Novadu ziņas

2019-12-6 49 ((323)1058)

Uzsākta Radošo industriju centra būvniecība un teritorijas labiekārtošana Aglonā

Aglonas novada dome informē, ka sadarbības projekta “Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” ietvaros uzsākti Radošo industriju centra būvniecības un teritorijas labiekārtošanas darbi Somersētas ielā 21/23, Aglonā. Būvdarbus plānots pabeigt līdz 2020. gada 31. decembrim...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-12-6 49 ((323)1058) numurā.
Uzņēmēji-remigranti pulcējās iedvesmas brokastīs

25. novembrī Preiļu novada Uzņēmējdarbības centrā sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu tika organizēts pasākums “Mazā biznesa iedvesmas brokastis”. Tikšanās laikā uzņēmēji, kas nesen atgriezušies no ārzemēm un tagad dzīvo un strādā dažādās Latgales pilsētās, dalījās iegūtajā pieredzē ar Preiļu, Aglonas un Līvānu novada mazā biznesa veicējiem un tiem interesentiem, kuri vēl tikai lolo ideju par sava biznesa uzsākšanu...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-12-6 49 ((323)1058) numurā.
Preilietis Igors Kolosovs saņēmis “Inženiera Jāņa Lintera fonda” apbalvojumu

8. novembrī Latvijas Universitātes Zinātņu mājā, atzīmējot 140. gadadienu kopš Latvijas radiofonijas pamatlicēja Jāņa Lintera dzimšanas, nodibinājums “Inženiera Jāņa Lintera fonds” svinīgajā ceremonijā godināja 18 Jāņa Lintera fonda laureātus...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-12-6 49 ((323)1058) numurā.
Pašvaldība sveic dimanta kāzu jubilārus

Preiļu iedzīvotāju Staņislava un Skaidrītes Brišku laulība reģistrēta 1959. gada 28. septembrī Rīgā, bet šobrīd abi jau gandrīz četrus gadus par savu dzīves vietu izvēlējušies Preiļus. Brišku ģimeni dimanta kāzās sveica Preiļu novada Labklājības pārvaldes direktora vietniece sociālajos jautājumos Irēna Stašulāne...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-12-6 49 ((323)1058) numurā.
Vārkavas novada domes deputāti lemj par finansējuma piešķiršanu dažādām vajadzībām

Domes sēdē Vārkavas novada domes deputāti nolēma piešķirt  Biedrībai “Latgales reģiona tūrisma asociācija “Ezerzeme”” līdzfinansējumu 421,80 eiro apmērā projekta “Mārketinga kampaņa Latgales reģiona tūrisma attīstībai un popularizēšanai”. Finanšu līdzekļi paredzēti Vārkavas novada pašvaldības 2020.gada budžetā...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-12-6 49 ((323)1058) numurā.
Preiļu domnieki lemj par saldumu dāvanām

Preiļu novada domes deputāti lēmuši noteikt Ziemassvētku dāvanas lielumu pirmsskolas bērniem un 1.- 4. klašu skolēniem 4,50 eiro apmērā ( tajā skaitā PVN 21 %). Savukārt Ziemassvētku dāvanas lielumu klašu kolektīviem, pašdarbības kolektīviem un sporta komandām būs 20 eiro apmērā ( t.sk. PVN 21 %). Līdzekļus saldajām dāvanām novirzīs no budžeta sadaļas „Pārējie izglītības pakalpojumi”

Lasi visu rakstu avīzes 2019-12-6 49 ((323)1058) numurā.
Par Ziemassvētku pabalstu izmaksu Līvānos

Līvānu novada dome no 2. līdz 20. decembrim izmaksā ikgadējo Ziemassvētku pabalstu 30 eiro apmērā Līvānu novada teritorijā deklarētajiem 1. un 2. grupas invalīdiem, bērniem invalīdiem un politiski represētajām personām...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-12-6 49 ((323)1058) numurā.
Aglonas novada dome rīko konkursu

Aglonas novada pašvaldība izsludinājusi konkursu “Skaistākais Ziemassvētku noformējums”. Konkursa uzmanības centrā būs atbilstoši Ziemassvētkiem noformētas uzņēmumu un sabiedrisko ēku, privātmāju un daudzstāvu dzīvojamo māju fasādes un priekšlaukumi...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-12-6 49 ((323)1058) numurā.
Ar farmaceitu var sazināties, izmantojot zīmju valodas tulka palīdzību

Apotheka aptiekā Preiļos, Tirgus laukumā 5, nedzirdīgie cilvēki var sazināties ar farmaceitu, izmantojot zīmju valodas tulka palīdzību. Latvijā zīmju valodu saziņai izmanto vairāk nekā 2000 vājdzirdīgi un nedzirdīgi cilvēki, kuri ik dienas saskaras ar ierobežojumiem saņemt dažādus pakalpojumus, tostarp farmaceita konsultāciju. Tāpēc turpmāk saziņai ar farmaceitu 21 Apotheka aptiekā visā Latvijā pieejams tiešsaistes zīmju valodas tulks, ko nodrošina Latvijas Nedzirdīgo Savienības (LNS) Rehabilitācijas centra zīmju valodas tulku nodaļa...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-12-6 49 ((323)1058) numurā.
Rēzeknē notikusi SAFE FLOOD projekta atklāšanas sanāksme

No 27. līdz 28.novembrim Rēzeknē norisinājās Eiropas Savienības finansētā projekta “Pārrobežu sadarbības uzlabošana plūdu prevencijā, vadībā un vides piesārņojuma mazināšanā” (SAFE FLOOD) atklāšanas sanāksme...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-12-6 49 ((323)1058) numurā.
Latvijas Ornitoloģijas biedrība aicina vērot putnus pie barotavas

Latvijas ornitoloģijas biedrības Madonas vietējā grupa aicina Madonas, Lubānas un Rēzeknes novada iedzīvotājus iesaistīties konkursā “Putni pie barotavas”. Par konkursa dalībnieku var kļūt kā individuāli putnu vērotāji vai vienas ģimenes locekļi, tā arī draugu kompānijas, darba kolektīvi, skolas klases vai bērnudārza grupiņas...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-12-6 49 ((323)1058) numurā.
Dricānu pagasta bibliotēkā izveido jauno vecāku un bērnu klubiņu

