Novadu ziņas

2018-01-19 3 ((225)960)

Daugavpilī sākušies Saules skolas jaunās ēkas būvdarbi

Sākušies būvdarbi Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstītajā Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas "Saules skola" apbūves kompleksa Saules ielā 6/8, Muzeja ielā 3 un Saules ielā 2 attīstības projektā, informēja Daugavpils pilsētas pašvaldība...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-19 3 ((225)960) numurā.
Daugavpils novadā savu ceļu ir sākusi Latvijas Tautas saimes grāmata

Kāda ir Tava, mana, mūsu Latvija? Kādu to sajūt Latgalē un Daugavpils novadā dzīvojošie latvieši?...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-19 3 ((225)960) numurā.
Jaunatnes gada noslēguma pasākumā pasniedza balvas sešās nominācijās

Jau otro reizi, kļūstot par labu tradīciju, 2. Daugavpils novada jaunatnes gada noslēguma pasākumā tika sumināti tie, kuri ir cītīgi strādājuši, lai jaunatnes darbs Daugavpils novadā attīstītos un sniegtu labumu jauniešiem. Uzrunājot klātesošos, Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska  akcentēja, ka viņai ir prieks par novada jauniešu darbīgumu un viņa novēl viņiem arī turpmāk tikpat aktīvi iesaistīties pašvaldības sabiedriskās dzīves veidošanā...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-19 3 ((225)960) numurā.
Apsprieda sporta kompleksa projekta izstrādi Dagdas novadā

Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja Guna Malinovska: „11. janvārī pulcējās sporta kompleksa projekta izstrādes darba grupa. Decembrī darba grupa apmeklēja jaunatklāto sporta zāli Krāslavas novadā, Līvānu 1. vidusskolā un Maltas daudzfunkcionālo sporta zāli. Tika iepazīta un izvērtēta citu novadu pieredze šāda veida sporta būvju būvniecībā un uzturēšanā, to uzturēšanas izmaksas, lietošanas ērtības, telpu piemērotība sportošanai, administrācijas darbiniekiem un sacensību apmeklētājiem. Tāpat arī tika piefiksētas dažādas neērtības vai trūkumi, kas tika pamanīti jau tikai izmantojot sporta objektus...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-19 3 ((225)960) numurā.
Ievērojot fizisko personu datu aizsardzības likumu, tiks mainīts pašvaldības publikāciju saturs

Turpmāk Daugavpils novada pašvaldības informatīvajos kanālos, t. i., informatīvajā izdevumā „Daugavpils Novada Vēstis” un mājaslapā netiks publicēta informācija par pašvaldībā reģistrētajiem jaundzimušajiem un laulībām, norādot minēto personu vārdus un uzvārdus. Šādas izmaiņas ir ieviestas, balstoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ieteikumu pašvaldībām ievērot Datu valsts inspekcijas pausto viedokli, ka šādas informācijas izpaušana apdraud fizisko personu pamattiesības un brīvības, it īpaši privātās dzīves neaizskaramību saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma tiesisko regulējumu...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-19 3 ((225)960) numurā.
Aizvadīta Krāslavas novada tūrisma uzņēmēju ikgadējā sanāksme

Ik gadu Krāslavas novada tūrisma informācijas centrs (TIC) rīko Krāslavas novada tūrisma uzņēmēju sanāksmi, lai izvērtētu aizvadītās sezonas laikā paveikto, dalītos gūtajā pieredzē, jauniem spēkiem un iecerēm iesāktu jauno sezonu. Jau tradicionāli šīs sanāksmes notiek kādā no viesu namiem. Šogad, 11. janvārī, savas durvis teju 40 kolēģiem un tūrisma nozarē strādājošajiem vēra viesu nams „Krāslava”...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-19 3 ((225)960) numurā.
Sāka kursēt vilciens Daugavpils–Viļņa

13. janvārī sāka kursēt Lietuvas valsts dzelzceļa uzņēmuma "Lietuvos geležinkeliai" nodrošinātais vilciens maršrutā Daugavpils–Viļņa, aģentūru LETA informēja uzņēmums...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-19 3 ((225)960) numurā.
Pēc trim nedēļām sāksies reģistrācija vasaras jauniešu nodarbinātības programmā

Arī šogad Daugavpils pilsētas domes Sporta un jaunatnes departamenta Jaunatnes nodaļa turpina vasaras nodarbinātības programmas realizāciju. Jauniešiem reģistrācija uz darbu 2018. gada vasaras periodā notiks elektroniski Jaunatnes nodaļas mājas lapā.

Jauniešiem no 13 līdz 14 gadiem reģistrācija sāksies 3. februārī un tiks atvērta līdz 15. februārim. Jauniešiem no 15 līdz 19 gadiem reģistrācija sāksies 24. februārī un tiks atvērta līdz 8. martam...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-19 3 ((225)960) numurā.
Apstiprināta Ciblas novada pašvaldības autoceļu programma 2018. gadam

2017. gada pēdējā Ciblas novada domes sēdē apstiprināts pašvaldības budžets šim gadam (par to jau rakstījām 5. janvāra numurā), kā arī Ciblas novada pašvaldības autoceļu programma 2018. gadam. Ieņēmumi – 223 734 eiro, t.sk. piešķirtā mērķdotācija 163 734 eiro, atlikums – 60 000 eiro. Izdevumi – 221 500 eiro, kurus plānots sadalīt šādi: ielu un ceļu ikdienas uzturēšanai novirzīs 104 000 eiro (ziemas periodā – 30 tūkst. eiro, vasaras – 74 tūkst. eiro); ielu apgaismojuma rekonstrukcijai – 6 tūkst. eiro; ielu un ceļu rekonstrukcijas projektu līdzfinansējumam – 105 tūkst. eiro u.c. Atlikums uz gada beigām – 2 234 eiro...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-19 3 ((225)960) numurā.
Veikti grozījumi noteikumos “Par pašvaldības pabalstiem Ciblas novadā”

