Izstrādās novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un novada attīstības programmu 2022.–2029. gadam

Preiļu novada domes sēdē 22. decembrī deputāti skatīja jautājumus par Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi un Preiļu novada attīstības programmas 2022.–2029. gadam izstrādi.

Dome nolēma uzsākt Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas no 2022. gada izstrādi un Preiļu novada attīstības programmas 2022.–2029. gadam izstrādi saskaņā ar noteiktajiem darba uzdevumiem. Par abu attīstības dokumentu izstrādes vadītāju apstiprināta Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda...