Novadu ziņas

2018-09-14 37 ((259)994)

Dubnas upē pabeidza pļaut niedres plūdu mazināšanai

Līvānu novada dome informē, ka noslēdzies Latvijas vides aizsardzības fonda projekts “Niedru pļaušanas pakalpojuma nodrošināšana plūdu risku mazināšanai Dubnas upē Līvānu novadā”, kura gaitā tika veikta niedru un ūdensaugu pļaušana un niedru sakņu sistēmas izvākšana Dubnas upē 20 km garumā, noteiktos posmos (aizaugušākajās un problemātiskākajās vietās)...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-09-14 37 ((259)994) numurā.
Biedrība “Puķuzirnis” realizējusi ar adīšanu saistītu projektu

Biedrība “Ģimeņu atbalsts centrs “Puķuzirnis”” ir veiksmīgi īstenojusi projektu “Adīšanas prasmju un palīdzēšanas tikumu attīstība”. Projektā tika iegādāta ekoloģiskā dzija un noorganizētas divas adīšanas meistarklases “Mani pirmie zābaciņi” – zeķīšu adīšanas meistarklase un cepuru adīšanas meistarklase...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-09-14 37 ((259)994) numurā.
Preiļos tiks izbūvēti jauni tenisa korti

Latvijas valsts budžeta finansētās mērķprogrammas “Veselīga dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latgalē” Latgales reģiona attīstības aģentūras (turpmāk – LRAA) projektā “Latgales reģiona iedzīvotāju aktīva dzīvesveida iespēju paplašināšana – AKTĪVS LATGALEI” Preiļu pilsētas parka aktīvajā atpūtas zonā paredzēts izveidot sporta laukumu ar diviem tenisa kortiem...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-09-14 37 ((259)994) numurā.
Pelēču pamatskolu vadīs Guntars Ratenieks

30. augusta novada domes sēdē Pelēču pamatskolas direktora amatā tika apstiprināts Guntars Ratenieks...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-09-14 37 ((259)994) numurā.
Uzņēmējdarbības centra telpās Preiļos būs atvērta tipa birojs

Aizvadītā gada nogalē Preiļu novada dome kļuva par laureātu, iegūstot 1. vietu un naudas balvu 5000 eiro apmērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sadarbībā ar Latvijas plānošanas reģioniem rīkotajā konkursā “Pašvaldību atbalsta pasākumi uzņēmējdarbības sekmēšanai”...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-09-14 37 ((259)994) numurā.
Vārkavas deju kopai „Dzīves virpulī” būs jauni tērpi

2018. gadā biedrībā “Vārkavas novada pensionāri” ELFLA programmā tiek realizēts Lauku atbalsta dienesta atbalstītais projekts “Stilizēts latviešu tautas tērps” (projekta iesniegums nr.17-03-al21-a 019.2205-000005)...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-09-14 37 ((259)994) numurā.
Senioru Dižkoncerta atskaņas Vecvārkavā

Gleznainā Dubnas krastā ,Vecvārkavas estrādē 1. septembrī tika pulcināti Vārkavas novada seniori un ciemiņi, lai sveiktu rudens atnākšanu ar devīzi “Vienu valsi, rudens, tev lūdzu”...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-09-14 37 ((259)994) numurā.
Aglonā apsprieda attīstības programmu

No 5. līdz 7. septembrim Aglonas Kultūras centrā notika Aglonas novada attīstības programmas 2019.–2025. gadam tematisko darba grupu sanāksmes dažādās jomās.

Sanāksmēs piedalījās Aglonas novada iedzīvotāji, deputāti, pašvaldības darbinieki, uzņēmēji, nevalstisko organizāciju pārstāvji...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-09-14 37 ((259)994) numurā.
Top raidījums “Ielas garumā” par Līvānu Rīgas ielu

11., 12. un 13. septembrī Līvānos tiek filmēts Latvijas Televīzijas raidījums “Ielas garumā”. Raidījuma radošā komanda veido raidījumu par mūsu Rīgas ielu. Aicinām iedzīvotājus būt atsaucīgiem!

Lasi visu rakstu avīzes 2018-09-14 37 ((259)994) numurā.
RTA atklāta profesora Jāzepa Šķestera Goda auditorija

30. augustā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) tika aizsākta jauna tradīcija – atklāt Goda auditorijas. Pirmā šāda auditorija veltīta Dr. paed. Jāzepam Šķesteram (1939–2010). Viņš bijis Rēzeknes Augstskolas profesors (vācu valodas filologs, pedagoģijas zinātņu doktors). Lielu daļu sava darba mūža veltījis, strādājot Rēzeknes Augstskolā...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-09-14 37 ((259)994) numurā.
Aizvadītas jauniešu neformālās apmācības “Kļūsti par uzņēmēju 2”

Arī šogad tika organizētas neformālās apmācības “Kļūsti par uzņēmēju 2”, kuru laikā jauniešiem bija iespēja izjust uzņēmējdarbības garu, satikt reālus uzņēmējus un saprast kā tas ir būt uzņēmējam. Neformālās apmācības ilga 3 dienas un norisinājās Nautrēnu pagasta Rogovkā...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-09-14 37 ((259)994) numurā.
Rēzeknes novadā pārbūvēs pašvaldības grants ceļus

Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde ir izvērtējusi un atbalstījusi Rēzeknes novada pašvaldības projekta iesniegumu „Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 1. kārta”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros), kurā paredzēta trīs pašvaldības grants ceļu pārbūvi novada teritorijā, informē projekta vadītāja Inga Zapāne...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-09-14 37 ((259)994) numurā.
Nacionālo biedrību kultūras namā – divi starptautiski projekti jauniešiem

Jaunatnes starptautiskā aģentūra ERASMUS+ atbalstīja divus Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras nama projektus – Starptautisko jauniešu apmaiņas projektu “FourWiserMonkeys” un Eiropas brīvprātīgā darba projektu “Inspirings Ambassadors of the Cultures”. Raksta Liāna Merņaka–Ņikitina...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-09-14 37 ((259)994) numurā.
"#PanākumuSkola” aicina jauniešus uz tikšanos “Zeimulī”

Ceturtdien, 20. septembrī, no plkst. 17.45 Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā „Zeimuļs” (Krasta ielā 31, Rēzeknē) notiks seminārs jauniešiem (18–30 gadi) „#PanākumuSkola”...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-09-14 37 ((259)994) numurā.
Rēzeknes tiesas tiesnesis Andris Zutis ievēlēts Tieslietu padomē

11. septembrī notikušajās Tiesnešu neklātienes konferences elektroniskajās vēlēšanās par Tieslietu padomes locekļiem ievēlēti Rīgas apgabaltiesas tiesnesis Juris Stukāns, Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu nama tiesnesis Guntars Ploriņš un Rēzeknes tiesas tiesnesis Andris Zutis, aģentūrai LETA pavēstīja Augstākās tiesas (AT) pārstāve Rasma Zvejniece...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-09-14 37 ((259)994) numurā.
SIA “Meliors Krauja” direktors Antons Soms saņēma būvindustrijas lielās balvas atzinības rakstu

SIA “Meliors Krauja” direktors Antons Soms saņēma Atzinības rakstu un speciālo balvu Būvindustrijas lielās balvas kategorijā “Mūža ieguldījums”. Viņam šajā kategorijā vislielākais atbalsts sabiedrības balsojumā internetā – 255 balsojumi. Laureātiem balvas pasniedza Valsts prezidents Raimonds Vējonis un nozares eksperti. Antonu Somu klātienē sveica viņa ģimene un Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-09-14 37 ((259)994) numurā.
Noslēgusies pieteikšanās konkursam par pašvaldības dzīvokļu remontu

Daugavpilī projekta laikā plānots veidot Jauniešu māju un Grupu dzīvokļus Viršu ielā un Poligona ielā...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-09-14 37 ((259)994) numurā.
Daugavpils seniori devās uz Rokišķiem

30.augustā Daugavpils novada senioru grupa devās ekskursijā uz kaimiņzemi – Lietuvu, uz Rokišķu pilsētu, kas izvirzīta par Lietuvas tūrisma galvaspilsētu 2019. gadā...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-09-14 37 ((259)994) numurā.
Top Krāslavas pils staļļu saturiskais piepildījums

Maija beigās tika pabeigti ERAF projektā “Rīteiropas vērtības” plānotie būvdarbi Krāslavas pils kompleksa staļļos Amatu mājā: tika veikta jumta nomaiņa visai ēkai, fasādes renovācija, komunikāciju pieslēgumi, iekšdarbi ēkas daļā uz pils pagalma pusi, teritorijas labiekārtošana...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-09-14 37 ((259)994) numurā.
Šķaunē labiekārto teritoriju pie Marijas Andžānes piemiņas akmens

Darba grupa “Šķaunes sievietes” piedalījās Dagdas novada pašvaldības projekta konkursā “Sabiedrība ar dvēseli 2018”, kur guva finansiālu atbalstu savas idejas īstenošanai...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-09-14 37 ((259)994) numurā.
Krāslavas 1.pasta nodaļa uzsāks darbu jaunās, klientiem un darbiniekiem ērtākās telpās

Krāslavas 1.pasta nodaļa no 2018.gada 10.oktobra sāk darbu jaunās, klientiem un darbiniekiem ērtākās telpās tirdzniecības centrā Rīgas ielā 34, nodrošinot visus pasta pakalpojumus un piedāvājot paplašinātu preču sortimentu...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-09-14 37 ((259)994) numurā.
Dabas vērtību saglabāšana un apsaimniekošana

Krāslavas novada dome ir uzsākusi īstenot Latvijas vides aizsardzības fonda finansētu projektu “Dabas parka “Daugavas loki” Adamovas dabas takas daudzveidības saglabāšana un aizsardzība, īstenojot teritorijas apsaimniekošanas pasākumus”...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-09-14 37 ((259)994) numurā.
Jaunieši no Daugavpils pierāda sevi breika sacensībās

Komanda "Factory Kingz" uzvar visās nominācijās komandu turnīrā "Battle of the Year Central Europe 2018" Cīrihē un saņem iespēju piedalīties Pasaules profesionālo komandu čempionātā "Battle of the Year 2018", kas šogad notiks Francijā un pulcēs stiprākās pasaules breika komandas...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-09-14 37 ((259)994) numurā.
Kārsava ar vērienu nosvin novada svētkus

Kā ierasts, vasaras izskaņā Kārsavas novads svin svētkus. Arī šogad tika pulcināti iedzīvotāji un viesi kopīgos kultūras pasākumos, sporta sacensībās un vietējo mājražotāju meistarojumu baudīšanā. Kārsavas pilsētai apritēja 90 gadi, un par godu jubilejai svētku programma bija piesātināta...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-09-14 37 ((259)994) numurā.
Ludzā viesojās Norvēģijas Sarkanā Krusta pārstāvji

7. septembrī Ludzā viesojās Norvēģijas Sarkanā Krusta (SK) pārstāvji no Opplandas reģiona kopā ar Latvijas Sarkanā Krusta Rēzeknes komitejas pārstāvjiem, lai iepazītos ar SK Ludzas komitejas darbību un sniegtajiem pakalpojumiem novada teritorijā...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-09-14 37 ((259)994) numurā.
Aicina izvirzīt pretendentus Gada cilvēka un Goda pilsoņa tituliem

Ludzas novada pašvaldība aicina izvirzīt pretendentus konkursam “Ludzas novada Gada cilvēks” un pretendentus konkursam “Ludzas novada Goda pilsonis”...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-09-14 37 ((259)994) numurā.
Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdē diskutē par aktuālo

4. septembrī Ludzas novada pašvaldības sēžu zālē notika Ludzas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde, kurā piedalījās padomes priekšsēdētājs Jānis Romancāns un tās locekļi – Ināra Konovalova, Inga Ostrovska, Marija Gorbunova, Andris Morozovs, kā arī Ludzas novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs un priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Aivars Meikšāns...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-09-14 37 ((259)994) numurā.
Filmēts materiāls TV raidījumam par Ludzas izloksni

Šovasar top raidījumu cikla “Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku” otrās sezonas ieraksti. 22. un 23. augustā tika filmēts materiāls raidījumam par Ludzas izloksni, kas Latvijas TV 1. kanālā tiks demonstrēts 2018. gada novembrī...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-09-14 37 ((259)994) numurā.
Aizvadīta Kubulu pagasta ekspedīcija

Kubulu pagasta svētku laikā 9. septembrī norisinājās izzinoša ekskursija pagasta teritorijā jeb Kubulu pagasta ekspedīcija. Ekskursijā piedalījās gan Kubulu pagasta un Balvu pārstāvji, gan tālākie viesi no Cesvaines...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-09-14 37 ((259)994) numurā.
Īstenots 10 gadus ilgušais projekts “Latvju zīmju parks”

Kad bijušais Leimaņu pagasta padomes priekšsēdētājs A. Vanags ieteica aizaugušo dārziņu teritoriju pie Leimaņu tautas nama kaut kā iekopt, tad es kā toreizējā tautas nama vadītāja vērsos pie kādreizējās SIA “Monarda” apstādījumu projektētājas Ingas Šmites, lai pasūtītu parkam apstādījumu veidošanas projektu. Inga ierosināja veidot un likt parkā senās latvju zīmes! Konsultējos ar A. Vanagu, viņš piekrita un bija priecīgs par ideju. Tā tapa apstādījumu un zīmju izvietošanas projekts, pēc kura visus šos 10 gadus, sākot no 2008. gada, tika ierīkots zīmju parks un gadu no gada uzstādītas latvju zīmes un stādīti koki. Diemžēl izrādījās, ka arī ozols nav mūžīgs, un dažas zīmes jau bija jāatjauno, jo laika zobs dara savu...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-09-14 37 ((259)994) numurā.
Bērzpils pagastā izveidots aktīvās atpūtas ainaviski tematiskais parks

Balvu novada Bērzpils pagasta sieviešu biedrība “Dzērvenīte” ir realizējusi projektu “Aktīvās atpūtas ainaviski tematiskā parka izveide Bērzpils pagastā”. Projektu īstenojusi SIA “Veskor”, bet parka izveidē, košumkrūmu stādīšanā piedalījās pagasta iedzīvotāji, informē projekta vadītāja Biruta Bogdane...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-09-14 37 ((259)994) numurā.
Pārdala 938 716 eiro projektiem Jēkabpilī

Valdība 11. septembrī nolēma pārdalīt 938 716 eiro Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējuma, lai Jēkabpilī nodrošinātu kultūras un dabas mantojuma attīstīšanas projektu līdzfinansēšanu, liecina otrdien apstiprinātie attiecīgo Ministru kabineta noteikumu grozījumi...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-09-14 37 ((259)994) numurā.
Jēkabpils reģionālo slimnīcu apmeklē viesi no Rotari organizācijas

Jēkabpils reģionālās slimnīcas pārstāvji, kā arī Jēkabpils pilsētas domes vadība uzņēma augstus viesus no Rotari labdarības organizācijas – Rotari kustības prezidentu ar kundzi, Rotari direktoru, kā arī Rotari organizācijas 2410. apgabala gubernatoru...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-09-14 37 ((259)994) numurā.
Viļakas novadā sakopa Stiglavas upi

11. septembrī iniciatīvu "Daru labu dabai" Viļakas novadā notika Stiglavas upes kopšanas talka, kuras laikā upes straujteču posmus un dabas takas atbrīvoja no sakritušiem kokiem. Talkā piedalījās arī saldūdens biotopu eksperts...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-09-14 37 ((259)994) numurā.
Viļakas novadā īstenos vēl viens uzņēmējdarbības projekts

ZS „Ezermola” realizējusi Viļakas novada domes uzņēmējdarbības programmā atbalstīto projektu „Bioloģiskās ZS „Ezermola” attīstība un paplašināšana Viļakas novadā”...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-09-14 37 ((259)994) numurā.
Karoga svētki “Liepsalās”

14. un 15. septembrī pulkveža Oskara Kalpaka dzimtas mājās Ošupes pagasta “Liepsalās” notiks 20. Karoga svētki...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-09-14 37 ((259)994) numurā.
Madonā – Dizaina domāšanas darbnīca

Vidzemes mazie uzņēmēji un amatnieki aicināti 18. septembrī piedalīties dizaina domāšanas darbnīcās Madonā, LIAA biznesa inkubatora telpās (Blaumaņa ielā 3, Madonā), un 27. Septembrī Cēsīs, “Koprades mājā Skola6” (Lielā Skolas ielā 6, Cēsīs)...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-09-14 37 ((259)994) numurā.
Lubānas pasta nodaļa – jaunās telpās

Četras "Latvijas pasts" Vidzemes reģiona nodaļas šoruden sāk darbu jaunās klientiem telpās...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-09-14 37 ((259)994) numurā.