Pirms mācību gada sākuma pabalstu saņems ģimenes, kurās aug skolēni. Pabalstu 50,00 EUR apmērā vai materiālā veidā sociālā riska ģimenēm piešķir par katru bērnu. Pabalsts tiek piešķirts bez personas ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas uz pieprasītāja iesnieguma pamata vienu reizi gadā pirms mācību gada sākuma vispārizglītojošo skolu skolēniem...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-19 3 ((225)960) numurā.
Vērtēs konkursa “Ludzas novada uzņēmēju gada balva 2017” nominantus

Lai apzinātu un godinātu Ludzas novada uzņēmējus un amatniekus, kas aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību novadā, Ludzas novada pašvaldība bija izsludinājusi konkursu “Ludzas novada uzņēmēju gada balva 2017”...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-19 3 ((225)960) numurā.
Ludzas peldbaseina būvprojekta izstrāde drīz tiks pabeigta

Šobrīd norit intensīvs darbs pie Ludzas peldbaseina tehniskās dokumentācijas izstrādes pabeigšanas. Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Aivars Meikšāns informē, ka minimālā būvprojekta sastāvā tika piedāvāts peldbaseina koncepts – vispārīgi risinājumi, kurus nepieciešams precizēt vai piemeklēt tiem alternatīvus tehnoloģiskus risinājumus...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-19 3 ((225)960) numurā.
Izstāde „No vecāsmātes pūralādes”

Kārsavas novada Mērdzenes kultūras namā pagājušā gada nogalē bija skatāma austo segu izstāde „No vecāsmātes pūralādes”. Izstādes mērķis bija parādīt plašo segu klāstu, to daudzveidību pagasta apkaimē. Izstādes eksponāti pārsteidza ar dažādo aušanas tehniku, krāsu izvēli un ornamentu daudzveidību. Izstādi papildināja linu palagu apakšmalu tamborējumi un izšuvumi. Cik gan dažādi un sarežģīti! Tie vēlreiz pierādīja mūsu senču iztēli, pacietību, amata prasmi un čaklumu...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-19 3 ((225)960) numurā.
Turpinās 2,4 miljonus vērtais projekts mācību vides modernizācijai

Šogad uzsākta projekta “Ludzas vispārējās izglītības iestāžu mācību vides modernizāciju” īstenošana, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Projekta mērķis ir Ludzas izglītības infrastruktūras attīstība, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu. Projekta kopējās izmaksas ir nedaudz vairāk kā 2,4 miljoni eiro...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-19 3 ((225)960) numurā.
Viesītes un Madonas novadā jaundzimušie saņems "Simtgades bērnu" monētas

Pirmie šogad dzimušie bērni vairākos novados jau saņēmuši biedrības "Nigestes amatniecības nams" veidotās "Simtgades bērnu" monētas...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-19 3 ((225)960) numurā.
Ziemeļlatgales pašvaldības īstenos kopprojektu par dabas vērtību saglabāšanu

Veiksmīgi noslēdzies Ziemeļlatgales pašvaldību kopprojekts, kur Rugāju novada dome bija vadošais projekta īstenotājs. Projektā uzstādītās vides instalācijas ir kļuvušas par papildu tūristu piesaistes objektiem visiem novadiem. Ziemeļlatgales 5 vides instalāciju objekti, kas kā vienots tūrisma objekts tika pieteikts Latgales reģiona 2017. gada balvai tūrismā nominācijā „Inovatīvākais tūrisma produkts 2017”, kļuva par šī gada laureātu...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-19 3 ((225)960) numurā.
Madonā – pasākums Latvijas jauniešiem “Saskrienamies?!...”

2018. gadā godpilno Latvijas Jauniešu galvaspilsētas pienākumu pilda Madonas novads, visa gada garumā kļūstot par epicentru svarīgākajām Latvijas jaunatnes politikas aktivitātēm un jauniešu pasākumiem...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-19 3 ((225)960) numurā.
Jēkabpils novada jaunieši uzsāk tradīciju – ikmēneša stāstu vakarus

Uzsākot 2018. gadu, Jēkabpils novada jaunieši uzsāk  jaunu tradīciju, aicinot visus uz ikmēneša stāstu vakariem, kuros iepazīsim un tiksimies ar mūsu novada cilvēkiem, kuri iedvesmo...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-19 3 ((225)960) numurā.
Madonas bisnesa inkubatorā – “Facebook reklāmu darbnīca”

24. janvārī plkst. 13.00 Madonas biznesa inkubatorā notiks praktisks seminārs “Facebook reklāmu darbnīca”. Mērķauditorija ir jaunie un topošie uzņēmēji, kas attīsta sava zīmola mārketingu sociālajā tīklā Facebook...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-19 3 ((225)960) numurā.
Zemgalē izvērtē izmaiņas 29 sabiedriskā transporta maršrutos

Pārskatot reģionālo maršrutu tīklu, Zemgalē tiek izvērtēti 29 sabiedriskā transporta maršruti, aģentūra LETA uzzināja Zemgales plānošanas reģiona (ZPR) Attīstības padomes sēdē...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-19 3 ((225)960) numurā.
Jēkabpils Muzejs piedāvā skolām lekciju “Barikāžu laiks”

No 15. līdz 31. janvārim Jēkabpils reģiona skolām ir iespēja pieteikt Jēkabpils Vēstures muzeja speciālistu sagatavoto lekciju “Barikāžu laiks”...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-19 3 ((225)960) numurā.
Balvu novads iegādāsies automašīnu Pašvaldības policijai

Vieglo automašīnu Balvu novada pašvaldība policijas funkciju nodrošināšanai piegādās SIA "Mile auto", liecina informācija Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-19 3 ((225)960) numurā.
Meklē fotoattēlus no Lubāna ezera

Aicinām atsaukties iedzīvotājus, kam saglabājušies fotoattēli no Lubāna ezera pirms tā dambēšanas vai attēlus ar iedambēšanas darbiem.

