Novadu ziņas

2019-08-16 33 ((307)1042)

Ozolaines dzimtu raduraksti iemūžināti mākslas darbos

Dzimtu koki krāsainos darbos – tāds ir neformālo apmācību “Es kā zīle ozolā’’ rezultāts. No 1. līdz 9. augustam Ozolaines pagasta tautas namā Bekšos jaunieši iepazina dzimtas koka pētīšanas iespējas un variantus un pēc tam dzimtas radurakstus atspoguļoja radošajos darbos...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-16 33 ((307)1042) numurā.
Sākas parka rekonstrukcija Rēzeknes ziemeļu rajonā

12. augustā Rēzeknes pilsētas dome un SIA “Ceļi un tilti” parakstīja līgumu par parka rekonstrukciju ziemeļu rajonā, kas tiks īstenots Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības projektā “Zaļās pilsētvides plānošana un pārvaldība ilgtspējīgai pilsētu attīstībai Latvijas – Krievijas robežpilsētās” (“Shaping cities”)...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-16 33 ((307)1042) numurā.
Latgales vidusskolēni pirmoreiz pilnveidos medijpratību vasaras nometnē RTA

No 21. līdz 22. augustam Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) notiks medijpratības vasaras nometne Latgales vidusskolēniem un skolotājiem „Eksperts medijpratībā jeb jaunietis jaunietim par medijpratību”. Nometne tiek organizēta sadarbībā ar Kultūras ministriju...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-16 33 ((307)1042) numurā.
Notiks pirmais Sarkaņkalna ezeru skrējiens ar kārtīgu “Buļbu balli”

24.–25. augustā Rēzeknes novada Vērēmu pagasta “Sarkaņkalnā” norisināsies pirmais Sarkaņkalna ezeru skrējiens...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-16 33 ((307)1042) numurā.
Mazpulcēni – pētniecības projektā "Iepazīsti soju"

8. augustā Viļānos pētniecības projektā „Iepazīsti soju” uz semināru pulcējās Biedrības „Latvijas Mazpulki” mazpulcēni ar savām ģimenēm no dažādiem Latvijas novadiem un kopā ar mazpulku vadītāju Gundega Jēkabsoni...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-16 33 ((307)1042) numurā.
Viļānos – meistardarbnīcas dažādu instrumentu spēlē

No 7. līdz 9. augustam Viļānu kultūras namā notika Vasaras meistardarbnīcas dažādu instrumentu spēlē bērniem no piecu līdz 18 gadu vecumam Valsts kultūrkapitāla fonda Tradicionālās kultūras nozares projektu konkursa projekta “Vasaras meistardarbnīcā “Nāc, stājies blakus un spēlējam””...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-16 33 ((307)1042) numurā.
Feimaņu KN būs jauni aizkari

Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde 19. jūlijā apstiprināja projektu “Skatuves aizkaru iegāde un uzstādīšana Feimaņu kultūras namam”...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-16 33 ((307)1042) numurā.
Aglonas novada konkursa “Sakoptākā sēta” rezultāti

Šogad Aglonas novadā aizsākta jauna tradīcija – pašvaldības konkurss „Sakoptākā sēta”, kur tika izvērtētas pašas sakoptākās privātmāju, uzņēmumu, zemnieku saimniecību, lauku sētu un daudzdzīvokļu namu teritorijas. Kā informē Aglonas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Tatjana Komare, konkursā piedalījās 10 novada sētas. Visi dalībnieki tika aicināti uz Aglonas novada svētku noslēguma pasākumu, kur arī tika paziņoti konkursa rezultāti. Pateicības vārdus konkursantiem teica Aglonas novada domes priekšsēdētāja vietniece Marita Grebeža, pēc kuras iniciatīvas tika rīkots konkurss...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-16 33 ((307)1042) numurā.
Talkojot turpina attīrīt Jašas upi

6. augustā Preiļu novada Pelēču pagastā norisinājās otrā straujteču attīrīšanas talka Jašas upē, kuru rīkoja Preiļu novada dome sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālo administrāciju...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-16 33 ((307)1042) numurā.
Laimiņas skolā Līvānos durvis vērusi pirmsskolas grupiņa

5. augustā Līvānu 1. vidusskolas Laimiņas sākumskolas telpās tika atklāta pirmsskolas grupiņa bērniem vecumā no 1,5 līdz trim gadiem. Grupiņas atklāšanā piedalījās Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods, Līvānu 1. vidusskolas direktors Gatis Pastars, grupiņas darbinieki un bērni kopā ar vecākiem. Papildus grupiņa bija nepieciešama, jo novadā ir palielinājies jauno ģimeņu skaits un līdz ar to pieaudzis arī pieprasījums pēc vietām tieši jaunākajā vecuma grupā, bet pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķīši” papildus grupiņu izvietot vairs nebija iespējams...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-16 33 ((307)1042) numurā.
Latgales plānošanas reģions konsultē par remigrācijas iespējām

2. augustā Aglonu apmeklēja Latgales plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore Astrīda Lesčinska. Interesenti saņēma informāciju par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) remigrācijas projektu un konsultācijas par iespējām atgrieztiesLatgalē...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-16 33 ((307)1042) numurā.
Maizes cepšanas meistarklase “Tikšanās ar savu kukulīti”

Viduslatgales pārnovadu fonds sadarbībā ar Aglonas, Preiļu, Līvānu un Vārkavas pašvaldībām rīkoja projektu konkursu “Iedzīvotāji veido savu vidi – 2019”, kurā guva atbalstu arī biedrības “Gūda saimineiču bīdreiba” projekts “Maizes stāsts”...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-16 33 ((307)1042) numurā.
Sociālās aprūpes centrs “Vārkava” iekļauts sociālo pakalpojumu reģistrā