2018-09-07 36 ((258)993)

Preiļu jaunieši veido jaunas līdzdalības formas

Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmā 2018. gadam Preiļu novada jauniešu centrs “ČETRI” šovasar realizē projektu “Kopā varam!”, informē projekta vadītāja Santa Ancāne-Novikova...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-09-07 36 ((258)993) numurā.
Iedzīvotāju iniciatīvu grupa “Mēs – Vārkavai!” īstenojusi projektu

Viduslatgales pārnovadu fonda mazo grantu projektu konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi – 2018” Vārkavas novada iedzīvotāju iniciatīvu grupa “Mēs – Vārkavai!” ir īstenojusi projektu “Vārkavas Vissvētākās trīsvienības Romas katoļu draudzes baznīcas sienas remonts”, informē iniciatīvu grupas dalībniece Skaidrīte Medne...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-09-07 36 ((258)993) numurā.
Preiļos tikās Daugavpils, Krāslavas un Preiļu slimnīcu pārstāvji

Preiļos notika iepriekš noslēgtā veselības aprūpes iestāžu sadarbības līguma teritorijas slimnīcu tikšanās. Uz sapulci bija ieradusies SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, SIA “Krāslavas slimnīca” un SIA “Preiļu slimnīca” vadība...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-09-07 36 ((258)993) numurā.
Ugunsdzēsēji glābēji mācībās papildina prasmes glābšanas darbos

Kopš augusta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Latgales reģiona brigādes (LRB) Preiļu daļas pagalmā novērojams mobils konteiners...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-09-07 36 ((258)993) numurā.
Būvdarbi Preiļu pilī

Pateicoties ERAF programmas projekta „Rīteiropas vērtības” īstenošanas specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” atbalstam, Preiļu pils 2. kārtas būvdarbi norisināsies 17 mēnešus – līdz 2019. gada decembrim, informē projekta koordinatore Sanda Čingule–Vinogradova. Šajā laika posmā paredzēts izgatavot un uzstādīt pils ēkas logus un durvis, žāvēt ēkas ārsienas no iekšpuses un veikt to daļēju siltināšanu, sienu un ailu atjaunošanu. Kā arī paredzēta pils jumta siltināšana, mikrobioloģisko analīžu veikšana un citi specifiskie darbi. Tādējādi, saglabājot kultūras pieminekļa autentiskumu un veidojot jaunus pakalpojumus katrā atsevišķajā objektā, projekta īstenotāji paredzējuši stiprināt Latgales kā tūrisma galamērķa pievilcību.

Būvdarbus iepirkumu konkursa kārtībā veic SIA “Preiļu celtnieks” par kopējo summu 418658.08 eiro...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-09-07 36 ((258)993) numurā.
No 2. septembra svētdienās kursēs papildu vilciens no Līvāniem uz Rīgu

Līdz ar atvaļinājumu un vasaras brīvlaika beigām un jauna mācību gada sākumu, domājot par strādājošajiem un tiem, kuri apmeklē mācību iestādes galvaspilsētā, svētdienās turpmāk kursēs papildu vilciens no Līvāniem uz Rīgu...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-09-07 36 ((258)993) numurā.
ARPC “Zeimuļs” apskatām Rēzeknei “Sakret” dāvinātais Latvijas ģerbonis

1. septembrī Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs” notika jaunā mācību gada atklāšanas pasākums ar koncertiem, radošajām darbnīcām un iespēju pierakstīties interešu izglītības programmās (šogad “Zeimulī” to ir vairāk nekā 85!)...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-09-07 36 ((258)993) numurā.
Lūznavas muižā notiks reģionālā diskusija par Latgales ainavu dārgumiem

11. septembrī no plkst. 11.00 līdz 15.20 Lūznavas muižā norisināsies Latvijas valsts simtgades pasākuma “Reģionu dienas” aktivitātes “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt” reģionālā diskusija. Latgales reģiona iedzīvotāji aicināti piedalīties šai diskusijā, iepriekš piesakot dalību, rakstot uz e-pastu: pasts@lpr.gov.lv un norādot savu kontaktinformāciju...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-09-07 36 ((258)993) numurā.
Rēzeknes novadā plāno precizēt pagastu pārvaldnieku funkcijas

Veidojot Rēzeknes novada pagastu apvienības, plānots precizēt arī pagastu pārvaldnieku funkcijas, aģentūra LETA uzzināja novada pašvaldībā...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-09-07 36 ((258)993) numurā.
SIA “ALAAS” izsludina divus konkursus skolām un PII

SIA "ALAAS” šo mācību gadu uzņēmums sāk ar diviem konkursiem – "Sāc ar sevi!” un "Mana puķe Latvijai!”...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-09-07 36 ((258)993) numurā.
Iedzīvoji neiebilst pret motokrosa trasi Ozolaines pagastā

Pašvaldība neredz šķēršļus motokrosa trases izbūvei Rēzeknes novada Ozolaines pagastā, un pašlaik viss atkarīgs tikai no tā, vai ieceres īstenotāji spēs izpildīt visas dienestu noteiktās prasības...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-09-07 36 ((258)993) numurā.
Fotoizstāde par Ķeguma HES celtniecību

Līdz 3. oktobrim Rēzeknes pilsētas Centrālajā bibliotēkā (Atbrīvošanas alejā 81) apskatāma Enerģētikas muzeja ceļojošā izstāde "Ķeguma HES – Latvijas enerģētikas lepnums"...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-09-07 36 ((258)993) numurā.
Izstrādās jaunu aizsardzības plānu Lubānas mitrājam

Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) izsludinājusi konkursu, lai izvēlētos jaunu aizsardzības plānu veidotājus Gaujas nacionālā parka un dabas lieguma "Lubānas mitrājs" teritorijām, liecina DAP mājaslapā publiskotais iepirkuma konkursa nolikums...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-09-07 36 ((258)993) numurā.
Daugavpilī nosvinēja jaunā mācību gada sākumu

3.septembrī, pirmajā skolas dienā Daugavpils mācību iestādēs mācību gads sākās vairāk nekā 9 tūkstoši pilsētas skolēnu. Šogad mācības uzsāka 800 pirmklasnieku. Neraugoties uz demogrāfijas tendencēm, Daugavpilī izdevās saglabāt visas vidējās izglītības iestādes...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-09-07 36 ((258)993) numurā.
“Raxtu sēta” organizēja nometni jauniešiem ar īpašām vajadzībām