Lūgums sazināties ar mums pa tālr. 29234956, rakstot e-pastu uz lubanamitrajs@gmail.com vai vēstules uz Lubāna mitrāja informācijas centru, Aiviekstes hidromezgls, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV 4833. “Mēs priecāsimies apciemot Jūs un iegūt bilžu kopijas topošajai foto izstādei „Lubāna ezera iedambēšana: toreiz un tagad”!” norāda Lubāna mitrāja informācijas centrs.

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-19 3 ((225)960) numurā.

2018-01-12 2 ((224)959)

Preiļu novadā pieaug atbalsts daudzbērnu ģimenēm un audžuģimenēm

Pagājušajā gadā Preiļu novada dome apstiprināja saistošos noteikumus „Par sociālo palīdzību Preiļu novadā”. Saistošie noteikumi nosūtīti izskatīšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Pēc noteikumu akceptēšanas tie tiks publicēti un stāsies spēkā...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-12 2 ((224)959) numurā.
Riebiņos gadu noslēdza ar nelegālo zvejas rīku iznīcināšanu

Riebiņu novada kārtībnieki 2017. gadu noslēdza ar izņemto nelegālo zvejas rīku iznīcināšanu. Nelegālajos zvejas rīkos ietilpst: zvejas tīkli, murdi, ūdas, karodziņi, gruntsmakšķeres un citi rīki...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-12 2 ((224)959) numurā.
Jaunieši pēc pašu iniciatīvas sniedza koncertus Vārkavas novada ciemos

Pērnā gada nogalē Vārkavas novada jaunieši pēc pašu iniciatīvas rīkoja labdarības koncertus “Sniedz roku Ziemassvētkos” Vārkavas novada ciemos, informē pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Dagnija Dudarjonoka...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-12 2 ((224)959) numurā.
Preiļu pašvaldība līdzfinansēs trīs projektus

Preiļu novada domes 28. decembra sēdē deputāti pieņēma lēmumu nodrošināt līdzfinansējumu projektam “Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā, izmantojot ūdens resursus”  Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros. Pašvaldības līdzfinansējums ir 24 973,20 eiro jeb 15 % apmērā no Preiļu novada pašvaldības projekta daļas kopējām izmaksām, kas ir 166 488,00 eiro. 141 514,80 eiro jeb 85 % ir Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas (ERAF) finansējums...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-12 2 ((224)959) numurā.
Radošo Riebiņu novada iedzīvotāju dāvana Latvijai

Riebiņu novada dome pagājušā gada maijā saņēma apstiprinājumu projekta “Ak, Latvija, cik daiļa Tu esi, Tu, mana dzimtā zeme” īstenošanai, kas tika iesniegts Latgales kultūras programmas 2017 ietvaros. Tagad projektu var vērtēt kā izdevušos, informē pašvaldības Attīstības un plānošanas daļa...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-12 2 ((224)959) numurā.
Rēzeknes novada pagastu sievietes izgājušas piecas seminārnodarbības

Īstenots Rēzeknes reģiona lauku sieviešu biedrības (RRLSB)“Sidrabrasa” projekts “Esam un būsim laimīgas un veiksmīgas”, ko atbalstīja Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai un kura laikā Griškānu pagasta tautas namā notika 5 seminārnodarbības ar kafijas pauzi un radošām darbnīcām. Katru semināra nodarbību apmeklēja 40 un vairāk sievietes no Rēzeknes novada Griškānu, Bērzgales, Kaunatas, Sakstagala, Rikavas, Vērēmu pagasta un Viļānu novada...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-12 2 ((224)959) numurā.
Viļānos top dabas draugu radošās pētniecības centrs "Dadzis"

Īstenojot Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstītu projektu, Viļānos top dabas draugu radošās pētniecības centrs "Dadzis", informē Viļānu novada pašvaldība...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-12 2 ((224)959) numurā.
Rēzeknes Slimnīcā darbu sāk Diabēta pacientu apmācības kabinets

Palielinoties diabēta pacientu skaitam, SIA „Rēzeknes Slimnīca” izveidots Diabēta pacientu apmācības kabinets. Tā mērķis ir uzlabot ar diabētu slimojošu cilvēku zināšanas par diabētu un ar to saistītām problēmām, sniedzot informāciju par nepieciešamo pašaprūpi, veselīga uztura nozīmi un fizisko aktivitāšu nepieciešamību...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-12 2 ((224)959) numurā.
AS „Rēzeknes autobusu parks” izmaiņas maršrutu reisos

No 2018. gada 9. janvāra veikti grozījumi Rēzeknes novada reģionālos vietējās nozīmes maršrutu reisos. Informācija par kustības sarakstu starp pieturvietām pa tālruņiem 64624137, 29489462, Rēzeknes AO 64624656, Viļānu AO 64662364...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-12 2 ((224)959) numurā.
Rēzeknē par siltumu būs jāmaksā mazāk

