Atjaunota 2017. gada plūdos bojātā valsts infrastruktūra lauku apvidos

Zemkopības ministrija (ZM) valdībai iesniegusi informatīvo ziņojumu “Par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda finansiālā pabalsta izlietojumu”, kas Latvijai līdz 2020. gada 31. decembrim jāiesniedz Eiropas Komisijā (EK). ZM informēja valdību par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda (ESSF) finansiālā pabalsta, kas tika piešķirts Latvijai 2017. gada plūdu seku likvidēšanai, izlietojumu...