1. augusts sociālās aprūpes centram “Vārkava” bija īpaša diena, jo centra vadītāja Lidija Krasnais saņēma ziņu, ka iestāde reģistrēta sociālo pakalpojumu reģistrā. Ministrija izvērtēja pakalpojumu sniedzēja atbilstību sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un normatīvajos aktos noteiktām prasībām. Pašvaldības jaunā institūcija tika novērtēta pozitīvi...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-16 33 ((307)1042) numurā.
Izmaiņas SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” vadībā

24. jūlijā atlūgumu iesniedzis SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” valdes priekšsēdētājs Artūrs Vilcāns, kurš uzņēmumu vadīja kopš 2013. gada 1. oktobra. Par uzņēmuma pagaidu vadītāju ar 5. augustu iecelts Andrejs Patmalnieks, kurš pēdējos gadus pildīja uzņēmuma valdes priekšsēdētāja palīga pienākumus, bet iepriekš bija uzņēmuma valdes priekšsēdētājs...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-16 33 ((307)1042) numurā.
Uzņēmējdarbības atbalsta konkurss „Līvānu novads VAR 2019”

Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centrs sadarbībā ar Līvānu novada pašvaldību rīko uzņēmējdarbības atbalsta konkursu „Līvānu novads VAR 2019”. Konkursā var piedalīties Līvānu novadā reģistrētās mazās un vidējās komercsabiedrības un saimnieciskās darbības veicēji. Tas tiek rīkots jau otro gadu. 2018. gada konkursā tika saņemti 16 projektu pieteikumi, no kuriem pašvaldība finansiāli atbalstīja piecus uzņēmumus par kopējo summu 8172,88 eiro, piešķirot minētos līdzekļus biznesam nepieciešamo iekārtu, aprīkojuma un inventāra iegādei...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-16 33 ((307)1042) numurā.
Brāļi veikuši 243 kilometrus vecvecāku piemiņai

Vecvecākiem par godu brāļi Jānis un Dzintars Pārumi no 27. jūlija līdz 1. augustam veica 243 kilometrus garu distanci no Andrupenes Dagdas novadā līdz "Lejas Mauragu" mājām Jaunpiebalgas novada Jēcos...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-16 33 ((307)1042) numurā.
Daugavpils novada iedzīvotāja Marijai Pukinskai apritējuši 100 gadi

2. augustā savu 100. dzimšanas dienu nosvinēja Medumu pagasta iedzīvotāja Marija Pukinska. Medumu baznīcā Marijai blakus bija gan kuplais radu pulks, tostarp arī viņas meita Marija, kura rūpējas par mammas veselību, gan arī draugi un paziņas – kopā vairāk nekā 50 sveicēji. Par godu viņas svētkiem notika Svētā mise...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-16 33 ((307)1042) numurā.
Daugavpilī parakstīts līgums par jaunas katlumājas būvniecību

8. augustā Daugavpils pilsētas domē parakstīts līgums par jaunas katlumājas būvniecību. Pilsētā lielākā katlumāja, kas darbosies, izmantojot biomasu, un ļaus pilsētai turpmāk ražot visu nepieciešamo siltumenerģiju bez privāto uzņēmēju piesaistes, tiks uzbūvēta TEC-3 teritorijā Mendeļejeva ielā 13A. Projektu īsteno uzņēmumu starptautiskā apvienība „Filter/ Axis”, kas darbojas sešās valstīs...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-16 33 ((307)1042) numurā.
Vēstures skolotāji viesojas Daugavpilī un Krāslavas novadā

Vēstures skolotāju biedrība apvieno vēstures skolotājus, lai kopīgi mācītos, palīdzētu viens otram darbā un risinātu profesionālus jautājumus. Biedrības biedri regulāri tiekas divas reizes gadā: gada pārskata konferencē decembrī Rīgā un Vasaras dienās augusta sākumā kādā no Latvijas novadiem, šoreiz Daugavpilī un Krāslavā...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-16 33 ((307)1042) numurā.
Simtgades stipendiju saņem arī Dagdas novada absolventes

2019. gadā 12. klašu izlaidumā īpašs pārsteigums sagaidīja 12. klases skolnieces Danielu Čapkeviču no Dagdas vidusskolas un Violu Danielu Kiseļovu no Ezernieku vidusskolas – viņām tika piešķirtas Simtgades stipendijas 500 eiro apmērā...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-16 33 ((307)1042) numurā.
Daugavpils cietokšņa teritorijā gaidāmas pārmaiņas

Daugavpils cietokšņa teritorijā 1737. gadā tika uzbūvēta Jezuītu baznīca, un pilsēta kļuva par nozīmīgu garīgo centru. 2. Pasaules karā baznīca tika nopostīta un 1951. gadā drupas nojauca...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-16 33 ((307)1042) numurā.
Atbalstīts projekts “Tradīciju skola Dagdā”

Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) Tradicionālās kultūras projektu konkursā tika atbalstīts projekts “Tradīciju skola Dagdā”, kurš startēs rudenī un noslēgsies Ziemassvētku laikā ar maskošanos kādā no Dagdas novada pagastiem...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-16 33 ((307)1042) numurā.
Labdarības akcija Daugavpils reģionālas slimnīcas mazajiem pacientiem

Daugavpils novada jaunatnes salidojuma laikā, kurš notuka 3. un 4. augustā, tika organizēta Labdarības akcija, kuras gaitā tika savāktas dāvanas un noderīgas mantas Daugavpils reģionālas slimnīcas mazajiem pacientiem...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-16 33 ((307)1042) numurā.
2019. gads ir valsts robežsardzes 100. gadadienas gads