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome 5. janvārī apstiprināja jaunus siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus AS “Rēzeknes Siltumtīkli”, kas sniedz pakalpojumus Rēzeknē. Turpmāk iedzīvotājiem būs fiksēts gala tarifs – 52,14 eiro/MWh, kas ir par 0,28 eiro/MWh jeb 0,5 % mazāk nekā pašlaik piemērojamais siltumenerģijas tarifs...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-12 2 ((224)959) numurā.
KNAB ierosina krimināllietu pret SIA “Rēzeknes Namsaimnieks” darbinieku

2017. gada 12. decembrī Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā tika ierosināta krimināllieta par SIA “Rēzeknes namsaimnieks” darbinieka iespējamām pretlikumīgām darbībām un prettiesisku labumu pieprasīšanu un pieņemšanu, kā rezultātā piemēroti drošības līdzekļi...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-12 2 ((224)959) numurā.
Lūznavas muižas teritorijā atjaunots šķūnis

Noslēdzies Lūznavas muižas apbūves teritorijā esošās ēkas – šķūņa, atjaunošanas projekts “Lūznavas muižas kompleksa ēku revitalizācija”. Atjaunošanas darbi tika uzsākti 2016. gada rudenī, gadumijā tas tika pabeigts un nodots ekspluatācijā...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-12 2 ((224)959) numurā.
Lūznavā aicina atjaunot medību trofeju izstādi

Rēzeknes novada mednieki-entuziasti sadarbībā ar Rēzeknes novada Lūznavas muižu ir apņēmības pilni atjaunot kādreizējo šīs muižas tradīciju – medību trofeju izstādi, jo tieši Lūznavas muiža ir cienīga, lai te atdzimtu kādreizējo muižkungu tik iecienītā aizraušanās – medības...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-12 2 ((224)959) numurā.
Kraujā norisinājās jaunatnes tikšanās ar spīdvejistu Andžeju Ļebedevu

Naujenes jaunatnes un sporta centra pārpildītā zālē 27. decembrī norisinājās Naujenes jauniešu tikšanās ar Eiropas čempionu spīdvejā un nominantu uz Latvijas Gada balvu sportā kategorijā „Labākais Latvijas tehnisko sporta veidu sportists” Andžeju Ļebedevu. Ideja sarīkot šāda veida pasākumu pieder diviem spīdveja entuziastiem  – NJSC centra vadītājam Edgaram Kucinam un lielam Latgales un Daugavpils patriotam Mārim Susējam. Uz pasākumu tika aicināti ne tikai Naujenes pagasta bērni un jaunieši, bet to aktīvi apmeklēja arī jaunieši no Naujenes bērnunama...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-12 2 ((224)959) numurā.
Dagdas novadā būs brīvdabas kino

2017. gada 15. decembrī Dagdas novada pašvaldība saņēma Lauku atbalsta dienesta lēmumu par projekta "Brīvdabas kino aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un profesionālās darbības pilnveidei" apstiprināšanu...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-12 2 ((224)959) numurā.
2017. gadā Krāslavas novadā piedzima vairāk zēnu

2017. gadā Krāslavas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 78 jaundzimušie: 34 meitenes un 44 zēni. Visvairāk jaundzimušo reģistrēts martā – 9 un maijā – 9...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-12 2 ((224)959) numurā.
Daugavpils novadā 2017. gadā samazinājusies dzimstība, bet palielinājies noslēgto laulību skaits

Daugavpils novada Dzimtsarakstu nodaļā 2017. gadā sastādīti 1105 civilstāvokļa aktu reģistri (2016. gadā – 1084). Reģistrēti 123 bērniņi (2016. gadā – 155) – 55 zēni un 68 meitenes, tai skaitā divi dvīņu pāri. 38 māmiņām piedzimuši pirmie bērni, 44 – otrie, 23 – trešie, 13 māmiņām – ceturtie un 4 ģimenēs – 5 bērni un vairāk...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-12 2 ((224)959) numurā.
Aicinājums Dagdas novada uzņēmējiem

Dagdas novada administratīvajā teritorijā ir reģistrēti vairāki simti uzņēmumu – sabiedrības ar ierobežotu atbildību, individuālie komersanti, pašnodarbinātas personas, zemnieku saimniecības, biedrības un dažādas organizācijas...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-12 2 ((224)959) numurā.
Dagdas novada dzimtsarakstu nodaļas 2017. gada veikuma apkopojums

Dagdas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Krūmiņa: „2017. gadā Dagdas novada Dzimtsarakstu nodaļā ir reģistrēti 55 jaundzimušie. Tas ir mazāk nekā 2016. gadā, kad tika reģistrēti 64 mazuļi. Savukārt 2015. gadā Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēja 59 bērnus.  2017. gadā piedzimušas 36 meitenītes un 19 zēni...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-12 2 ((224)959) numurā.
Ekspluatācijā pieņemts meža autoceļš „Lielais Akmens – Riteņovka”

5. janvārī Daugavpils novada Būvvalde pieņēma ekspluatācijā atjaunotu meža autoceļu „Lielais Akmens – Riteņovka” 6,8 km garumā Nīcgales pagasta teritorijā. Būvniecības ierosinātājs ir SIA „Latvijas Valsts Meži”...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-12 2 ((224)959) numurā.
Krāslavas muzejā skatāmi Ivetas Vecenānes darbi

Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs aicina uz pazīstamās latviešu tekstilmākslinieces Ivetas Vecenānes izstādi „Ziedēšanas paralēlisms”, kas tika atklāta 11. janvārī un būs skatāma līdz 10. martam. Izstādi „Ziedēšanas paralēlisms” veidos gobelēni, tekstildizaina rotas un ilustrācijas, tādējādi atspoguļojot mākslinieces rokraksta radošo daudzveidību...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-12 2 ((224)959) numurā.
20. janvārī Rīgas ielā, Daugavpilī būs tirdziņš