Biedrība “Raxtu sēta” organizēja četru dienu nometni jauniešiem ar īpašām vajadzībām. Nometne noritēja ar Daugavpils novada domes un ES atbalstītā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Daugavpils novadā” atbalstu...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-09-07 36 ((258)993) numurā.
Modernizēs Daugavpils Valsts ģimnāziju

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektā “Daugavpils Valsts ģimnāzijas materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras modernizācija Cietokšņa ielā 33, Daugavpilī” tiek veikti būvdarbi Daugavpils Valsts ģimnāzijas ēkā...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-09-07 36 ((258)993) numurā.
27. augusta sēde Dagdas novada domē

Dagdas novada domē notikušajā sēdē 27. augustā tika apstiprināti Dagdas novada pašvaldības noteikumi „Par valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtību pedagogu darba samaksai Dagdas novada pašvaldības izglītības iestādēs”...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-09-07 36 ((258)993) numurā.
Višķu pagasta pārvalde izsludina publisko apspriešanu

Višķu pagasta pārvalde izsludina publisko apspriešanu par atļauju nozāģēt kokus ārpus meža teritorijas: divas kļavas un vienu liepu Makarovas kapos, vienu priedi Daniševkas kapos...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-09-07 36 ((258)993) numurā.
Pasākumi septembrī Krāslavas novada iedzīvotāju veselības sekmēšanai

Arī septembrī aktīvi ritēs veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Krāslavas novadā. Tiks atsākta nūjošana, vingrošana ūdenī un peldētapmācība bērniem...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-09-07 36 ((258)993) numurā.
Pasniegti fonda „Lāčplēsis” apbalvojumi

29. augustā Daugavpils pilsētas domē biedrības „Latvijas Valsts aizsardzības fonda “Lāčplēsis”” prezidents Jānis Ivars Kasparsons, viceprezidents Gunārs Kūtris un Latgales reģiona vadītājs Jāzeps Uļjanovs pasniedza apbalvojumus trijiem daugavpiliešiem...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-09-07 36 ((258)993) numurā.
PAS “Daugavpils siltumtīkli” aicina klientus norēķināties par patērēto siltumenerģiju

PAS “Daugavpils siltumtīkli”, sakarā ar 2018./ 2019.apkures sezonas tuvošanos, aicina klientus norēķināties par patērēto siltumenerģiju līdz apkures sezonas sākumam...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-09-07 36 ((258)993) numurā.
Ekskursija Kalupes pirmklasniekiem

Augusta beigās Kalupes pagasta pārvalde nākamajiem pirmklasniekiem dāvāja ekskursiju uz Preiļu karaļvalsti – Leļļu muzeju un Kristus Karaļa kalnu Aglonā.

Bērniem bija iespēja apskatīt miniatūro karaļvalsti un leļļu galeriju, noklausīties katras lelles stāstu un tapšanas vēsturi...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-09-07 36 ((258)993) numurā.
Noslēdzies sešu valstu īstenots Erasmus+KA2 projekts

Trīs gadu garumā ildzis Erasmus+KA2 projekts “Pārvērtības klasē ar paplašināto realitāti”, ko īstenoja sešas skolas no dažādām valstīm: Lietuvas, Turcijas, Portugāles, Grieķijas, Horvātijas un Latvijas – Ludzas Mūzikas pamatskolas. Šīs skolas angļu valodas skolotāja Diāna Vanagele šo projektu koordinēja...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-09-07 36 ((258)993) numurā.
„Putniņu” mājas iedzīvotāji saremontējuši kāpņu telpu

Ciblas novada Felicianovas ciemats ar daudzdzīvokļu māju visai blīvu apbūvi ir veidojies septiņdesmitajos gados. Arī mūsdienās daudzdzīvokļu nami ir apdzīvoti – tukšu dzīvokļu faktiski nav, bet ir tādi, kuros to īpašnieki šobrīd nedzīvo. Felicianovā ir centralizētā ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma, bet apkuri dzīvokļos nodrošina iedzīvotāji paši. Kopš 1994. gada, kad ciematā atslēgta centralizētā siltumapgāde, katrā dzīvoklī īrnieki individuāli iebūvēja (vai atjaunoja) krāsnis, apkurei pamatā tiek izmantota malka...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-09-07 36 ((258)993) numurā.
Kas šogad notiks bijušās linu fabrikas teritorijā Ludzā?

Katrā Latvijas pilsētā var ieraudzīt savdabīgo padomju laiku mantojumu – nepabeigtas daudzdzīvokļu mājas, pamestas rūpnieciskās teritorijas, laukos – vecu fermu graustus. Katra pašvaldība savu iespēju robežās cenšas sakārtot šos objektus, it īpaši, ja tie atrodas pilsētā. Tas nav tik viegli – dažas teritorijas tagad ir privātīpašumi, bet pašvaldību teritoriju sakārtošanai ir nepieciešams papildus finansējums. Ludza diemžēl nav izņēmums. Te joprojām ir vietas, kur nekas vēl nebija darīts...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-09-07 36 ((258)993) numurā.
Noslēgumam tuvojas stadiona pārbūve Ciblā

Vasaras sākumā tika uzsākti Ciblas vidusskolas stadiona pārbūves darbi. Tos veic uzņēmums „Austrumu būvnieks Plus” no Varakļāniem...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-09-07 36 ((258)993) numurā.
Atklāj Balvu pamatskolas stadionu

Balvu pamatskolā otrā skolas diena noritēja nedaudz citādi nekā ierasts, jo 4. septembrī notika pārbūvētā stadiona atklāšana un pasākums “Sporto Balvu pamatskola”...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-09-07 36 ((258)993) numurā.
Jēkabpilī atklāj Laikmetīgās vēstures muzeju