Lai godinātu Latvijas brīvvalsts robežsargu un Latvijas brīvības cīnītāju piemiņu, Valsts robežsardze no 19. augusta līdz 23. augustam organizē lāpu skrējienu apkārt Latvijas valsts robežai. Lāpu skrējiens sākas Rīgā, Brāļu kapos pie mūžīgās uguns, kur tiks aizdegtas divas ceļojošās lāpas. Pēc tam abas lāpas uzsāks ceļu apkārt Latvijai pretējos virzienos. Lāpu skrējiena maršruta pieturvieta Ludzā –21. augustā no plkst. 11.35 līdz plkst. 12.55 Ludzas pilsētas parkā pie 100–gades ozola. Tur uzrunu teiks Valsts robežsardzes pārstāvis, Ludzas pilsētas domes pārstāvis, kā arī tiks pasniegti Valsts robežsardzes apbalvojumi, piedalīsies VR koris, notiks Ludzas pašvaldības organizētie priekšnesumi un labvēlīgos laika apstākļos pāri Ludzas pilsētai tiks veikts Valsts robežsardzes helikoptera pārlidojums...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-16 33 ((307)1042) numurā.
Ludzā top jauns un daudzfunkcionāls sociālo pakalpojumu centrs

Jau pāris nedēļas ludzānieši ir ievērojuši lielu rosību pie ēkas 18.novembra ielā 17a. Gandrīz 20 gadus neapsaimniekotā ēka beidzot iegūs jaunu izskatu un arī funkciju...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-16 33 ((307)1042) numurā.
Ludzas novadam tapis unikāls reklāmas rullītis

Pēc Ludzas novada Tūrisma un Informācijas centra iniciatīvas, īstenojot jaunu mārketinga pieeju, Ludzai ir tapis jauns reklāmas klips sadarbībā ar reklāmas aģentūru “EnterCreative” ar mērķi prezentēt un popularizēt Ludzas tēlu un ar jaunu un mūsdienīgu pieeju parādīt to, ka Ludza ir pievilcīgs apskates objekts tūristiem, te ir ko redzēt un ir ko piedzīvot...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-16 33 ((307)1042) numurā.
Ciblas novada futbolisti izcīna uzvaru

13. jūlijā Ludzā notika Ludzas novada futbola čempionāts 7x7. Šajā turnīrā piedalījās astoņas komandas: Ciblas novads, „Šellat” (Rēzekne), Alūksne, Blonti, Baltinava, Kārsava, Mērdzene, „Zveri” (Ludza)...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-16 33 ((307)1042) numurā.
Pabeigti būvdarbi uz autoceļa no Pušmucovas līdz Ludzai

Pabeigti pērn sāktie būvdarbi uz autoceļa Kārsava-Ludza-Ezernieki (P49) posmā no Pušmucovas līdz Ludzai, aģentūru LETA informēja AS "Latvijas valsts ceļi" Komunikācijas daļā...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-16 33 ((307)1042) numurā.
Zilupē konsekrēta jaunā katoļu baznīca

Rēzeknes–Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis 21. jūlijā konsekrēja jauno Zilupes Vissvētākās Jēzus Sirds dievnamu, informē Latvijas Romas katoļu baznīcā...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-16 33 ((307)1042) numurā.
Rugājos nosvinēta “Eiroreģiona "Pleskava-Livonija" diena 2019”

9. augustā, ierodoties gan pašmāju, gan kaimiņvalstu delegācijām, Rugāju novadā tika atzīmēta “Eiroreģiona "Pleskava-Livonija" diena 2019”. Visas dienas garumā Rugāju novada teritorijā tika piedāvātas dažādas pārrobežu kultūras aktivitātes, kurās tikās ciemiņi no Latvijas, Igaunijas un Krievijas (Pleskavas apgabals)...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-16 33 ((307)1042) numurā.
Ļaudonā – radošā nometne "Lugas Madonas novadam"

No 12. līdz 16. augustam Madonas novada Ļaudonā ar Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) Zinātniskās pētniecības centra un Madonas novada pašvaldības finansiālo atbalstu notika radošā nometne "Lugas Madonas novadam", kurā piedalījās un radoši sadarbojas deviņi LKA Drāmas un teksta studiju bakalaura programmas 2. kursa studenti, divi LKA Audiovizuālās un skatuves mākslas maģistra programmas 2. kursa studenti un Madonas novada amatierteātru režisori un dalībnieki...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-16 33 ((307)1042) numurā.
Viesītē atklātas radošās rezidences

3. augustā, Viesītes pilsētas svētku dienā, norisinājās projekta “Radošās rezidences Viesītē” atklāšanas pasākums “Pa fotogrāfa BUCLERA pēdām”. Tā laikā bija iespēja iepazīties ar projekta mērķi, turpmākajām aktivitātēm un aplūkot projektā paveikto. Atklāšanas pasākuma īpašie viesi bija fotogrāfi, kuri projektā izveidotās telpas svētku laikā apdzīvoja. Pasākums notika neformālā gaisotnē, kur fotogrāfi dalījās pieredzē un ar klātesošajiem apsprieda skaistākās vietas novadā, kuras būtu vērts iemūžināt fotogrāfijās...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-16 33 ((307)1042) numurā.
Balvu ezers pārtaps par koncertzāli pasākumā “Mūzika saulrietam”

23. augustā plkst. 19.00 jau ceturto reizi Balvos norisināsies pasākums “Mūzika saulrietam”, kurš neparasts ar to, ka par koncertzāli pārtaps Balvu ezers, skatuve būs plosts, sēdvietas – laivas, stāvvietas – ezera krasti...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-16 33 ((307)1042) numurā.
Piešķir finansējumu elektrības un apsardzes sistēmas remontam Krustpils saliņā

8. augusta Jēkabpils pilsētas domes sēdē deputāti piešķīra finansējumu 856,04 euro elektrosadales skapju un apsardzes signalizācijas sistēmas remontam Krustpils saliņā...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-16 33 ((307)1042) numurā.
Kaldabruņā aizvadīti Zvaigžņotie Dārza svētki un veloekskursija

