Ludzas pašvaldība plāno ieguldīt finansējumu ražošanas teritorijas izveidē

Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja Ilona Igovena informē, ka turpinās pašvaldības īpašumā esošās bijušās Ludzas linu fabrikas teritorijas revitalizācijas process. Šī gada rudens sākumā ir parakstīta vienošanās ar CFLA par Eiropas Savienības fonda projekta “Degradētās teritorijas revitalizācija  un ražošanas zonas izveide Ludzas pilsētā” īstenošanu. Teritorijā ir plānots izbūvēt ražošanas ēku kompleksu 2,8 ha platībā, kas būs piemērots kokapstrādes nozares vajadzībām. Pēc objekta izbūves to plānots nodot  nomā komersantam, kas tiks izvēlēts atklātas nomas izsoles kārtībā. Ir izsludināts atklāts konkurss būvniecības darbu veikšanai...