lv