2019. gada septembrī Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde apstiprināja biedrības “Maziča” projektu „Jauno vecāku un bērnu klubiņa izveide Dricānu pagastā”, kas tika iesniegts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītās vietējās attīstības startēģiju”...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-12-6 49 ((323)1058) numurā.
Rēzeknē viesojās Norvēģijas vēstnieks

2. decembrī Rēzekni darba vizītē apmeklēja Norvēģijas Karalistes vēstnieks Latvijā Kristians Ēdegors...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-12-6 49 ((323)1058) numurā.
Viļānos grāmatu prezentēs Roberto Meloni

8. decembrī plkst. 13.00 Viļānu kultūras namā viesosies Roberto Meloni ar savas jaunās grāmatas prezentāciju...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-12-6 49 ((323)1058) numurā.
Viļānu novadā rekonstruēs grants ceļu

Viļānu novada pašvaldības noslēgusi līgumu par grants ceļa Malta-Broki-Lielie Tuči-Lucāni-Kristceļi pārbūvi, kas kopumā izmaksās 1 585 570 eiro...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-12-6 49 ((323)1058) numurā.
Baltkrievijā tiekas robežapsardzības mācību iestāžu vadītāji

No 26. līdz 28. novembrim Baltkrievijas Republikā, Brestā notika Latvijas un Baltkrievijas robežapsardzības mācību iestāžu vadītāju tikšanās...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-12-6 49 ((323)1058) numurā.
Labdarības akcija Mākoņkalna pagastā

Mākoņkalna pagasta brīvā laika pavadīšanas centrā “Strops” sākušies patīkami darbiņi – Ziemassvētku dāvanu sagatavošana vientuļajiem pagasta pensionāriem. Šī labdarības akcija jau kļuvusi par tradīciju...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-12-6 49 ((323)1058) numurā.
Tiskādu vidusskolā iegādājas 10 LEGO konstruktorus

Tiskādu vidusskolā tiek īstenots tehniskās jaunrades aktivitāšu projekts. Rēzeknes novada pašvaldības finansējums projekta īstenošanai ir 460 eiro. Par piešķirto finansējumu tika iegādāti desmit jauni LEGO konstruktori...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-12-6 49 ((323)1058) numurā.
Pušas ciemā atjaunos dīķi un labiekārtos teritoriju

Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde ir apstiprinājusi projekta pieteikumu “Dīķa atjaunošana un teritorijas labiekārtošana Pušas ciemā”, kas bija iesniegts biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” projektu konkursā...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-12-6 49 ((323)1058) numurā.
Daugavpils slimnīca prasa atļauju pašu aptiekas izveidei

Vietējo pašvaldību un Rīgas Stradiņa universitātes SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" (DRS) paziņojusi esošajam nomniekam, ka aptiekas telpu nomas līgums nākamajā gadā vairs netiks pagarināts, vienlaikus Zāļu valsts aģentūrai (ZVA) lūdzot izsniegt licenci aptiekas darbībai, liecina slimnīcas vadītāja Grigorija Semjonova parakstītie dokumenti...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-12-6 49 ((323)1058) numurā.
KVĢ absolvents Mihails Tumaševičs kļūst par Latvijas Universitātes fonda stipendiātu

Novembrī Latvijas Universitātes Lielajā aulā intelektuāli bagātā gaisotnē tika sumināti 94 dažādu augstskolu studenti, kurus raksturo mērķtiecība, centība, daudzpusība un degsme par savu nodarbošanos...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-12-6 49 ((323)1058) numurā.
Dagdā pateicās projektu konkursa “Sabiedrība ar dvēseli 2019” īstenotājiem

Kārtējo gadu Dagdas novadā norisinājās pašvaldības projektu konkurss “Sabiedrība ar dvēseli 2019”, kas deva iespēju novada iedzīvotājiem īstenot savas idejas apkārtējās vides labiekārtošanā un ikdienas dzīves uzlabošanā. Iedzīvotāji realizēja deviņus projektus ar pašvaldības kopējo līdzfinansējumu 44381,44 eiro apmērā...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-12-6 49 ((323)1058) numurā.
Dagdā Alejas ielā nomainītas daudzdzīvokļu mājas ieejas un pagrabu durvis

Daudzdzīvokļu mājas Alejas ielā 35, Dagdā, iedzīvotāju grupa piedalījās Dagdas novada pašvaldības izsludinātajā projektu konkursā „Sabiedrība ar dvēseli 2019” ar projektu par kāpņu telpu un pagrabu ieejas durvju nomaiņu...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-12-6 49 ((323)1058) numurā.
Višķu ezers bagātināts ar zivju mazuļiem

Projektā “Višķu ezera zivju resursu papildināšana” Višķu ezerā tika ielaisti 20 000 vienvasaras zandartu mazuļi. Projekta kopējā summa ir 5033,60 eiro, no kuriem 4479,90 eiro jeb 89 % ir Zivju fonda finansējums, savukārt Višķu pagasta pārvaldes līdzfinansējums ir 11 % jeb 553,70 eiro...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-12-6 49 ((323)1058) numurā.
Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļauti dievkalpojumi pie ceļmalu krustiem Dagdā

Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļautas trīs kultūras vērtības – nēģu ķeršanas un apstrādes prasmes Carnikavā, Pededzes pagasta pareizticīgo iedzīvotāju tradicionālais kāzu rituāls, kā arī maija dievkalpojumi pie ceļmalu krustiem Dagdas novada Andrupenes un Šķaunes pagastos, aģentūru LETA informēja Latvijas Nacionālā kultūras centra sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Stare...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-12-6 49 ((323)1058) numurā.
"Daugavpils satiksme" vēl cenšas pierādīt, ka jauno tramvaju tehniskie parametri atbilst ES prasībām

Pašvaldības AS "Daugavpils satiksme" vēl turpina darbu, lai pierādītu, ka jauno Krievijā ražoto pilsētas tramvaju tehniskie parametri atbilst Eiropas Savienības (ES) prasībām, izriet no domes amatpersonu teiktā preses konferencē...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-12-6 49 ((323)1058) numurā.
Inženieru arsenāla restaurāciju Daugavpilī uzsāks tuvākajā laikā