Daugavpilī ir aizsākta jauna tradīcija – katru mēnesi rīkot tirdziņu Rīgas ielā. Pirmais tirdziņš bija pirms Ziemassvētkiem. Iedzīvotājiem tas ļoti iepatikās un interese bija liela. Uzņēmēji, lauksaimnieki, amatnieki aicināti pieteikties tirdziņam arī janvārī...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-12 2 ((224)959) numurā.
Daugavpils Pašvaldības policijā darbu uzsāka jauns priekšnieks

Jau 23 gadus Daugavpilī darbojas Pašvaldības policija –  iestāde ar saliedētu, profesionālu kolektīvu, savām tradīcijām. Galvenais šīs pašvaldības struktūrvienības uzdevums ir nodrošināt drošību un kārtību pilsētas teritorijā. Pagājušā gada nogalē – 29. decembrī – domes sēdē tika apstiprināts jaunais pašvaldības policijas priekšnieks. Un tas ir Genādijs Kaminskis...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-12 2 ((224)959) numurā.
Malnavas koledžā gads noslēdzas ar izlaiduma svētkiem

Gada nogalē Malnavas koledžā bija izlaidums. Studiju programmas „Autotransports” pilna laika studijās deviņi studenti ieguva kvalifikāciju „Autoservisa speciālists”. Studiju programmā „Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā” nepilna laika studijās 29 studenti ieguva kvalifikāciju „Uzņēmējdarbības speciālists lauksaimniecībā”...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-12 2 ((224)959) numurā.
Sabiedriskās organizācijas Ludzā var pieteikties pašvaldības finansējumam

Ludzas novada pašvaldība, izstrādājot pašvaldības budžetu 2018. gadam, plāno tajā paredzēt finansiālu atbalstu nevalstiskajām organizācijām. Lai apzinātu situāciju, biedrības, nodibinājumus un  reliģiskās organizācijas aicina pieteikties pašvaldības finansiālā atbalsta saņemšanai līdz 2018. gada 15. janvārim...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-12 2 ((224)959) numurā.
Sekmīgākajiem Ludzas novada vidusskolniekiem tiks maksātas pašvaldības stipendijas

Domes sēdē 2017. gada 28. decembrī tika pieņemts Nolikums “Par stipendijām Ludzas novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem”. Līdz ar to šogad, izvērtējot šī mācību gada otrā semestra rezultātus, novada vidusskolu sekmīgākajiem audzēkņiem tiks izmaksātas stipendijas...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-12 2 ((224)959) numurā.
Publiskajai apspriešanai nodots Ludzas novada attīstības programmas 2018.–2024. gadam projekts

Atbilstoši Ludzas novada domes 2017. gada 28. decembra lēmumam Nr. 22. 11.§, tiek organizēta Ludzas novada attīstības programmas 2018.–2024. gadam projekta publiskā apspriešana...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-12 2 ((224)959) numurā.
Noteikta pakalpojuma “Aprūpe mājās” maksa

Ludzas novada domes 28. decembra sēdes darba kārtībā bija skatīts jautājums “Par maksu par aprūpes mājās pakalpojumu nodrošināšanu”. Deputāti nolēma noteikt šādu maksu par aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanu...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-12 2 ((224)959) numurā.
Anna dosies uz reitterapijas nodarbībām

Ir noslēgusies Ludzas novada Bērnu un jauniešu centra, Sarkanā Krusta Ludzas komitejas un “Ludza TV” rīkotā labdarības akcija „Dosim cerību 2017”. Akcijas mērķis bija palīdzēt ludzānietei Annai apmeklēt reitterapijas nodarbības (viena nodarbība maksā 15 eiro)...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-12 2 ((224)959) numurā.
Jaunieši gūst pieredzi par uzņēmējdarbību

No 1. līdz 10. decembrim Lietuvā norisinājās starptautiskais jauniešu apmaiņas Erasmus+ projekts “We, entrepreneurs” (“Mēs, uzņēmēji”). Projektā piedalījās jaunieši no Latvijas, Lietuvas, Horvātijas, Bulgārijas, Polijas un Itālijas. Sadarbībā ar Latvijas Jauniešu Attīstības Centru projektā piedalījās arī 3 jaunieši no Ludzas novada Bērnu un jauniešu centra – Valērija Kovaļenko, Raivis Isakovičs un Teodors Lukašenoks...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-12 2 ((224)959) numurā.
Vācijas Sarkanā Krusta organizācija Madonai uzdāvina mikroautobusu

5. janvārī Madonas novada pašvaldībā viesojās Vācijas pilsētas Rosrātes (Rösrath) Sarkanā Krusta pārstāvji. Ierašanās mērķis kā allaž jau 17 gadu garumā nemainīgs – sadarbība humānās palīdzības jomā, savstarpējā sapratne un palīdzēšanas prieks...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-12 2 ((224)959) numurā.
Gatavo enerģētikas rīcības plānus 16 Zemgales pašvaldībām

Turpinot gatavot enerģētikas rīcības plānus 16 Zemgales pašvaldībām, SIA “Ekodoma” gada nogalē divos semināros Dobelē un Aizkrauklē novadu ekspertus iepazīstināja ar esošo situāciju, norādot uz pašvaldību stiprajām pusēm...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-12 2 ((224)959) numurā.
Baltinavā labiekārtots vēsturiskais centrs

