Pasniegtas Nikodema Rancāna konkursa balvas Latgales skolotājiem

Godināti 14 latgaliskās kultūras popularizētāji jaunajai paaudzei

25. septembrī Balvos notika konkursa noslēguma pasākums, kurā piedalījās dalībnieki un viņu atbalstītāji no Rēzeknes pilsētas un novada, Balvu, Krāslavas novada un Daugavpils.

Konkursa uzvarētāji: Ligita Spridzāne (Baltinavas vidusskola), Natālija Garā (Rugāju vidusskola), Aivars Vilkaste (Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola), Marija Mickeviča (Krāslavas Varavīksnes vidusskola), Gunta Blauma (Balvu sākumskola) un Sandra Juste (Rēzeknes sākumskola). Speciālās balvas ieguvēja – Daina Pužule (Rekovas vidusskola).

Nikodema Rancāna balvu – sudraba pakavsaktu (autors Rihards Ciblis) – nominācijā par ieguldījumu un sasniegumiem latgaliešu valodas, kultūrvēstures un novada mācības ieviešanā un iedzīvināšanā skolas mācību vidē ieguva Ligita Spridzāne (Baltinavas vidusskola) un Natālija Garā (Rugāju vidusskola), atzinības – Inga Stafecka (Viļānu vidusskola), Inta Nagla (Nautrēnu vidusskola) un Daina Pužule (Rekavas vidusskola). D. Pužule ieguva arī biedrības “Latgales Etnogrāfiskā vēstniecība” speciālo balvu – etnogrāfiski ģērbtu lelli, ko darinājusi Iveta Seimanova. (Šī ir 57. lelle, kas izgatavota dažādiem labdarības projektiem. Latgales kongresa 2022 laikā pēc N. Rancāna tēlojuma “Ceļojums pa Latgali” tika atrādīta gan Madaļa un Jezups, gan vēl ap 40 “kongresmenes” latgaliešu etnogrāfiskajos tērpos.)

Nominācijā par radošu un psiholoģiski atbalstošu pieeju mācību procesa organizēšanā godināti izglītības iestāžu vadītāji: Aivars Vilkaste un Marija Mickeviča. Tāpat sudraba pakavsakta tika pasniegta Guntai Blaumai un Sandrai Justei. Atzinības šajā nominācijā saņēma arī Jānis Tukāns (Krāslavas ģimnāzija), Anita Ludborža (Nautrēnu vidusskola), Anita Tukāne (Krāslavas ģimnāzija), Juris Ozols (Latgales Industriālais tehnikums) un Anna Sondore (Dekšāru pamatskola).

Konkursu rīko Latgaliešu kultūras biedrība sadarbībā ar Latgales Plānošanas reģionu un Balvu novada pašvaldību. Konkursu finansiāli atbalsta Latgales Plānošanas reģions, Balvu novada pašvaldība, ZS “Kotiņi”, Latgales Etnogrāfiskā vēstniecība, Maltas vēstures muzejs, Annele Slišāne, informatīvi – “Vietējā Latgales Avīze”, Latgaliešu kultūras ziņu portāls lakuga.lv, Latvijas Radio Latgales studija. Īpašs paldies Latgales reģionālajai televīzijai, saka Latgaliešu kultūras biedrības vadītāja Ilga Šuplinska. Sirsnīgo un pateicībām bagāto noslēguma ceremoniju var noskatīties Balvu novada pašvaldības Youtube kontā https://youtu.be/ZtCtHil1X6w

N. Rancāna konkursa dalībnieki un žūrija

Māra Justa foto