Nesen notika pirmā darba sanāksme par Daugavpilī esošā Inženieru arsenāla restaurācijas būvdarbu īstenošanu Cietoksnī, tuvākajā laikā tiks saņemta būvatļauja, un darbi objektā Imperatora ielā 8 varēs sākties. Viens no Cietokšņa nozīmīgākajiem un lielākajiem objektiem, kas pašlaik ir visai bēdīgā tehniskā stāvoklī, tiks atjaunots, un tajā izveidos Daugavpils tehnikas un industriālā dizaina muzeju „Inženieru arsenāls”...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-12-6 49 ((323)1058) numurā.
Ludzas pilsētas ģimnāzija pilnveidojas gan vizuāli, gan saturiski

Piesaistot Eiropas struktūrfondu līdzekļus, pirms diviem gadiem vērienīgas vizuālas pārmaiņas piedzīvoja Ludzas pilsētas ģimnāzijas 1. korpusa ēka: moderns telpu iekārtojums, dažādi digitālie risinājumi un citi uzlabojumi palīdzēja mācību iestādei skolēnu un pedagogu acīs kļūt vēl pievilcīgākai. Taču skola domā ne tikai par mūsdienīgu mācību vidi, bet arī mācību saturu, ziņo Valsts Izglītības attīstības aģentūra...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-12-6 49 ((323)1058) numurā.
Ludzas pilsētas centrālajā laukumā uzstādīta Ziemassvētku egle

3. decembrī Ludzas centrā tika uzstādīta pilsētas galvenā Ziemassvētku egle. Ludzas novada pašvaldība pateicas visiem, kas palīdzēja egli nogādāt uz Ludzu, it īpaši SIA “Sodra Latvia” un tās pārstāvim Jāzepam Deglim. No meža līdz autoceļam egli transportēja SIA “Janaforest” pārstāvji. Ceļu no meža līdz Ludzai egle mēroja ar ZS “Mauriņi 57” malkas vedēju (šoferis Valērijs Kreminskis)...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-12-6 49 ((323)1058) numurā.
Lieta pret Zilupes mēru par izvairīšanos no nodokļu nomaksas nonākusi Augstākajā tiesā

Krimināllietu, kurā Zilupes novada domes priekšsēdētājam Oļegam Agafonovam (Latgales partija) celta apsūdzība par izvairīšanos no nodokļu nomaksas, skatīs Augstākā tiesa (AT), ziņo aģentūra LETA...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-12-6 49 ((323)1058) numurā.
Noslēdzies kārtējais jauno uzņēmēju biznesa ideju konkurss “STEP UP!”

Kārsavas novada pašvaldības mājaslapā lasām, ka ikgadējā jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursā startējuši astoņi topošie uzņēmēji. Pretendenti ar pašvaldības līdzfinansējumu plāno realizēt metināšanas pakalpojumus, attīsīt lauksaimniecību un kokapstrādi, remontēt mēbeles un piedāvāt izklaides iespējas publiskos pasākumos...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-12-6 49 ((323)1058) numurā.
Ministrijas pārstāvji skaidro reformas mērķus

27. novembra vakarā Ciblas Tautas namā notika Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) organizēta diskusija ar Ciblas novada iedzīvotājiem par administratīvi teritoriālo reformu. Par diskusijas gaitu informē domes sabiedrisko attiecību speciāliste Ērika Bondarenko...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-12-6 49 ((323)1058) numurā.
Ciblas vidusskola – Skolu reitinga labāko skaitā

Pēc www.ciblasnovads.lv pieejamās informācijas, Draudzīgā Aicinājuma fonda (DA fonds) Skolu reitinga 2019 labāko skolu sarakstā iekļauta Ciblas vidusskola...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-12-6 49 ((323)1058) numurā.
Jēkabpilī divi jauni vides objekti – “Lūsis” un “Mīlētāji”

Jēkabpilī pilnībā pabeigti Neretas ielas rotācijas aplī uzstādītā vides objekta “Lūsis” labiekārtošanas darbi, informē Jēkabpils pilsētas pašvaldība. Noslēdzošajā posmā ir veikta objekta izgaismošana...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-12-6 49 ((323)1058) numurā.
Balvu un Baltinavas novadā noslēdzies radošo darbu konkurss “Nākotnes profesijas”

ESF projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (Nr. 8.3.5.0/16/I/001) 1.-16. oktobrī notika radošo darbu konkurss “Nākotnes profesijas”. Konkursa nolikumu izstrādāja Balvu novada IKS pārvaldes pedagoģes- karjeras konsultantes Anita Langovska un Lidija Ločmele...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-12-6 49 ((323)1058) numurā.
Atklātas Viesītes Veselības un sociālās aprūpes centra jaunās telpas

26. novembrī ar svinīgas lentas pārgriešanu Viesītē tika atklātas Viesītes Veselības un sociālās aprūpes centra jaunās telpas, kas ierīkotas agrākās Viesītes arodvidusskolas mācību korpusa ēkā...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-12-6 49 ((323)1058) numurā.
Īsteno projektu "Tīrs ūdens programmas reģioniem"

Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar Pleskavas pilsētas municipālo uzņēmumu “Gorvodokonal” īsteno Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam projektu “Tīrs ūdens programmas reģioniem” (akronīms Pure Water (Tīrs ūdens))...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-12-6 49 ((323)1058) numurā.
Konkursa «Sakoptākais mežs» laureāts – Aivars Vanags no Viļakas novada

Latvijas Meža īpašnieku biedrības konkursa „Sakoptākais mežs” žūrija izvērtējusi visus konkursam pieteiktos īpašumus, un Meža nozares Gada balvas „Zelta čiekurs” apbalvošanas ceremonijā 4. decembrī paziņoja visaugstāk novērtēto meža īpašnieku...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-12-6 49 ((323)1058) numurā.
Jēkabpilī apbalvoti Gada brīvprātīgie

Biedrības “MC Brīvības gari” telpās pulcējās Jēkabpils nevalstisko organizāciju pārstāvji, lai godinātu šī gada aktīvākos brīvprātīgā darba veicējus...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-12-6 49 ((323)1058) numurā.