Baltinavas novada dome realizējusi projektu “Baltinavas Vēsturiskā centra laukuma labiekārtošana”. Jaunizveidotais vides objekts ir arī simboliska dāvana ikvienam iedzīvotājam un valstij kopumā, godinot Latvijas republiku pastāvēšanas simtgadē...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-12 2 ((224)959) numurā.
Madonā prezentēs interaktīvu spēli "Gailis ganos"

Biedrība "ARONAS PĪLĀDZIS" 2017. gadā ieguva finansiālu atbalstu Latvijas Kultūras ministrijas un nodibinājuma "Valmieras novada fonds" projektu konkursā "Vidzemes NVO iniciatīvas Latvijas simtgadei 2017" ietvaros projekta "Gailis ganos" realizēšanai. Projekta mērķis bija izveidot interaktīvu spēli par Madonas novadu "Gailis ganos"...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-12 2 ((224)959) numurā.
Jēkabpils bērni veido animācijas filmu “Kur dzīvo Latvija?”

Jēkabpils Tautas nama kamerzālē un bērnudārzā “Zvaniņš” norisinājās radošās meistardarbnīcas, kurās zīmējumu konkursa “Kur dzīvo Latvija?” labāko darbu autori kopā ar profesionāliem mentoriem veido animācijas filmas scenāriju, filmas vizualizāciju un kustību grafikas...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-12 2 ((224)959) numurā.
Jēkabpilī – speciāli konteineri eglītēm

Šogad Jēkabpilī ieviests jaunums – vairākās vietās pilsētā izvietoti speciāli konteineri, kuros iedzīvotāji var atstāt savu Ziemassvētku eglīti. Egles, kas ir izmestas šajos konteineros, tiks izvestas bez maksas...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-12 2 ((224)959) numurā.
17 Sēlijas „salās” notiks„Dzīvo stāstu dienas”

2018. gada janvārī un februārī Sēlijā notiks „Dzīvo stāstu dienas”, kas ir viens no pirmajiem posmiem divu gadu ilgai aktivitāšu kopai, lai sekmētu Sēlijas mazo apdzīvoto vietu – „salu” ekonomisko potenciālu, izstrādājot un iedzīvinot vienotu Sēlijas lauku tūrisma produktu...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-12 2 ((224)959) numurā.

2018-01-05 1 ((223)958)

Lūznavā dislocēs Latgalē pirmo profesionālo dienesta karavīru vienību

27. decembrī Lūznavā notika iedzīvotāju sapulce, kurā vietējie iedzīvotāji tika informēti par Nacionālo bruņoto spēku (NBS) plāniem pārņemt savā īpašumā Rēzeknes novada pašvaldībā esošo īpašumu – Lūznavas tehnikuma ēku kompleksu. Tehnikuma teritorijā tiks izveidota Nacionālo bruņoto spēku militārā bāze...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-05 1 ((223)958) numurā.
SIA “ALAAS” klientiem tarifi nemainās

SIA “ALAAS” 2017. gada 14. decembrī iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai jaunu sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu, taču uzņēmuma apkalpošanas zonā (Rēzeknes pilsēta, Rēzeknes, Viļānu, Kārsavas, Ciblas novadi) maksa par atkritumu apsaimniekošanu paliks bez izmaiņām, tas ir 10,73 EUR/m3 (bez PVN)...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-05 1 ((223)958) numurā.
Ilzeskalnā realizēts projekts par sociālo pakalpojumu uzlabošanu

Rēzeknes novada pašvaldība piedalījās biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātā projektu konkursa 2. kārtā un iesniedza Sociālo un veselības pakalpojumu attīstība projektu “Sociālo pakalpojumu uzlabošana un attīstīšana Ilzeskalna pagastā”, kura mērķis bija uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību un sasniedzamību Ilzeskalna pagastā, sakārtojot daudzfunkcionālās ēkas teritoriju...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-05 1 ((223)958) numurā.
Rēzeknes novadā parakstīti pirmie brīvprātīgā darba līgumi

Rēzeknes novada pašvaldība decembrī parakstījusi trīs līgumus ar brīvprātīgā darba veicējiem, ar ko ir likti pamati brīvprātīgā darba sistematizēšanai un papildus veicināšanai Rēzeknes novadā...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-05 1 ((223)958) numurā.
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā atklāj Multisensoro telpu

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) telpās atklāta Multisensorā telpa, aģentūru LETA informēja RTA pārstāvji.

Kopumā izveidotas trīs atsevišķas telpas, kurās pusaudžiem būs iespēja attīstīt pozitīvās stresa pārvarēšanas stratēģijas kvalificēta personāla uzraudzībā un līdz ar to veiksmīgāk socializēties sabiedrībā. Kā norāda RTA, šīs telpas ir vienas no labākajām Baltijas valstīs un unikālas Latvijā, kas būs pieejams projektā iesaistītajiem...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-05 1 ((223)958) numurā.
Viļānos ierīkos laukumu aktīvai atpūtai

Noslēgusies iepirkuma procedūra projektā “Esi aktīvs un vesels”, kas tika iesniegts ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursā...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-05 1 ((223)958) numurā.
Konkurss “Viļānu novada uzņēmums 2017”

Līdz 15. janvārim Viļānu novada pašvaldība aicina pieteikt uzņēmumus konkursam “Viļānu novada uzņēmums 2017”...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-05 1 ((223)958) numurā.
SIA “Rēzeknes Ūdens” – Goda raksts

22. decembrī Rēzeknes pilsētas domē notika pašvaldības kapitālsabiedrību pārstāvju kopsapulce, kuras laikā Goda raksts pasniegts SIA “Rēzeknes Ūdens” – par ievērojamu ieguldījumu Rēzeknes pilsētas attīstībā, veiksmīgu projektu realizāciju un pilsētnieku dzīves līmeņa paaugstināšanu...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-05 1 ((223)958) numurā.
Preiļos pirmie mazuļi saņēmuši akcijas „Rūpēs par tevi” pūriņu kastes