Viena no Jēkabpilī īstenotajām aktivitātēm projektā “Brīvības ielu stāsti republikas pilsētās” ir Laikmetīgās vēstures muzeja “24 x 30” atvēršana. 3. septembrī vēsturiskās Latvijas bankas Jēkabpils ēkā, A.Pormaļa ielā 11, tika atklāts Laikmetīgās vēstures muzejs, kas dos iespēju iedzīvotājiem un pilsētas viesiem septembrī apskatīt bankas ēku, iepazīties ar izstādēm par Jēkabpils kultūrvēsturi, kā arī dzirdēt dažādu cilvēku stāstus par Atmodas laiku...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-09-07 36 ((258)993) numurā.
No kritušiem kokiem attīrīs Stiglavas upi Viļakas novadā

Turpinot iesākto iniciatīvu “Daru labu dabai”, Dabas aizsardzības pārvalde otrdien, 11. septembrī, aicina uz Stiglavas upes kopšanas talku Viļakas novadā, kuras laikā upes straujteču posmus un dabas takas plānots atbrīvot no sakritušiem kokiem...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-09-07 36 ((258)993) numurā.
SIA “Jēkabpils siltums” – jauns tarifs

1. septembrī stājies spēkā jaunais SIA “Jēkabpils siltums” tarifs, kas ir par 3,5 procentiem mazāks nekā līdz šim...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-09-07 36 ((258)993) numurā.
Ekspedīcijā iepazīst Jēkabpils novadu

Iespēju iepazīt tuvāk Jēkabpils novadu, dodoties sešu stundu garā ekspedīcijā, izmantoja 90 entuziasti, kuri veidoja 22 komandas...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-09-07 36 ((258)993) numurā.
29. septembrī Madonā notiks “Kartupeļu svētki 2018”

Tirgošanās svētki šogad sasnieguši apaļu jubilejas gadskārtu – tie notiks jau 20. reizi. Tirgus diena šogad sakrīt ar Miķeļdienu, kura pēc senlatviešu tradīcijām tiek atzīmēta gan kā rudens saulgriežu diena, gan kā rudens ražas vākšanas noslēguma laiks...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-09-07 36 ((258)993) numurā.

2018-08-31 35 ((257)992)

Talkā no sakritušiem kokiem attīrīja Jašas upi

23. augustā Preiļu novada Pelēču pagastā norisinājās pašvaldības sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālo administrāciju rīkotā Jašas upes tīrīšanas talka, informē Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore Jolanta Upeniece.

Iesaistoties iniciatīvā “Daru labu dabai”, no sakritušajiem kokiem un sanesumiem talcinieki dabas liegumā ir attīrījuši 650 metrus garu upes posmu. Kopumā talkā piedalījās 33 brīvprātīgie – Dabas aizsardzības pārvaldes, Preiļu novada domes, Pelēču, Aizkalnes un Preiļu pagastu pārvalžu pārstāvji un vietējie iedzīvotāji, SIA “Preiļu saimnieks” darbinieki, Zemessardzes 35. kājnieku bataljona vīri, klāt bija arī Valsts meža dienestā strādājošie...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-31 35 ((257)992) numurā.
Preiļu novadā uzsāk projekta īstenošanu uzņēmējdarbības attīstībai divarpus gadu garumā

16. augustā Preiļu novada dome noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” realizāciju...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-31 35 ((257)992) numurā.
Aptaujā par spēļu zāles atvēršanu Preiļos iedzīvotāji saka “NĒ”

No 2. jūlija līdz 1. augustam iedzīvotāji varēja paust savu viedokli Preiļu pašvaldības rīkotajā aptaujā par atļauju organizēt azartspēles – spēļu zāles un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanu Rīgas ielā 4D, Preiļos. 91 % iedzīvotāju tādai izklaides vietai saka nē...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-31 35 ((257)992) numurā.
Izmaiņas maršruta Jēkabpils–Jaunaglona–Preiļi grafikā – pasažieru ērtībām

Valsts SIA “Autotransporta direkcija” informē, ka, pielāgojot maršruta nr.7878 Jēkabpils–Jaunaglona–Preiļi reisu vilciena kustības grafikam no šī gada 27. augusta autobuss no Jēkabpils autoostas izbrauks plkst.6.10 (līdz šim izbrauca plkst.6.25).

Tādējādi mainīsies autobusa izbraukšanas laiks no pieturvietām, kas atrodas posmā no Jēkabpils līdz Līvāniem. Reisa izpildes laiks no Līvāniem paliks nemainīgs.

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-31 35 ((257)992) numurā.
Pieteikšanās nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” stipendijai

Nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds” sadarbībā ar Līvānu novada domi un stipendijas devējiem – uzņēmējiem – aicina Līvānu novada jauniešus pieteikties stipendijas saņemšanai studijām augstskolās 2018./ 2019. mācību gadā...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-31 35 ((257)992) numurā.
Līvānu novada skolās – divi jauni direktori

22. augustā notika Līvānu novada domes ārkārtas sēde, kurā tika nolemts iecelt Līvānu 1. vidusskolas direktora amatā Gati Pastaru. Viņa kandidatūru ieteica Līvānu 1. vidusskolas direktora amata pretendentu atlases komisija, kā arī par kandidātu ir saņemts Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojums...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-31 35 ((257)992) numurā.
VPF realizē projektu ”Stipras un stabilas ģimenes ir nacionālas valsts un tautas pamats”

Biedrības „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” izsludinātā NVO projektu konkursā “Latgales NVO projektu programma” atbalstīts nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” iesniegtais projekts “Stipras un stabilas ģimenes ir nacionālas valsts un tautas pamats”...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-31 35 ((257)992) numurā.
15. septembrī Pasaules talka notiks arī Preiļu parkā