2019-11-28 48 ((322)1057)

Riebiņu novadā daļa autoceļu pārbūves darbu pabeigti, citi turpināsies nākamgad

Riebiņu novada dome realizē Lauku atbalsta dienesta apstiprināto projektus Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošanai. Tas palīdzēs nodrošināt kvalitatīvas pārvietošanās iespējas novada iedzīvotājiem un citiem interesentiem, uzlabos Riebiņu novada grants seguma autoceļu infrastruktūras stāvokli, veicinās apdzīvotības saglabāšanos un pašvaldību ceļu attīstību lauku teritorijā, prioritāri nodrošinot piekļuvi ar lauksaimniecisko ražošanu saistītām darbībām. Pašvaldības grants autoceļu infrastruktūras uzlabošanas darbi pamazām tuvojas noslēgumam...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-11-28 48 ((322)1057) numurā.
Preiļu novada domē pirmo reizi aizvadīta Atvērto durvju diena

15. novembrī Preiļu novada dome aicināja ikvienu interesentu uz vēl nebijušu pasākumu pašvaldībā - Atvērto durvju dienu. Apmeklētājiem bija iespēja klātienē tikties ar pašvaldības izpilddirektoru un domes speciālistiem, uzzināt vairāk par pašvaldības darbu, darbinieku amata pienākumiem un ikdienas darba specifiku...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-11-28 48 ((322)1057) numurā.
Labiekārtota Preiļu slimnīcas āra teritorija

Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” realizējusi un šomēnes noslēgusi projektu “SIA “Preiļu slimnīca” publiski pieejamās āra teritorijas labiekārtošana”...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-11-28 48 ((322)1057) numurā.
Ar pacietību, mīlestību un dievpalīgu nodzīvots līdz Dimanta kāzām

1959. gada 16. novembris ir Annas un  Konstantina Vasiļevsku ģimenes dzimšanas diena. Kopdzīvē aizvadīti 60 gadi un pienākušas Dimanta kāzas, kas tieši šajā zīmīgajā datumā arī tika atzīmētas...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-11-28 48 ((322)1057) numurā.
Līvānieši iepazīst Anīkšķu pieredzi tūrisma pakalpojumu piedāvājumu veidošanā

Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centrs kopā ar Līvānu novada uzņēmējiem – viesu mājas “Saulpurenes” pārstāvjiem un mājražotāju pirtnieci Gitu Usāni – piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā uz Anikšķiem Lietuvā. Tur vietējie uzņēmēji dalījās savā pieredzē tūrisma pakalpojumu piedāvājumu veidošanā un pilnveidošanā.

Lasi visu rakstu avīzes 2019-11-28 48 ((322)1057) numurā.
Lūgums ziedot lopbarību zemnieku saimniecībai “Mežvidi”

20. novembra rītā Pētera Bondara zemnieku saimniecībai “Mežvidi” piederošajā fermas ēkā, kas atrodas Vārkavas novada Upmalas pagasta Vepros, izcēlās ugunsgrēks. Ugunsgrēka laikā pilnībā sadega sagatavotā lopbarība ziemas sezonai – 300 siena ruļļi.

Tagad saimniecībai steidzami nepieciešama palīdzība lopbarības krājumu atjaunošanā. Lūgums ziedot saimniecībai sienu ruļļos, skābbarību ruļļos vai salmus ruļļos.

Kontaktpersona ir meita Inese, telefons 26613659.

Lasi visu rakstu avīzes 2019-11-28 48 ((322)1057) numurā.
Noteikti masas ierobežojumi uz Vārkavas pašvaldības autoceļiem

20. novembrī Vārkavas novada domes ārkārtas sēdē tika pieņemts lēmums ierobežot transportlīdzekļu satiksmi pa Vārkavas novada pašvaldības autoceļiem no 21. novembra līdz atsevišķam domes lēmumam par satiksmes ierobežojumu atcelšanu. Aizliegta kustība pa pašvaldības autoceļiem visā to garumā transportlīdzekļiem ar pilnu masu virs7 tonnam.

Ar Vārkavas novada A, B, C grupas ceļu sarakstu var iepazīties pašvaldības mājaslapā.

Lasi visu rakstu avīzes 2019-11-28 48 ((322)1057) numurā.
Preiļu ģimnāzijas skolotājas ir mācīšanās konsultantes-ekspertes reģionā

Pirms vairāk nekā gada Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas skolotājas Ineta Ivanova un Silvija Kivko uzsāka apmācību pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmā “Mācīšanās konsultantu - ekspertu sagatavošana reģiona vajadzībām”, kas noslēdzās ar atklāto stundu novadīšanu ģimnāzijas 9.D un 12.D klasēs šī gada oktobrī. Stundas vēroja gan programmas pasniedzēji un citi dalībnieki, gan ģimnāzijas vadība. Meistarība stundu sagatavošanā un novadīšanā tika atzinīgi novērtēta...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-11-28 48 ((322)1057) numurā.
Konkursā “Mana Latvija” uzvar Maltas vidusskolas I komanda

22. novembrī Rēzeknes novada pašvaldībā pulcējās Rēzeknes un Viļānu novada pamatskolēnu komandas, lai erudīcijas spēlē „Mana Latvija” noskaidrotu zinošāko un veiksmīgāko komandu...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-11-28 48 ((322)1057) numurā.
Rēzeknes slimnīcai piešķirtas papildus kvotas ķirurģijā

Gādājot par veselības pakalpojumu pieejamību Latgales reģionā, Rēzeknes slimnīcas vadība vairakkārt lūgusi Nacionālajam Veselības dienestam palielināt valsts finansējumu ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai. Novembra beigās tika piešķirts papildu valsts finansējums vispārējā ķirurģijā. Proti, ir iespējas apmeklēt speciālistus un veikt operācijas par valsts finansējumu...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-11-28 48 ((322)1057) numurā.
Pašvaldība valsts īpašumā nodos Lubānas ezera austrumu dambi

Rēzeknes novada pašvaldība Lubānas ezera austrumu dambi Rēzeknes novada Nagļu pagastā nodos valsts īpašumā Zemkopības ministrijas valdījumā valsts meliorācijas sistēmas būvniecības, uzturēšanas un ekspluatācijas, kā arī pretplūdu pasākumu nodrošināšanai, 26. novembrī nolēma valdība...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-11-28 48 ((322)1057) numurā.
Īstenots projekts “Viļakas pilsdrupu konservācijas dizaina izstrāde”

Viļakas novada muzejs īstenojis Kultūras pieminekļu glābšanas, izpētes un restaurācijas programmas apstiprināto projektu par Viļakas pilsdrupu konservācijas dizaina izstrādi. Kopējās projekta izmaksas 5500 eiro, domes līdzfinansējums 10%.