Aizvadītā gada nogalē biedrības „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis”” izsludinātās akcijas “Rūpēs par tevi”, kas tiek organizēta sadarbībā ar SIA “Preiļu slimnīca” un atbalsta biedrību „Caur visām grūtībām kopā”, ietvaros sarūpētās zīdaiņu pūriņu kastes sasniegušas savus pirmos īpašniekus – kādas meitenītes un puisīša ģimenes, kuras savus jaundzimušos mazuļus 2018. gada pirmajās dienās sagaidīja Preiļu slimnīcas dzemdību nodaļā. Jaunās ģimenes 2. janvārī sirsnīgi sveica biedrības valdes priekšsēdētāja Inese Matisāne un SIA „Preiļu slimnīca” valdes priekšsēdētāja Iveta Stare...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-05 1 ((223)958) numurā.
Līvānu novada dome iebilst pret vairāku autobusu reisu slēgšanu

Līvānu novada dome aizvadītā gada nogalē saņēma vēstuli no Latgales plānošanas reģiona ar lūgumu izskatīt un sniegt savu viedokli saistībā ar Valsts SIA "Autotransporta direkcija" sagatavoto priekšlikumu par Latgales reģiona maršutu tīkla (ieskaitot starppilsētu maršrutus) samazināšanu 2018. gadam. Līvānu novada dome iebilst pret vairāku autobusu maršrutu slēgšanu...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-05 1 ((223)958) numurā.
Riebiņu pašvaldība gatava lauku ceļu pārbūves projektu īstenošanai

Pagājušā gada decembrī notikušajā Riebiņu novada domes sēdē deputāti lēma par piedalīšanos Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākumā “Pakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursā. Pasākuma ietvaros pašvaldība ir gatava realizēt triju autoceļu pārbūvi...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-05 1 ((223)958) numurā.
Rožupes pamatskolu turpmāk vadīs Sanita Dubovska

Līvānu novada domes sēdē deputāti lēma Rožupes pamatskolas direktora amatā apstiprināt Sanitu Dubovsku, informē pašvaldība...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-05 1 ((223)958) numurā.
Janvāra nogalē Preiļos pasniegs Latgales Gada balvu

27. janvārī Preiļu novada kultūras centrā  notiks ceturtā Latgales Gada balvas pasniegšanas ceremonija, kuru organizē biedrība “Asmu Latgalīts”...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-05 1 ((223)958) numurā.
Pateicoties ziedotāju atbalstam, piešķir stipendijas talantīgajiem bērniem

Pērn jau ceturto gadu pēc kārtas nodibinājums „Viduslatgales pārnovadu fonds” realizēja stipendiju programmu talantīgajiem bērniem un jauniešiem no Aglonas, Līvānu, Preiļu, Riebiņu un Vārkavas novadiem mūzikā, mākslā un arī sportā. Šajā laikā, pateicoties sponsoriem, jau ir atbalstīti 84 talantīgi jaunieši. Programmas mērķis ir motivēt jauniešus attīstīt savus talantus un iedvesmot izcilu rezultātu sasniegšanai mūzikā, mākslā un sportā...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-05 1 ((223)958) numurā.
Preiļu novadā vērtē konkursa “Skaistākais Ziemassvētku noformējums” objektus

Pagājušā gada pēdējās dienās un un arī šonedēļ Preiļu novada pašvaldībā izveidotā vērtēšanas komisija devās izbraukumos pa Preiļu pilsētu un pagastu teritorijām un vērtēja svētku noformējumu skatlogiem, ēku fasādēm un priekšlaukumiem...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-05 1 ((223)958) numurā.
Dabas parkā „Daugavas loki” izveidoti jauni infrastruktūras objekti

Noslēgumam tuvojas projekts „Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla veidošana antropogēnās slodzes mazināšanai dabas parkā „Daugavas loki”. Projekts tiek īstenots pasākuma „Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-05 1 ((223)958) numurā.
Ar īpašu piemiņas dāvanu tiks sveikti 2018. gadā dzimušie bērni Daugavpils novadā

Jaunajā, 2018. gadā, ikviens jaundzimušais, kas tiks reģistrēts Daugavpils novada Dzimtsarakstu nodaļā, saņems īpašu, Latvijas valsts simtgadei veltītu dāvanu komplektu. Daugavpils novada dome ir sniegusi atbalstu biedrības „Nigestes amatniecības nams” projekta „Simtgades bērni” īstenošanai...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-05 1 ((223)958) numurā.
Krāslavas Valsts ģimnāzijai – 95

Skolas vēstures muzeja pedagogs A. Jakovele: „Krāslavas Valsts ģimnāzijas pastāvēšanas vēsture ir pietiekami gara, sarežģīta, dažādu varu un valdību ietekmēta un pārveidota, bet vienmēr tā ir bijusi latviešu skola, latviešu identitātes, kultūras un nācijas lepnuma paudēja, ko, protams, arī mūsdienu skolas kolektīvs visiem iespējamiem veidiem cenšas saglabāt un paust sabiedrībai...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-05 1 ((223)958) numurā.
Dagdas novadā taps instrumentālā klase

19. decembrī Lauku atbalsta dienests ir atbalstījis projektu „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana, izveidojot instrumentālo klasi Dagdas novadā”...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-05 1 ((223)958) numurā.
Ekspluatācijā nodoti Daugavpils novada pašvaldības grants ceļu posmi Kalupē un Vabolē