9. augustā biedrības “Ūdenszīmes” telpās (Jēkabpils novada Rubenes pagasta Kaldabruņā) sadarbībā ar Raiņa muzeju “Tadenava” notika mākslas zinātnieces Zandas Zībiņas lekcija par Kaldabruņas muižas un Kaldabruņas evaņģēliski luteriskās baznīcas vēsturi. Bet pēc lekcijas Kaldabruņas pagalmā notika Dārza svētki ar kūku degustāciju (dalībnieki tika aicināti ņemt līdzi pašceptu kūku)...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-16 33 ((307)1042) numurā.
Labiekārtots Balvu ezera krasts

Latvijas vides aizsardzības fonda projektu konkursā “Publisko ūdeņu pārvaldība” īstenots Balvu novada pašvaldības projekts “Balvu ezera krasta labiekārtošana”...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-16 33 ((307)1042) numurā.
Zooloģiskajā dārzā – svinīgs lūšu mazuļu vārdu došanas pasākums

13. augustā Rīgas Zooloģiskajā dārzā notika svinīgs lūšu mazuļu vārdu došanas pasākums, aģentūru LETA informēja Zooloģiskā dārza informācijas dienests...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-16 33 ((307)1042) numurā.

2019-08-09 32 ((306)1041)

Rēzeknes svētku viesi – 5 vēstniecības, 6 delegācijas no 4 valstīm un jūrnieki

No 2. līdz 4. augustam Pilsēta Latgales sirdī svinēja savu 734. dzimšanas dienu. Svētku laikā pirmo reizi Latgalē uzstājās duets "Duo Esmera" no Holandes, izskanēja XVI Starptautiskā akordeonistu plenēra "Rēzekne 2019" noslēguma koncerts, bija iespēja piedzīvot Baltijas muzikālo strūklaku šovu "Divdesmit piecās dziesmās apkārt zemeslodei", notika jau tradicionālie – Rēzeknes iestāžu un organizāciju svētku gājiens (šīgada moto – "Visi ceļi ved uz Rēzekni!") un jau 10. Ģimeņu parāde (tēma – "Fantāzijas lidojums"). Svētki zīmīgi arī ar “Ghetto Games” turnīriem Atbrīvošanas alejā (“Ghetto Football” sacensībās startēja 63 komandas, bet “Ghetto Basket” – 64 vienības). 3. augustā jau ceturto reizi norisinājās projekts „Latvijas spēcīgākā pilsēta” un trīs stundu laikā 95 dalībniekiem kopīgiem spēkiem izdevās pacelt 156 590 kg. Tāpat 2. augustā pie Rēzeknes Centrālās bibliotēkas notika zibakcija “Par Rēzekni uz asfalta”, kuras laikā ikviens ar krītiņu uz asfalta varēja uzrakstīt Rēzeknei veltītas mūsu vietējo dzejnieku vārsmas vai arī savu personīgo novēlējumu pilsētai...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-09 32 ((306)1041) numurā.
Rēzeknieši iesaistās projektā “The Business of Future”

Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014.–2020. gadam aizvadītas projekta “The Business of Future” aktivitātes...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-09 32 ((306)1041) numurā.
Taps lielformāta metāla detaļu un konstrukciju pulverkrāsošanas cehs

2. augustā notika trešā mutiskā nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam – ēkas ar kadastra apzīmējumu 2100 002 0044 001 nedzīvojamām telpām (noliktavas un tehniskās) telpas ēkas 1. stāvā 2220,54 m2 platībā, kas ietilpst nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 2100 502 0013 Atbrīvošanas alejā 155A k-1, Rēzeknē sastāvā...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-09 32 ((306)1041) numurā.
Rēzekni apmeklēja Valsts vides dienesta ģenerāldirektore

6. augustā Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs tikās ar Valsts vides dienesta ģenerāldirektori Elitu Baklāni-Ansbergu un Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes direktori Ēriku Ruskuli...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-09 32 ((306)1041) numurā.
Dome atbalsta jauniešu iespēju bez maksas muzicēt

Rēzeknes pilsētas domes deputāti 25. jūlijā domes sēdē nolēma piešķirt 1000 eiro telpu nomas izdevumu segšanai pilsētas jauniešu mēģinājumiem mūzikas studijā “Decibels”. Līdz ar to jauniešiem vecumā līdz 24 gadiem līdz decembra sākumam ir iespēja mēģināt speciāli aprīkotā telpā 80 stundas mēnesī bez maksas...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-09 32 ((306)1041) numurā.
Projektā izveido kāpšanas sienu dabā

IK „Rāznas priedes” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmā līdzfinansēto projektu iegādājusies un uzstādījusi kāpšanas sienu kokos...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-09 32 ((306)1041) numurā.
Feimaņos notiks radu un draugu sanākšanas pasākums

17. augustā norisināsies radu un draugu sanākšanas pasākums “Sveiks, Feimaņos!”...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-09 32 ((306)1041) numurā.
Plāno uzlabot Preiļu autoostas ēkas fasādes vizuālo izskatu

Lai uzlabotu pilsētas centra vizuālo tēlu, apkārt Preiļu autoostas fasādei tuvākajā laikā tiks izvietots apdrukāts siets, kas uz laiku – līdz pilsētas centra detālplānojuma izstrādei – nosegs šobrīd vēl nesakārtoto autoostas fasādi...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-09 32 ((306)1041) numurā.
Holokausta upuru piemiņas pasākums 11. augustā Preiļos

11. augustā jau 16. reizi Preiļos notiks Holokausta upuru piemiņas pasākums, kurā piedalīsies Preiļu Goda pilsonis Dāvids Zilbermans ar dēliem Emīlu un Gabrielu no Ņujorkas (ASV)...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-09 32 ((306)1041) numurā.
Holokausta upuru piemiņas pasākums 11. augustā Preiļos