Viļakas ezers un sala ir viena no senākajām zināmākajām vietām Viļakas apkārtnē, kura ļoti ietekmējusi Viļakas apkārtnes vēstures attīstību. Līdz šim salas izpēte ir veikta tikai nedaudz, ir veikti arheoloģiskie apsekošanas darbi...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-11-28 48 ((322)1057) numurā.
Rēzeknei top jauns zīmols! Aicina piedalīties aptaujā!

Rēzeknes pilsētas dome, turpinot darbu pie atjaunota pilsētas zīmola izstrādes, aicina iedzīvotājus iesaistīties, izsakot viedokli publiskā aptaujā...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-11-28 48 ((322)1057) numurā.
Pieteikties akcijā “Dzīvo vesels” varēs no 27. novembra

No 27. novembra iedzīvotāji varēs pieteikties dalībai labdarības akcijā “Dzīvo vesels”, kas norisināsies no 11. līdz 13. decembrim un kuras laikā mediķi sniegs bezmaksas konsultācijas un operācijas pensionāriem, politiski represētajām personām un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Līdz 9. decembrim darba dienās no pulksten 9.00 līdz 16.00 jāzvana uz tālruņa numuru 27 331 140...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-11-28 48 ((322)1057) numurā.
Krustpils novadā atklāj finiera rūpnīcu

Krustpils novadā darbu sākusi kokapstrādes rūpnīca “AmberBirch”. Tas ir meitas uzņēmums Latvijas holdingkompānijai “AmberStone Group”. Rūpnīcas atklāšanas pasākumu apmeklēja arī ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-11-28 48 ((322)1057) numurā.
Madonā viesojas Bezkontakta maksājumu akadēmija

Lai pircējiem un tirgotājiem skaidrotu bezkontakta norēķinu priekšrocības un drošības aspektus, 2019. gada oktobrī un novembrī Mastercard sadarbībā ar Finanšu nozares asociāciju visā Latvijā organizēja informatīvo kampaņu “Piik un gatavs”. Kampaņas laikā galvenie sadarbības partneri — Rimi un Maxima – informē par bezkontakta maksājumiem. “Piik un gatavs” kampaņas vēstneši viesojās 19 Latvijas pilsētās...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-11-28 48 ((322)1057) numurā.
Rēzeknes novada Sociālajam dienestam – 10

Ir pagājuši 10 gadi, kopš Rēzeknes novadā ir izveidots Sociālais dienests. 6. decembrī plkst. 14.00 visi esošie un bijušie Sociālā dienesta darbinieki un sadarbības partneri aicināti uz Strūžānu KN kopā atskatīties uz 10 gados paveikto. Par dalību pasākumā informēt telefoniski līdz 29.11.2019. pa tālruni 26531970.

Lasi visu rakstu avīzes 2019-11-28 48 ((322)1057) numurā.
Iesvētīts piemineklis Jāzepam Aglonietim

Nu jau gandrīz divi gadi ir pagājuši, kopš aizsaulē aizgājis Malnavas katoļu baznīcas prāvests Jāzeps Aglonietis. Kā pateicības redzamā zīme ir skaisti iekārtotā prāvesta Jāzepa Aglonieša atdusas vieta baznīcas dārzā, pretī viņa uzceltajai jaunajai baznīcas ēkai, kur ar draudzes ticīgo, radu, draugu, labdaru un pašvaldības materiālo atbalstu, 2019.gada jūlijā tika uzstādīts tēlnieka Viktora Šuškēviča veidotais kapa piemineklis...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-11-28 48 ((322)1057) numurā.
Dienas centra pārbūves darbi rit raiti

Administratīvās ēkas 18.novembra ielā 17a, Ludzā, pārbūve par sociālo pakalpojumu dienas centru rit pilnā sparā, un jau redzamas pārmaiņas gan ēkas fasādē, gan teritorijas labiekārtošanā. Pašvaldības projektu vadītāja Ilona Mekša informē, ka izdarīts daudz: nomainīts jumta segums, veikti starpsienu izbūves darbi, iekšējā ūdensvada izbūves darbi, uzsākti zibensaizsardzības sistēmas, ventilācijas sistēmas, EL sistēmas izbūves darbi u.c. Darbus plānots pabeigt 2020. gada pavasarī...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-11-28 48 ((322)1057) numurā.
Iedzīvotāju iebildumu dēļ Daugavpilī liedz jaunu mājvietu cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem

Ņemot vērā mikrorajona iedzīvotāju viedokli, Daugavpils pašvaldība lēmusi neizmitināt Križos cilvēkus ar garīga rakstura traucējumiem, informē pašvaldībā...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-11-28 48 ((322)1057) numurā.
Daugavpils novadā palīdz jauniešiem apzināties izglītības nepieciešamību

Biedrība “Silenes stariņi” no 1. novembra sāka īstenot projektu “Mazi soļi šķērso lielu attālumu: PMP riska grupas jaunieši dzīvē un mācībās” Izglītības kvalitātes valsts dienesta administrētā Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-11-28 48 ((322)1057) numurā.
Dagdā īstenots projekts ģimeņu labklājības celšanai

Latvijas Sarkanā Krusta (LSK) Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas Dagdas nodaļā tika saņemta informācija par Lielbritānijas labdarības organizācijas “Giving for Latvia” izsludināto projektu konkursu. Fonds atbalsta aktivitātes, kas ir vērstas uz krīzes situāciju risināšanu un sociāli mazaizsargāto ģimeņu labklājības celšanu. Projektā plānotajām aktivitātēm jābūt vērstām uz sabiedriskā labuma jautājumu risināšanu sociālajā jomā, kā arī biedrībai noteikti ir jābūt sabiedriskā labuma statusam...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-11-28 48 ((322)1057) numurā.
Ciblānieši Latvijai dāvina sakoptus dižkokus

Jau vairāk nekā 10 gadus Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas darbinieki valsts svētku nedēļā gatavo dāvanu Latvijai – kādu sakoptu dižkoku. Talkā tiek aicināti zemes īpašnieki, lai vienotos kopīgā darbā...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-11-28 48 ((322)1057) numurā.