Šogad 15. septembrī arī Latvija iesaistīsies talku organizētāju apvienības „Let’s Do It! World” rīkotajā līdz šim lielākajā kopīgajā dabas sakopšanas talkā pasaulē. Talkošana sāksies Jaunzēlandē plkst. 10.00 pēc vietējā laika un turpināsies visas dienas garumā, pārklājot visas 24 laika joslas. Preiļos talkošana notiks plkst. 9.00 Preiļu parkā, tikšanās pie Brāļu kapiem...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-31 35 ((257)992) numurā.
Pasniegtas RSEZ Gada balvas

24. augustā svinīgā pasākumā jau septīto gadu, izvērtējot aizvadītā gada rādītājus, tika pasniegti apbalvojumi Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas (Rēzeknes SEZ) komercsabiedrību Gada balvas konkursa uzvarētājiem...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-31 35 ((257)992) numurā.
Latgale saņem fotogrāmatu «Latvijai 100»

Liktenis, savs CV ir ne tikai katram cilvēkam, bet arī valstij. Latvijas simts gadus ilgā dzīvesgājuma liecības – fotomirkļi – nu apkopoti vērienīgā grāmatā, kuru šonedēļ dāvanā saņēma daudzviet Latgalē – cilvēki, kuri atsaucās Pētera Apiņa aicinājumam un bija iesūtījuši fotogrāfijas...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-31 35 ((257)992) numurā.
Rēzeknē – divas veselības aprūpei veltītas konferences

29. augustā Latvijas Ārstu biedrība organizēja konferenci „Latgales produkti veselībai – ražotāja un ārsta skatījums”...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-31 35 ((257)992) numurā.
Renovēs lauku sētu “Slutišķi 2”, izveidojot vecticībnieku kultūras mantojuma centru

Daugavpils novada domes sēdē nolemts ņemt aizņēmumu Valsts kasē 86 934,46 eiro apmērā uz 25 gadiem projekta “Rīteiropas vērtības” īstenošanai. Projektā plānots Naujenes pagasta Slutišķu sādžā renovēt lauku sētu “Slutišķi 2” un tur izveidot vecticībnieku kultūras mantojuma centru un radošās darbnīcas. Tostarp projekta ietvaros tiks izbūvēts apmeklētāju informācijas centrs, nodrošināta Markovas pilskalna aizsardzība un droša publiskā pieejamība, labiekārtota atpūtas vieta “Latgales sēta”...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-31 35 ((257)992) numurā.
Līksnas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu draudzei piešķir 20 000 eiro

Daugavpils novada domes sēdē tika pieņemts lēmums no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt Līksnas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu draudzei 20 000 eiro kā pašvaldības līdzfinansējumu Sakrālā mantojuma programmā īstenotā būvprojekta 1. kārtas jeb centrālās jumta daļas nomaiņa realizēšanai...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-31 35 ((257)992) numurā.
Projekta “INTERREG” ietvaros notika Aleksandrovas internātpamatskolas un Verdenes ģimnāzijas darba grupu tikšanās

Aleksandrovas internātpamatskola sadarbībā ar Visaginas „Verdenes” ģimnāziju veiksmīgi īsteno starptautiska pārrobežu projekta „Creation of the relaxating–developing environment for special needs children from Latvia and Lithuania, for live quality improvement” (“Relaksējoši–attīstošās vides izveide Latvijas un Lietuvas bērniem ar attīstības traucējumiem dzīves kvalitātes uzlabošanai” Latvijas un Lietuvas programmu realizāciju...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-31 35 ((257)992) numurā.
Īstenos projektu “Špoģu katlu mājas energoefektivitātes uzlabošana”

Daugavpils novada domes deputāti nolēma ņemt aizņēmumu no Valsts kases uz 25 gadiem projekta “Špoģu katlu mājas energoefektivitātes uzlabošana” īstenošanai. Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem, projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības izmaksas ir EUR 465 430. Būvdarbus veiks SIA “Borg”...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-31 35 ((257)992) numurā.
Izstādē iemūžināta šodiena

Ludzas Tautas namā līdz augusta beigām skatāma unikāla izstāde „Skaista mana tēva sēta”, ko veidojuši Ciblas, Kārsavas, Ludzas un Zilupes novadu publisko bibliotēku darbinieki. Izstāde septembrī būs skatāma Kārsavā, oktobrī – Zilupē, novembrī – Ciblā...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-31 35 ((257)992) numurā.
Mežvidu dzelzceļa stacijā likvidēs piesārņojumu

VAS “Latvijas Dzelzceļš” (LDz) ir pabeidzis sarunu procedūru par naftas produktu atkritumu utilizāciju dzelzceļa stacijā “Mežvidi” Kārsavas novadā (stacija sen vairs nedarbojas, jo vilcieni te neapstājas). Mērķis ir atsūknēt un utilizēt esošā piesārņojuma avotu ar naftas produktiem. Iepirkumā minēts, ka naftas produktu uzglabāšanas tvertnes saturs ir smagie metāli un sakrājušies atmosfēras nokrišņi...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-31 35 ((257)992) numurā.
Pabeigti būvdarbi uz Ludzas – Rēzeknes ceļa

Pabeigti būvdarbi uz autoceļa Jēkabpils–Rēzekne–Ludza–Krievijas robeža (Terehova) 10,8 kilometrus garā posmā no dzelzceļa pārbrauktuves pusceļā starp Rēzekni un Ludzu līdz dzelzceļa pārbrauktuvei Ludzā.Šajā posmā vairs nav transporta kustības ierobežojumu ceļa darbu dēļ...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-31 35 ((257)992) numurā.