11. augustā jau 16. reizi Preiļos notiks Holokausta upuru piemiņas pasākums, kurā piedalīsies Preiļu Goda pilsonis Dāvids Zilbermans ar dēliem Emīlu un Gabrielu no Ņujorkas (ASV)...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-09 32 ((306)1041) numurā.
No 12. augusta Līvānu novada daudzbērnu ģimenes aicina saņemt pabalstu

Līvānu novada dome aicina novada daudzbērnu ģimenes, kurās ir trīs un vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem, no šī gada 12. augusta saņemt pabalstu Līvānu novada domes kasē (Rīgas ielā 77) vai pagastu pārvaldēs. Pabalstu daudzbērnu ģimenēm piešķir vienu reizi gadā pirms kārtējā mācību gada sākuma par katru nepilngadīgo bērnu, kura dzīvesvieta deklarēta Līvānu novadā. Pabalsta apmērs ir 20 eiro apmērā vienam bērnam...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-09 32 ((306)1041) numurā.
Pabeigta autoceļa “Pētermuiža – Kūdras purvs” atjaunošana

13. maijā tika uzsākti Līvānu pašvaldības autoceļa “Pētermuiža – Kūdras purvs” atjaunošanas darbi, kas tika pabeigti 4. jūlijā. Būvdarbi tika veikti Eiropas Savienības fonda projektā “Pagasta ceļa pārbūve uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai lauku teritorijā”...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-09 32 ((306)1041) numurā.
Finansiāli atbalsta velokluba ideju

Izskatot Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centra iesniegumu par finansējuma 525 eiro apmērā novirzīšanu biedrībai “Veloklubs Līvāni” projekta “Aktīvās dabas takas izveide Līvānu novadā” īstenošanai, Līvānu novada dome nolēma biedrībai piešķirt nepieciešamos līdzekļus no Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centram plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus pašvaldības 2019. gada pamatbudžetā...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-09 32 ((306)1041) numurā.
Krāslavā un Daugavpilī diskutēja par administratīvi teritoriālo reformu

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) ministrs Jurs Pūce un citi pārstāvji 1. augustā viesojās Krāslavā un 2. augustā – Daugavpilī, noslēdzot VARAM organizētās diskusijas ar pašvaldību pārstāvjiem par gaidāmo administratīvi teritoriālo reformu...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-09 32 ((306)1041) numurā.
Krāslavā atklāta gleznotāja Valentīna Zlidņa piemiņas istaba

Krāslavas pilsētas svētku laikā 18. jūlijā Krāslavas pils kompleksa Amatu mājā svinīgā un sirsnīgā noskaņā, daloties atmiņu stāstos, atklāta jauna Vēstures un mākslas muzeja pastāvīgā ekspozīcija “Gleznotāja Valentīna Zlidņa darbnīca”.

Ekspozīcija – piemiņas istaba izveidota telpās, kurās mākslinieks daudzus gadus ir dzīvojis un radījis un kuras 2018. gadā ir atjaunotas ERAF projektā „Rīteiropas vērtības”...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-09 32 ((306)1041) numurā.
Dagdā īstenots Latgales kultūras programmas projekts

27. jūlijā, Dagdas novada svētku „Annas Dagdā” laikā, norisinājās Latgales kultūras programmas finansēts pasākums „Ar senču gudrību es augu”. Tas bija pasākums ģimenēm un bērniem, kurā apmeklētājiem tika piedāvātas keramikas un cellu jostiņu aušanas meistardarbnīcas, tradicionālo danču, rotaļu un spēļu meistarklases, kā arī latvju rakstu iepazīšana un rotāšanās ar tiem...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-09 32 ((306)1041) numurā.
Daugavpils novadā un Lietuvā veidos I pasaules karam veltītu tūrisma maršrutu

Daugavpils novada pašvaldība kopā ar Lietuvas kolēģiem īstenos projektu "Pirmā pasaules kara vēstures mantojuma tūrisma maršruts un ekspozīcijas apmeklētāju piesaistīšanai pierobežas teritorijā"...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-09 32 ((306)1041) numurā.
Dagdas vidusskolas sporta laukuma pārbūvei aizņemsies 170 000 eiro

Dagdas novada pašvaldība aizņemsies 170 000 eiro Dagdas vidusskolas sporta laukuma pārbūvei, lēmusi novada dome...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-09 32 ((306)1041) numurā.
Levits apmeklēja Indras pagastu

Savā pirmajā reģionālajā vizītē Valsts prezidents Egils Levits 26. jūlijā apmeklēja Krāslavas novada Indras pagastu, kas atrodas Baltkrievijas pierobežā...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-09 32 ((306)1041) numurā.
Aizvadīts kārtējais amatieru autokrosa sportistu salidojums

27. jūlijā Ludza pārtapa par moto un auto mīļu pilsētu – aizvadītas ne vien “Klaidoņu dienas”, bet arī amatieru autokrosa sportistu un autosporta cienītāju salidojums, ko organizēja Sporta klubs “Latgols” un Ludzas novada pašvaldība...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-09 32 ((306)1041) numurā.
Ciblas novadā ir daudz labi sakoptu māju

Tradicionālajā konkursā „Ciblas novada sakoptākā sēta” šogad bija deviņi dalībnieki: četras lauku sētas, četras mājas ciematos un viens uzņēmums. Objektus konkursam pieteica pagastu pārvaldes, saskaņojot ar māju īpašniekiem. Ciblas novadā ir ļoti daudz skaistu lauku sētu un māju ciematos, tomēr retais saimnieks gatavs pasaulei rādīt savu īpašumu...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-09 32 ((306)1041) numurā.
Saukas ezerā noķer rekordlielu samu

4. augustā pēc lieliem un pamatīgiem pūliņiem Viesītes novada Saukas ezerā izvilkts 175 centimetrus garš un 29 kilogramus smags sams. Tas ir Saukas pagasta lielākais ezers, kas atrodas īpaši aizsargājamā teritorijā – dabas parkā ”Sauka”, ezera platība ir 718,2 ha.