2019-11-22 47 ((321)1056)

Preiļos modernizē izglītības iestādes

Preiļu 1. pamatskolas un Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas telpās 2018. gadā veikti būvdarbi projekta “Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana un modernizēšana” ietvaros. Šogad šajās izglītības iestādēs turpinās aprīkojuma iegāde dabas zinību kabinetiem un metodiskā centra izveidei...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-11-22 47 ((321)1056) numurā.
Latvijas mazpulku dibināšanas 90. gadadienas svētkos apbalvojumi arī Līvānu pedagoģēm

Kā informē Līvānu novada Izglītības pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece, Jelgavas pilī notika Latvijas mazpulku dibināšanas gadadienas svētku konference “Mazpulkiem Latvijā – 90”, kurā pulcējās esošie, bijušie mazpulku vadītāji, Goda nominanti, mazpulku kustības atbalstītāji, sadarbības partneri. Konferences dalībniekus uzrunāja Valsts prezidenta padomnieks Jānis Kažociņš, zemkopības ministrs Kaspars Gerhards.

Konferencē tika uzsvērts mazpulku kustības nozīmīgums pilsoniskuma audzināšanā un dzīves prasmju apguvē. Kā labi padarīta darba novērtējumu mazpulku vadītāji, kuri mazpulku kustībā darbojās 10 un vairāk gadus, saņēma biedrības “Latvijas Mazpulki” Goda apbalvojumu un sudraba piespraudi „Sirdsdarbs mazpulkos”...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-11-22 47 ((321)1056) numurā.
Vecvārkavā remontē daudzdzīvokļu nama kāpņu telpas

Vārkavas novada iedzīvotāju iniciatīvu grupa “Skolas 6” laikā no jūlija līdz oktobrim īstenojusi projektu “Kopīgiem spēkiem sakārtosim vidi sev apkārt”. Projekta gaitā daudzdzīvokļu ēkas Skolas ielā 6, Vecvārkavā, iedzīvotāji veica kāpņu telpu kosmētisko remontu. Projekts tika īstenots ar nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” mazo grantu projektu konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi – 2019” iegūto finansējumu...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-11-22 47 ((321)1056) numurā.
Izbūvētas divas laivu ielaišanas vietas Dubnas upē

Latvijas Vides aizsardzības fonda projekta “Dubnas upes pieejamības nodrošināšana Līvānu pilsētas robežās un laivu ielaišanas vietu izveide” ietvaros Līvānu pilsētā izbūvētas divas laivu ielaišanas vietas Dubnā – Celtuves, Kurzemes ielu krustojumā un Preiļu ielas galā...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-11-22 47 ((321)1056) numurā.
Darbu sākusi jaunā SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” valde

12. novembrī darbu sāka SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” valdes priekšsēdētājs Raimonds Šubnikovs un valdes loceklis Guntis Stiprais...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-11-22 47 ((321)1056) numurā.
Līvānu dome meklē ēku sociālās mājas izveidei

Līvānu novada dome informē, ka līdz nākamā gada 2. janvārim gaida pieteikumus no īpašniekiem, kuri var piedāvāt ēku sociālās mājas izveidei...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-11-22 47 ((321)1056) numurā.
Stipendiju devēji tiekas ar stipendiātiem

Līvānu novada domē parakstīja stipendiju programmas Līvānu novada jauniešu studijām augstskolās 2019./ 2020. studiju gadā līgumus. Ar jauniešiem tikās un panākumus studijās vēlēja Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods, divi no stipendiju devējiem – SIA „Light Guide Optics International” valdes priekšsēdētājs, Līvānu Goda pilsonis Daumants Pfafrods un SIA „Līvānu kūdras fabrika” valdes priekšsēdētājs, domes deputāts Pēteris Romanovskis, kā arī Viduslatgales pārnovadu fonda valdes locekle Evija Caune...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-11-22 47 ((321)1056) numurā.
Aglonas bazilikas Kora skolas audzēkņi gūst spožas uzvaras

Ilūkstes mūzikas un mākslas skolā notika IV Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas konkurss ”Skani, tēvu zeme!”, informē Aglonas bazilikas Kora skolas direktora p.i. Ieva Lazdāne...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-11-22 47 ((321)1056) numurā.
Lēma par galvojuma sniegšanu

Izskatot SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” iesniegumu, dome nolēma lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atļaut Līvānu novada domei sniegt galvojumu SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” aizņēmuma nodrošinājumam Valsts kasē 2019. gadā 188 849,00 eiro apmērā uz 30 gadiem ar atlikto pamatsummas maksājumu līdz 2022. gada novembrim un ar Valsts kases noteikto gada aktuālo procentu likmi investīciju projekta „Līvānu pilsētas Baznīcas ielas ūdensapgādes izbūve” īstenošanai. Atmaksa tiks garantēta ar Līvānu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-11-22 47 ((321)1056) numurā.
Turpinot tradīciju, godināja zemniekus un mājražotājus

2. novembrī Sutru kultūras namā notika ikgadējā Līvānu novada Lauksaimnieku rudens balle. Turpinot tradīciju rudenī godināt novada lauksaimniekus, Līvānu novada dome aicināja novada pagastu valdes izvirzīt zemniekus un mājražotājus, kurus sveikt šoruden...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-11-22 47 ((321)1056) numurā.
ARPC “Zeimuļs” pasniegtas “Gada balva interešu izglītībā”

Latvijas 101. proklamēšanas gadadienas priekšvakarā Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs” noritēja divi nozīmīgi pasākumi – svētku koncerts “Latvijai 101” un “Gada balva interešu izglītības jomā”...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-11-22 47 ((321)1056) numurā.
Apbalvojumu “Rēzeknes Goda pilsonis” saņem Edmunds Teirumnieks

18. novembrī, svinot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu, Rēzeknē visi vienojās gan skrējienā “Ieelpo Rēzekni”, gan svinīgajā gājienā, gan svētku koncertā, kurā jau kopš 2001. gada par īpašiem nopelniem pilsētas labā tiek piešķirts apbalvojums “Rēzeknes Goda pilsonis”, kā arī tiek sveikti vairāki citi rēzeknieši, kuri ar savu darbu ir piemērs citiem...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-11-22 47 ((321)1056) numurā.
Rēzeknē – vieni no atsaucīgākajiem ziedotājiem akcijā “Paēdušai Latvijai”

