ES plānošanas periodu pārejas laikā varēs uzņemties jaunas saistības lauku attīstības platībatkarīgajiem pasākumiem

Valdība 18. martā apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos par valsts un ES atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā, kā arī pārejas laikā 2021. un 2022. gadā, nosakot, ka pārejas laikā uzņemtās saistības var pagarināt katru gadu, nepārsniedzot viena gada termiņu. Tādējādi varēs izvairīties no situācijas, kad pēc 2022. gada Latvijai vienlaikus būtu uzturamas divas paralēlas atbalsta administrēšanas sistēmas...