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-09 32 ((306)1041) numurā.
Jēkabpils sporta halles jaunbūvei spāru svētki

Šonedēļ Jēkabpils multifunkcionālās sporta halles jaunbūvē samontētas beidzamās jumta konstrukcijas un plānotās ēkas augstākajā vietā pakārts vainags, kas simbolizē...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-09 32 ((306)1041) numurā.
Tilžas internātpamatskolas darbinieku atlaišanas pabalstiem nepieciešams 65 321 eiro

Balvu novada pašvaldībai likvidējamās Tilžas internātpamatskolas darbinieku atlaišanas pabalstiem nepieciešams 65 321 eiro, aģentūra LETA uzzināja pašvaldībā...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-09 32 ((306)1041) numurā.
Ļaudonā – izstāde "Mežs un dabas vērtības NATURA 2000 teritorijās"

Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas Ļaudonas biroja telpās no 1. augusta skatāma izstāde "Mežs un dabas vērtības NATURA 2000 teritorijās" – fotostāsts par Latvijā sastopamajiem Eiropas Savienībā aizsargājamiem mežu biotopiem, kas papildināts ar biotopu aprakstiem...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-09 32 ((306)1041) numurā.
Sešām Latgales pilsētu pasta nodaļām par vienu stundu pagarināts darbalaiks

No 5. augusta mainīsies sešu Latgales pilsētu pasta nodaļu darbalaiks, katru darbdienu pagarinot nodaļu darbalaiku par vienu stundu, bet sestdienas turpmāk nosakot par brīvdienām, aģentūru LETA informēja "Latvijas pastā"...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-09 32 ((306)1041) numurā.
Upītes svētkos – festivāls “Lipa kust”, CD “Ryugts” prezentācija un trīs teātru viesizrādes

Katru gadu augusta beigās (no 22. augusta līdz 1. septembrim) krāšņus svētkus ciema iedzīvotājiem un viesiem rīko Viļakas novada Šķilbēnu pagasta Upīte...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-09 32 ((306)1041) numurā.

2019-08-02 31 ((305)1040)

Tuvojas noslēgumam pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošanas darbi

Jūlija sākumā tika pieņemti Preiļu novada pašvaldības ēkas Rēzeknes ielā 26, Preiļos, renovācijas darbi. Projekta gaitā ēkā tika veikta fasādes, jumta un cokola siltināšana, sienu siltināšana zem zemes līmeņa, logu un ārdurvju nomaiņa, pilna apkures sistēmas rekonstrukcija, ēkas gaismas ķermeņu modernizācija. Izbūvēta zibens aizsardzība un lietus kanalizācija, veikta labiekārtošana. Projekta gaitā ēkā ir izbūvēts arī pacēlājs, lai iedzīvotājiem nodrošinātu vides pieejamību ēkas 2. stāvam...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-02 31 ((305)1040) numurā.
Iegādāts aprīkojums, ar ko veiks Preiļu parka dīķu un kanālu tīrīšanu

22. jūlijā Preiļu parka dīķī pretī Ievas un Ādama saliņai tika izmēģināts pagājušā gada novembrī iegādātais aprīkojums Preiļu parka dīķu un kanālu tīrīšanai – uz pontona uzstiprināms dūņu sūknis un niedru pļāvējs. Aprīkojumu Preiļu novads iegādājās projektā „Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā, izmantojot ūdens resursus” un tas dos iespēju tīrīt Preiļu parka ūdenstilpi...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-02 31 ((305)1040) numurā.
Sadzīves kanalizācijas notekūdeņu savākšanas tīklu izbūve Līvānos

SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” ar ES struktūrfondu finansējuma līdzdalību īsteno projektu “Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta”...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-02 31 ((305)1040) numurā.
Vasaras skolā veidos attīstības scenārijus Aizkalnei

No 5. līdz 10. augustam LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte organizē vasaras skolu “Ko darīt ar vietu?”. Šogad tā norisināsies Preiļu novada Aizkalnē. Tajā piedalīsies dažādu studiju programmu studenti, kurus interesē vietējās kopienas un lauku attīstība un kuriem ir vēlme mācīties un iesaistīties vietas attīstīšanā. Turklāt vasaras skolā kopā ar studentiem aicināti piedalīties arī vietējie iedzīvotāji un paraudzīties uz sev zināmo vidi no cita skatu punkta...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-02 31 ((305)1040) numurā.
Atpūtas vietas izveidošana Šķeltovas pagasta centrā

Iniciatīvas grupa “Šķeltovas jaunieši” uzsāk Aglonas novada domes finansētā mazo grantu projektu konkursa “Sabiedrība ar dvēseli – 2019” projekta “Atpūtas vietas izveidošana Šķeltovas pagasta centrā” realizēšanu, informē iniciatīvas grupas “Šķeltovas jaunieši” vadītāja Viktorija Peipiņa...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-02 31 ((305)1040) numurā.
Biedrība “Baltā māja” jūnijā uzsāk projekta “Labo lietu darbnīca” īstenošanu

Biedrība “Baltā māja” jūnijā uzsākusi nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” organizētā mazo grantu projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi – 2019” projektu “Labo lietu darbnīca”. Konkursa mērķis ir atbalstīt radošus un inovatīvus vietējo iniciatīvas grupu un sabiedrisko organizāciju projektus...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-02 31 ((305)1040) numurā.
Rēzeknes novada Maltā – nometne Ukrainas karavīru bērniem

No 29. jūlija līdz 2. augustam Rēzeknes novada Maltā notiek nometne bērniem no Ukrainas, kuru vecāki ir karavīri Ukrainas Bruņotajos spēkos un Ukrainas Nacionālajā gvardē. Nometni organizē Jaunsardzes centrs...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-02 31 ((305)1040) numurā.
Rēzeknes Pilsētas svētkos – pirmā pieturvieta informatīvai kampaņai par ES atbalstu