Noslēgusies astotā labdarības akcija “Paēdušai Latvijai”, kuras laikā 42 Rimi veikalos visā Latvijā piepildīts rekordliels pārtikas paku skaits jeb 8319, lai palīdzētu trūkumā nonākušām ģimenēm. Latvijā visatsaucīgākie ziedotāji ārpus Rīgas izrādījušies rēzeknieši, kas kopumā ziedojuši 716 pārtikas pakas...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-11-22 47 ((321)1056) numurā.
10 rēzekniešu ģimenes – izmēģinājumprojektā sociālo pakalpojumu pilnveidei

Noslēdzies ESF projekta “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” darbībā “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānismu aprakstu un ieviešanas metodiku izstrāde, aprobācija izmēģinājumprojektos un izmēģinājumprojektu rezultātu novērtēšana” īstenotais individuālā budžeta modeļa bērniem ar funkcionēšanas traucējumiem izmēģinājumprojekts...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-11-22 47 ((321)1056) numurā.
Rēzeknē – “Stjuartu atlases diena”

Latvijas lidsabiedrība “airBaltic” 23. novembrī organizē “Stjuartu atlases dienu” Rēzeknē, kur gaidīts ikviens, kurš vēlas kļūt par daļu no uzņēmuma lidmašīnu apkalpojošā personāla komandas. Pasākums notiks “Kolonna Hotel”, Brīvības ielā 2, Rēzeknē plkst. 12.00...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-11-22 47 ((321)1056) numurā.
Atklāta Latgales mākslinieku darbu izstāde

15. novembrī Latgales Kultūrvēstures muzejā (LKM) tika atklāta un līdz 14. decembrim akstāma ikgadējā Latgales mākslinieku RUDENS izstāde. Izstādes moto “Latgales kods” ietver sevī plašu tēmu loku, kas atklāj un akcentē īpašo Latgales cilvēkos, vietās un tradīcijās...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-11-22 47 ((321)1056) numurā.
Sarkanais Krusts aicina pārbaudīt veselību

Eiropas testēšanas nedēļas ietvaros 25., 26., 29. novembrī HIV profilakses punktā no plkst. 9.00 līdz 14.00 Raiņa ielā 29 notiks anonīma testēšana ar eksprestestiem (HIV, B, C vīrushepatītu un sifilisa), sniedzot pirms un pēctesta konsultācijas. Šogad testēšanas nedēļa sauklis ir "Testēt. Ārstēt. Novērst", informē LSK Rēzeknes komitejas izpilddirektore Gunta Stepiņa.

Lasi visu rakstu avīzes 2019-11-22 47 ((321)1056) numurā.
Špoģu vidusskolniecei – apbalvojums ceremonijā “Olimpiskā diena 2019”

Šī gada Latvijas Olimpiskās komitejas organizētā „Olimpiskā diena 2019” notika ļoti daudzās vietās visā Latvijā un kopā pulcēja vairākus tūkstošus pasākuma dalībniekus.

Bez dažādām fiziskām aktivitātēm skolēni piedalījās arī radošajos konkursos – zīmējumu un eseju. Pirmsskolas un sākumskolas bērniem bija iespēja piedalīties zīmējumu konkursā, kur dalībniekiem bija uzdevums uzzīmēt Latvijas Olimpiskās komandas talismanu. Savukārt, eseju konkursā 7. līdz 12. klašu skolēniem bija iespēja rakstīt iedvesmas vēstuli Latvijas Olimpiskajai komandai...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-11-22 47 ((321)1056) numurā.
Valsts svētkos godināti izcilākie daugavpilieši

Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadienas priekšvakarā, 17. novembrī, Daugavpils teātrī norisinājās tradicionāla Daugavpils pilsētas domes Gada Balvas pasniegšanas ceremonija...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-11-22 47 ((321)1056) numurā.
Apbalvoti grantu konkursa “Impulss – 2019” uzvarētāji

14. novembrī Daugavpils pilsētas domē norisinājas pašvaldības grantu konkursa “Impulss 2019” uzvarētāju apbalvošana. 11 interesantāko biznesa projektu autori prezentēja savas idejas, kas drīz tiks īstenotas...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-11-22 47 ((321)1056) numurā.
Valdība atbalsta inovāciju centru izveidi Daugavpilī

Valdības 19. novembrī atbalstītais Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izstrādātais noteikumu projekts paredz četru gadu laikā izveidot inovāciju centrus Cēsīs, Daugavpilī, Ventspilī un Liepājā kopumā 7,06 miljonu eiro vērtībā, bet nav saistīts ar jaunu centru būvniecību...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-11-22 47 ((321)1056) numurā.
Armijas poligona "Meža Mackeviči" paplašināšanai pārņems 2041 hektāru zemes Latgalē

Valdība 19. novembrī atļāva Zemkopības ministrijai (ZM) nodot Aizsardzības ministrijai (AM) 2041 hektāru lielas zemes platības un vairākas būves armijas poligona "Meža Mackeviči" attīstībai un paplašināšanai...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-11-22 47 ((321)1056) numurā.
Daugavpils psihoneiroloģiskajai slimnīcai ļaus paturēt peļņu infrastruktūras uzlabošanai

Valdība 19. novembrī atbalstīja ieceri atļaut piecām tās pakļautībā esošām ārstniecības iestādēm paturēt valsts budžetā dividendēs izmaksājamo pērnā gada peļņas daļu un novirzīt to infrastruktūras uzlabošanai...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-11-22 47 ((321)1056) numurā.
Daugavpilī 7. decembrī sāks darbu slidotava Vienības laukumā

Līdz ar lielās Ziemassvētku egles iedegšanu 7. decembrī sāks darboties arī slidotava Vienības laukumā. 19. novembrī Komunālās saimniecības pārvalde noslēdza līgumu ar Daugavpils olimpisko centru, kas arī nodrošinās slidotavas uzstādīšanu...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-11-22 47 ((321)1056) numurā.
Valsts svētku sarīkojuma laikā pasniegti novada domes apbalvojumi

18. novembrī Ludzas Tautas namā ikviens tika aicināts uz Latvijas Republikas Valsts svētku sarīkojumu “Sirds dziesma Latvijai”. Ar skaistākajām latviešu dziesmām skatītājus priecēja mūziķis IGO. Pasākuma laikā tika pasniegti Ludzas novada pašvaldības Atzinības raksti...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-11-22 47 ((321)1056) numurā.
Aicina pieteikt kandidātus konkursam “Ludzas novada Uzņēmēju gada balva 2019”