2018-08-24 34 ((256)991)

Fotoizstāde “Meža Ukini” – skumja dāvana Latvijas simtgadei

17.augustā Preiļu Galvenajā bibliotēkā tika atklāta skolotāja un fotogrāfa Pētera Bernāna pirmā fotoizstāde, kurai dots nopsaukums “Meža Ukini”. Izstāde būs aplūkojama līdz 8. septembrim...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-24 34 ((256)991) numurā.
Latgales seniori uzstājās Kārļa Ulmaņa “Pikšās”

Pirmajos Latvijas senioru sadziedāšanās svētkos, kas 18. augustā notika pirmā valsts Ministru prezidenta un pēdējā pirmskara Latvijas prezidenta Kārļa Ulmaņa piemiņas muzejā “Pikšās”, piedalījās seniori no Latgales, Vidzemes, Kurzemes un Zemgales, kopskaitā 43 ansambļi ar gandrīz 600 dalībniekiem. Tuvāk informē senioru biedrības “Riebiņu varavīksne” vokālā ansambļa “Ilūzija” dalībniece Valentīna Skutele...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-24 34 ((256)991) numurā.
Pirts un peldbaseina komplekss pilnībā tiks pabeigts pēc 27 mēnešiem

Piešķirts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums veselības un rekreācijas kompleksa izveidei Preiļos, informē projekta vadītāja Sanita Meļko. Tā ir priecīga ziņa tiem, kuri nevar sagaidīt, kad Preiļos beidzot darbosies pirts un būs pieejami peldbaseina pakalpojumi. Projekta darbi kopumā ilgs 27 mēnešus...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-24 34 ((256)991) numurā.
Norit Vārkavas muižas pils katlu mājas remontdarbi

Jūlija sākumā Vārkavas novada dome uzsākusi saimniecības ēkas Vecvārkavā, Skolas ielā 3, remontdarbus...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-24 34 ((256)991) numurā.
Rudzātu pagasta pārvaldes administratīvā ēkas būs energoefektīvāka

Lai paaugstinātu Rudzātu pagasta pārvaldes administratīvās ēkas energoefektivitāti, martā tika uzsākti ēkas atjaunošanas darbi. Būvdarbi tika pabeigti šī gada jūnijā, 17. augustā ēka tika pieņemta ekspluatācijā. Darbi tika veikti projekta “Līvānu novada pašvaldības ēku pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana – 3. kārta”ietvaros...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-24 34 ((256)991) numurā.
Jaunajās telpās Aglonas TIC sezona ir piesātināta

Vasaras sezona Aglonas tūrisma informācijas centrā (TIC) rit pilnā sparā. Īpaši daudz tūristu centrā bija Aglonas Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētku laikā no 13. līdz 15. augustam. TIC iegriezās ap 200 cilvēku, pateicoties tam, ka tas tagad ir pašā ciemata centrā. Kopējais apkalpoto viesu skaits pāris mēnešos pietuvojies skaitam, kāds bija iepriekšējos gados visas sezonas laikā...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-24 34 ((256)991) numurā.
Viļānos atklāj Dabas draugu radošās pētniecības centru “Dadzis”

Lai Viļānu novadā saruktu to ēku skaits, kurām nav pielietojuma, Viļānu mežniecības ēkā tika izveidots Dabas draugu radošās pētniecības centrs “Dadzis” (tā vadītāja Irina Klimanova, tālr. 28346927)...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-24 34 ((256)991) numurā.
Rēzeknē atklās starptautisku izstādi „Īstenība, Labestība, Pacietība mākslā”

3. septembrī plkst. 14.30 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē notiks starptautiskās izstādes „Īstenība, Labestība, Pacietība mākslā” (The art of Zhen Shan Ren) atklāšana. Tā stāsta par labo un ļauno, par cilvēka iekšējās garīgās pasaules skaistumu un cilvēktiesību pārkāpumu traģēdiju, kas joprojām risinās Ķīnā. Izstāde būs apskatāma līdz 6. oktobrim...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-24 34 ((256)991) numurā.
Notiek Rēzeknes 2. vidusskolas sporta zāles atjaunošana

Pilnā sparā rit 2. vidusskolas sporta zāles ēkas P. Brieža ielā 28 pārbūve. Gandrīz pabeigta sienu sendviča tipa paneļu montāža fasādē un cokola siltināšana, vēl jāveic skārda elementu montāža. Iebūvētas jaunas durvis un fasādes logi. Jumtam ieklāta pirmā no divām bitumena ruļveida seguma kārtām. Iekštelpās izbūvētas starpsienas, pabeigti flīzēšanas darbi un notiek pārējie apdares darbi. Kas atteicas uz komunikācijām, ir pabeigta ūdensvada un kanalizācijas izbūve, samontēts siltummezgls, tuvojas noslēgumam apkures, ventilācijas sistēmu izbūve, procesā arī elektroinstalācijas un vājstrāvu tiklu izveide. Būvdarbus plānots pabeigt septembra beigās...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-24 34 ((256)991) numurā.
Lūznavā 1. septembrī norisināsies Sēņu diena

Dabas aizsardzības pārvalde, turpinot pirms dažiem gadiem aizsākto tradīciju kādā no Rāznas Nacionālā parka vietām rīkot Sēņu dienas pasākumu, aicina uz vienu “Sēņu stundiņ’” Lūznavas muižas parkā 1. septembrī...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-24 34 ((256)991) numurā.
Rēzeknes slimnīcā bez maksas konsultēs urologs

7. septembrī, SIA „Rēzeknes Slimnīca” Diagnostikas centrā 116. kabinetā būs pieejama urologa dr. Jāņa Auziņa bezmaksas konsultācija, kas notiek labdarības pasākuma „Pīļu skrējiens 2017” ietvaros...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-24 34 ((256)991) numurā.
Bērzgalē iegādājas volejbola treniņu iekārtu

Pateicoties „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” rīkotajam projektu konkursam, Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu–jaunatnes sporta skola Bērzgales pagastā realizēja projektu “Volejbola treniņmašīnas iegāde treniņa procesa dažādošanai Rēzeknes novada volejbola spēlētājiem”...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-24 34 ((256)991) numurā.