Lai informētu par Eiropas Savienības sniegtajām iespējām lauku apvidos un vienlaikus paplašinātu iedzīvotāju zināšanas par pieejamā ES atbalsta instrumentiem, Eiropas Komisija Zemgales un Latgales novados sāk informatīvu kampaņu "Mans reģions, mana Eiropa, mana nākotne", aģentūru LETA informēja EK pārstāvniecība Latvijā...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-02 31 ((305)1040) numurā.
Mazākumtautību festivāls Viļānos

27. jūlijā, Viļānos pulcējās 17 mazākumtautību kultūru kolektīvi, lai kopā aizvadītu festivālu "Kur bitis, tī mads"!...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-02 31 ((305)1040) numurā.
Notiks sporta spēles cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Rēzeknes pilsētas domes pārvalde “Sociālais dienests” sadarbībā ar Sporta pārvaldi 13. augustā plkst. 10.00 Sporta pārvaldes stadionā organizēs sporta spēles cilvēkiem ar īpašām vajadzībām...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-02 31 ((305)1040) numurā.
Velosipēdu brauciens „Izzini Latvijas novadus!” arī Viļānu novadā

Slimību profilakses un kontroles centrs sadarbībā ar Viļānu novada pašvaldību 16. augustā aicina visa vecuma grupu iedzīvotājus uz velosipēdu braucienu (dalībnieku reģistrācija no plkst. 12.00)...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-02 31 ((305)1040) numurā.
10 Rēzeknes jaunieši – starptautiskā nometnē Vācijā

Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” jau vairākus gadus sadarbojas ar Vācijas sporta un brīvā laika organizāciju „SchierkeBaude”. Šogad nometnes nosaukums bija “Nature Experience”, tajā jauniešiem bija iespēja divas nedēļas piedalīties dažādās aktivitātēs...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-02 31 ((305)1040) numurā.
Zibakcija “Par Rēzekni uz asfalta”

2. augustā plkst. 13.00 pie ieejas Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā norisināsies zibakcija “Par Rēzekni uz asfalta”...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-02 31 ((305)1040) numurā.
Vācu jaunieši aicina pievienoties ebreju kapu sakārtošanas darbos Krāslavā

Jau otro gadu Krāslava būs vieta, kur laikā no 5. līdz 16. augustam notiks vācu biedrības “LoT” organizētā darba nometne. Biedrība jau vairāk nekā 10 gadus ir iesaistījusies brīvprātīgajā darbā, piesaistot jauniešus un sakārtojot ebreju kapsētas visā Latvijā...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-02 31 ((305)1040) numurā.
Daugavpils vicemēru skaitu palielina līdz trim

Par Daugavpils mēra Andreja Elksniņa (S) pirmo vietnieku 25. jūlijā ievēlēts bijušais domes priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis (Latgales partija) un vicemēru skaits palielināts līdz trim...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-02 31 ((305)1040) numurā.
Apstiprināta Daugavpils novada pašvaldības ceļu vidējā termiņa attīstības programma

Novada domes sēdē apstiprināta Daugavpils novada pašvaldības ceļu vidējā termiņa attīstības programma 2019.–2021. gadam...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-02 31 ((305)1040) numurā.
Atjauno un topošo Latgales reģiona arhīvu centru Daugavpilī

Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) sācis būvdarbus Latvijas Nacionālā arhīva struktūrvienības – Daugavpils zonālā valsts arhīva, Komandanta ielā 9, energoefektivitātes paaugstināšanai. Ēka nākotnē tiks attīstīta par Latgales reģiona arhīvu centru, informē VNĪ valdes locekle Kitija Gruškevica...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-02 31 ((305)1040) numurā.
Zobārstu piesaistei Daugavpilij lemts par šo speciālistu studiju maksas segšanu

Meklējot efektīvāku instrumentu zobārstu piesaistīšanai Daugavpilij, pilsētas dome atbalstījusi grozījumus saistošajos noteikumos par stipendiju piešķiršanas kārtību, paredzot studiju maksas segšanu topošajiem speciālistiem...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-02 31 ((305)1040) numurā.
Daugavpilī rīkos metu konkursu Oskara Stroka koncertzāles būvniecībai

Daugavpils pašvaldība piešķirs 25 000 eiro metu konkursa organizēšanai Oskara Stroka koncertzāles būvniecībai, lēmusi pilsētas dome...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-02 31 ((305)1040) numurā.
Izveidots Daugavpils industriālo zonu 3D modelis

Daugavpils pilsētas dome kopā ar biedrību Eiroreģions “Ezeru zeme” (vadošais partneris) Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014.–2020.gadam īsteno projektu LLI-386 "Degradēto teritoriju revitalizācija" jeb “Trans-form”...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-02 31 ((305)1040) numurā.
«Klaidoņu dienas» – viens no populārākajiem izklaides pasākumiem ludzāniešiem

26. – 28. jūlijā Ludzā noritēja gadskārtējās «Klaidoņu dienas» – vērienīgs pasākums, ko organizē Ludzas novada pašvaldība sadarbībā ar Rēzeknes moto klubu «Lielceļa klaidoņi». Šogad motoklubs «Lielceļa klaidoņi» svinēja savu 20. jubileju, līdz ar to svētku programma bija plaša un pārdomāta. pasākums pulcēja daudzus simtus skatītāju un vairāk nekā 400 motociklistu. Ludzas pilsētas parkā uz jau tradicionālo moto šovu sabrauca motociklisti no visas Latvijas, viesi no Lietuvas un Igaunijas...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-02 31 ((305)1040) numurā.
Ciblas novada ļaudis svin pašvaldības jubileju

30. jūnijā ar Svēto Misi Aizpūres katoļu baznīcā sākās Ciblas novada svētki „Ciblas novadam – 10”...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-02 31 ((305)1040) numurā.
Pieci Jēkabpils novada jaunieši projektā organizē aktīvu pārgājienu