Ludzas novada pašvaldība savā mājaslapā www.ludza.lv izsludina pieteikšanos konkursam “Ludzas novada Uzņēmēju gada balva 2019”, kura ietvaros līdz 31. decembrim ikviens iedzīvotājs, organizācija, uzņēmuma kolektīvs, komersants, biedrība vai iestāde var izvirzīt kandidatūras, aizpildot konkursa pieteikuma anketu un iesniedzot to Ludzas novada pašvaldībā (Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701) personīgi, pa pastu vai nosūtot elektroniski uz e-pastu dome@ludza.lv...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-11-22 47 ((321)1056) numurā.
Projekta “No Hobija uz Biznesu” partneri Pečoros uzsāk starptautisko aktivitāšu īstenošanu

Pēc Pečoru rajona (Krievija) administrācijas ielūguma 1. novembrī Pečoros notika Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansētā projekta “No hobija uz biznesu – uzņēmējdarbības attīstība Latvijas–Krievijas pierobežas teritorijā” partneru tikšanās. Trīs projekta pasākumos tikās pašvaldību vadītāji, speciālisti, uzņēmēji un amatnieki. Par tikšanos “Ciblas Novada Vēstīs” informē pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Svetlana Rimša...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-11-22 47 ((321)1056) numurā.
Ludzas novada pašvaldība iekļuvusi konkursa trešajā kārtā

14. novembrī ir noslēgusies konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2019” otrā kārta. Konkursa vērtēšanas komisija ir nosaukusi desmit pašvaldības, kas pretendē uz konkursa uzvarētāja titulu: Grobiņas, Stopiņu, Ādažu, Cēsu, Smiltenes, Ludzas, Līvānu, Iecavas, Krustpils novadi un Ventspils pilsēta...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-11-22 47 ((321)1056) numurā.
Apbalvoti četri ciblānieši

Kā vēsta Ciblas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Ērika Bondarenko, Ciblas novada pašvaldības konkursā „Ciblas novada gada cilvēks” šogad tika pieteikti četri pretendenti...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-11-22 47 ((321)1056) numurā.
Antra Toporkova ap uzrunu uzstājas Latvijas Nacionālajā teātrī

Jau vēstījām par ludzānietes Albīnes Hlopņickas viesošanos Rīgas pilī, ko viņa saņēma kā dāvanu par piedalīšanos skolēnu radošo darbu konkursā, iztēlojoties sevi Valsts prezidenta amatā un sagatavojot uzrunu par tematu “Mūsdienu varonības tēli Latvijā”.

Vēl lielākus panākumus – uzvaru savā vecuma grupā – guva Ciblas vidusskolas 8.klases skolniece Antra Toporkova. Viņa kopā ar savu skolotāju tika uzaicināta ne vien uz pieņemšanu Rīgas pilī, bet ar savu uzrunu uzstājās Latvijas Nacionālajā teātrī 18. novembrī. Antras runa tika pārraidīta Latvijas Televīzijā.

Lasi visu rakstu avīzes 2019-11-22 47 ((321)1056) numurā.
Madonā atklāj ceļojošo izstādi par Satversmi

13. novembrī Satversmes tiesas tiesnesis Artūrs Kučs un tieneša palīdze Eva Vīksna ar izglītojošu priekšlasījumu par Latvijas Republikas Satversmi (Satversme) un Satversmes tiesu Madonas novada bibliotēkā atklāja skolēnu radošo darbu ceļojošo izstādi “Satversme skolēnu acīm”. Satversmes tiesas pārstāvjus uzņēma Madonas novada bibliotēkas vadītāja Imelda Saulīte. Izstādes atklāšanā piedalījās Madonas novada bibliotēku bibliotekāres...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-11-22 47 ((321)1056) numurā.
Madonas novadā realizē sešus Kohēzijas fonda līdzfinansētus projektus

SIA “Madonas Siltums” no 2018. līdz 2020. gadam realizē sešus Kohēzijas fonda līdzfinansētus projektus Madonas novadā...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-11-22 47 ((321)1056) numurā.
Publiskai apskatei durvis atver Zasas dzirnavu

Jēkabpils novada Zasā atrodas vairāk nekā 130 gadus vecas ūdens dzirnavas. Tām draudēja sabrukšana, līdz 2005. gadā tās iegādājās Vācijas pilsonis Hardijs Kortmans un sāka atjaunošanas darbus. Tagad ar vietējo iedzīvotāju un pašvaldības palīdzību sākta arī veco mehānismu atjaunošana...
 

Lasi visu rakstu avīzes 2019-11-22 47 ((321)1056) numurā.
Pasniedz “Balvu novada Gada balvas uzņēmējdarbībā”

22. novembrī Kubulu Kultūras namā pasniedz Balvu novada Gada balvu uzņēmējdarbībā jeb rīko uzņēmēju balli, kurā muzicē grupa “Credo”...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-11-22 47 ((321)1056) numurā.
Atklāj informatīvo stendu par Indāna-Grāvelsona grupas nacionālajiem partizāniem

11. novembrī Jēkabpils novada Kalna pagastā, mežā pie Supes purva, pie robežas starp Jēkabpils un Viesītes novadiem, atklāts informatīvais stends par Indāna-Grāvelsona grupu, aģentūra LETA uzzināja Viesītes novada pašvaldībā...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-11-22 47 ((321)1056) numurā.
Dokumentālā filma “Palikt pa vidu. Lubāna klānos”

17. novembrī Lubānas pilsētas klubā, Degumnieku TN un Barkavas KN iedzīvotāji varēja noskatīties dokumentālo filmu “Palikt pa vidu. Lubāna klānos”...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-11-22 47 ((321)1056) numurā.
Dividendes Rugāju novadā izmantos aprīkojuma iegādei mediķiem

Daļu no 10 000 eiro, kas saņemti kā SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība" dividendes par 2016. gadu, Rugāju novada pašvaldība izmantos aprīkojuma iegādei mediķiem, pastāstīja domē...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-11-22 47 ((321)1056) numurā.
Par 17 595 eiro atjauno Baltinavas muzeja telpas

Baltinavas novada dome sākusi īstenot projektu "Baltinavas novada muzeja ekspozīcijas telpu atjaunošana", kura kopējās izmaksas ir 17 595 eiro, aģentūra LETA uzzināja domē...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-11-22 47 ((321)1056) numurā.