Sunākstes mācītājmuižas parkā atklāj “Augstas Gudrības taku”

30. augustā Sunākstes mācītājmuižas parkā notika G.Fr. Stendera atceres diena, kurā tika atklāta jaunizveidotā “Augstas Gudrības taka”.