Jēkabpils novada brīvprātīgo jauniešu grupa sadarbībā ar biedrību “EKO Selonia” ir noslēgusi līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par Eiropas Savienības programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” Solidaritātes projekta “Atver acis – ej un cīnies” īstenošanu, kas ilgs līdz 31. augustam...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-02 31 ((305)1040) numurā.
Rugājos un Zilupē konsekrētas divas jaunas katoļu baznīcas

Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis konsekrējis divas jaunas katoļu baznīcas – 14. jūlijā Rugāju Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās Sirds baznīca un 21. jūlijā – Zilupes Vissvētākās Jēzus Sirds dievnams, aģentūra LETA uzzināja Latvijas Romas katoļu baznīcā...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-02 31 ((305)1040) numurā.
Par titulu “Sakoptākais mežs” cīņu turpinās seši finālisti, tostarp Viļakā un Rēzeknē

Latvijas Meža īpašnieku biedrības organizētā konkursa “Sakoptākais mežs” žūrija, izvērtējot visus konkursam iesniegtos pieteikumus, ir izvirzījusi sešus meža īpašumus, kas turpinās cīņu par titulu “Sakoptākais mežs”...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-02 31 ((305)1040) numurā.
Balvu novada uzņēmējiem iespēja iesaistīties pārrobežu projektā

Balvu novada pašvaldības Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs projektā “Ne tikai grāmatas – bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam!” īstenos vairākas aktivitātes, kuru mērķis ir Balvu un apkārtējo novadu topošajiem un esošajiem uzņēmējiem piedāvāt atbalstu mārketinga aktivitāšu un tirgus noieta veicināšanā un paplašināšanā ārpus novada teritorijas...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-02 31 ((305)1040) numurā.
"ZAAO" plāno palielināt sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifu poligonā "Daibe"

Atkritumu apsaimniekotājs "ZAAO" no nākamā gada plāno par 23,6 % palielināt sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifu poligonā "Daibe", aģentūrai LETA pastāstīja kompānijas pārstāve Zane Leimane...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-02 31 ((305)1040) numurā.
Revitalizēs bijušā Balvu gaļas kombināta teritoriju

Balvu novada pašvaldība īstenos projektu "Industriālās teritorijas attīstība, revitalizējot īpašumus Balvu novadā" par 6 169 868 eiro izbūvējot infrastruktūru bijušajā Balvu gaļas kombinātā, aģentūra LETA uzzināja pašvaldībā...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-02 31 ((305)1040) numurā.
Jēkabpilī uzstādīts elektroniskais LED ekrāns

Jēkabpilī, Rīgas ielas un Madonas ielas krustojumā, uzstādīts elektroniskais LED ekrāns, kurā redzama informācija par tūrisma objektiem un aktuālajiem pasākumiem Jēkabpilī...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-02 31 ((305)1040) numurā.
Beidzies fotokonkurss “Mana pašvaldība – mana sapņu pils”

Noslēdzies foto konkurss “Mana pašvaldība – mana sapņu pils”, un ir noskaidrotas 16 visaugstāk novērtētās fotogrāfijas, ar kurām varēs iepazīties izstādē, kas būs skatāma V Sēlijas novadu apvienības un Krustpils novada jauniešu dienā 17. augustā Marinzejas muižā...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-02 31 ((305)1040) numurā.
Balvu apkārtnē norisināsies piedzīvojumu un auto orientēšanās sacensības sievietēm

17. augustā Balvu novadā notiks piedzīvojumu un auto orientēšanās sacensības sievietēm "Prieka tūre"...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-02 31 ((305)1040) numurā.
Slimnīcas Latvijā netiks slēgtas, bet notiks to sniegto pakalpojumu koncentrācija

Slimnīcas Latvijā netiks slēgtas, lai gan turpmāk tām valsts ļaus sniegt pakalpojumus, kurus tās var nodrošināt pietiekamā kvalitātē, laikrakstam "Dienas Bizness" atzina veselības ministre Ilze Viņķele (AP)...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-08-02 31 ((305)1040) numurā.

2019-07-26 30 ((304)1039)

Kaunatā nosvinēta Rēzeknes novada dibināšanas 10 gadu jubileja

20. jūlijā tieši Kaunatā tika svinēti Rēzeknes novada dibināšanas 10 gadu jubilejas svētki: Iļjas gadatirgus, Jauno ģimeņu konkurss “Būt kopā”, Veselības veicināšanas festivāls, svētku lielkoncerts “Prieks būt kopā” un vakara grupu koncerts...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-07-26 30 ((304)1039) numurā.
Latgales Kultūrvēstures muzejā digitalizē krājuma priekšmetus

Kultūras informācijas sistēmu centra speciālisti sadarbībā ar Latgales Kultūrvēstures muzeja (Atbrīvošanas alejā 102, Rēzeknē) darbiniekiem divu dienu laikā digitalizējuši 1150 krājuma priekšmetus...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-07-26 30 ((304)1039) numurā.
RTA īsteno projektu par lāzerdrošību

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) sadarbībā ar partneriem no Vācijas, Bulgārijas, Rumānijas un Ungārijas īsteno ERASMUS+ 2. pamatdarbības Stratēģiskās partnerības (KA2) projektu “Lāzerdrošības profesionālo prasmju uzlabošana, izmantojot tiešsaistes apmācību". Tā koordinators ir RTA...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-07-26 30 ((304)1039) numurā.
Rēzeknes slimnīcā apturēta glābējsilītes darbība

SIA “Rēzeknes Slimnīca” Neatliekamās medicīniskās palīdzības un uzņemšanas nodaļas telpās plānoti apjomīgi pārbūves darbi, kuru laikā attiecīgā nodaļa tiks pārvietota uz citām telpām...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-07-26 30 ((304)1039) numurā.