Projekta „Daugavpils novada pašvaldības ceļu pārbūve” ietvaros, piesaistot Lauku atbalsta dienesta finansējumu, ekspluatācijā nodoti pašvaldības grants ceļu posmi „Mokanišķi – Ruži” Kalupes pagastā un „Vaboles stacija – Aizbalti – Pudāni – Mukāni” Vaboles pagastā. Ceļu posmu pārbūves darbus iekavēja klimatiskie apstākļi, kavējošs faktors Kalupē bija arī apgrūtinātais reljefs un veicamo darbu apjoms. Būvdarbus veica SIA „Latgales Ceļdaris”...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-05 1 ((223)958) numurā.
Daugavpils iedzīvotāji aktīvi izmanto vienkāršotās robežšķērsošanas iespējas

No brīža, kad parakstīja Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanos par Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu, pagāja jau vairāk nekā 7 gadi. Daugavpils iedzīvotāji ļoti aktīvi izmanto šo iespēju...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-05 1 ((223)958) numurā.
Jaungada skrējiens Daugavpilī pulcēja lielu skrējēju komandu

30. decembrī Daugavpilī, Vienības laukumā pulcējās vairāk kā 400 cilvēku, lai kopīgi noskrietu Jaungada skrējienu...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-05 1 ((223)958) numurā.
"Latgales dārzeņu loģistikai" reģistrētas izmaiņas dalībnieku sastāvā

Ziņu aģentūra LETA, balstoties uz informāciju portālā “Firmas.lv”, publicējusi informāciju, ka dārzeņu audzētājam, siltumnīcu kompleksa "Mežvidi" īpašniekam "Latgales dārzeņu loģistikai" reģistrētas izmaiņas dalībnieku sastāvā...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-05 1 ((223)958) numurā.
Apstiprināts Ciblas novada pašvaldības budžets 2018. gadam

Ciblas novada pašvaldības domes sēdē, kas notika 2017. gada 21. decembrī, tika apstiprināts Ciblas novada pašvaldības budžets 2018. gadam 2 869 479 eiro apmērā. Apstiprināts arī pašvaldības speciālais budžets 248 524 eiro apmērā. Ieņēmumi un izdevumi abos budžetos ir līdzsvaroti...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-05 1 ((223)958) numurā.
Zvirgzdenes bibliotēkā – pasākums „Mans vaļasprieks”

Latvijas simtgadi Ciblas novada Zvirgzdenes pagasta bibliotēka atzīmēs, visa gada garumā īstenojot pasākumu „Mans vaļasprieks”...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-05 1 ((223)958) numurā.
Gūst pieredzi par brīvprātīgo darbu starptautiskā projektā Norvēģijā

No 8. līdz 16. decembrim Norvēģijā, Oeras pilsētā (Oyer) norisinājās starptautiskais jaunatnes darbinieku mobilitātes Erasmus+ projekts „Volunteering: A tool for Success” („Brīvprātīgais darbs: Rīks veiksmei”). Projektā piedalījās 30 jaunatnes darbinieki no Spānijas, Norvēģijas, Itālijas, Slovēnijas, Igaunijas un Latvijas, kuru vidū bija arī Ludzas novada Bērnu un jauniešu centra darbiniece Ligita Karvele...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-05 1 ((223)958) numurā.
Kārsavas vidusskolas skolēni viesojās pie senioriem

Laikam jau ikvienam cilvēkam pienāk brīdis pārdomām, kad vajag prieku dāvāt, labus darbus darīt, padalīties ar labestību, atcerēties cilvēkus, kuriem šī uzmanība ir īpaši vajadzīga. Ziemassvētki ir tas laiks, kad vajag arī dāvanas saņemt...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-05 1 ((223)958) numurā.
Jēkabpilī aizvadīts Vecgada skrējiens Mežaparkā

Teju pusotrs simts dalībnieku 2017. gada pēdējo dienu iesāka sportiskā garā, piedaloties tradicionālajā Jēkabpils sporta centra rīkotajā Vecgada rūķu skrējienā. Skrējiena mērķis ir popularizēt skriešanu kā veselības stiprinātāju, vairot aktīvās atpūtas iespējas un veicināt veselīgu dzīvesveidu un kustību prieku...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-05 1 ((223)958) numurā.
Izdots katalogs “Valdis Bušs 2017” un jauna brošūra

Viļakas novadā izdots katalogs “Valdis Bušs 2017”, kas prezentē “1. Starptautiskajā glezniecības plenērā “Valdis Bušs 2017’” radītos mākslas darbus. Savukārt brošūra “Balkanu dabas parks” un triju veidu pastkartes iepazīstina potenciālos dabas parka apmeklētājus ar iespējām parkā...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-05 1 ((223)958) numurā.
Madonas Biznesa inkubators plāno sniegt atbalstu vēl pieciem uzņēmumiem

Līdz 22. janvārim Madonas biznesa inkubators gaida komersantu pieteikumus uzņemšanai biznesa inkubatorā. Inkubācijas programmā uzņemšana notiek vairākas reizes gadā, un šoreiz plānots uzņemt līdz 5 jauniem dalībniekiem...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-05 1 ((223)958) numurā.
Ziemeļvidzemes pašvaldībās aug atkritumu apsaimniekošanas tarifi

Šogad 22 Ziemeļvidzemes pašvaldībās, kurās atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniedz SIA "ZAAO", augs pakalpojumu tarifi...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-05 1 ((223)958) numurā.
Par Madonas novada BJC apmeklēšanu vairs nebūs jāmaksā

No gada sākuma Madonas novada Bērnu un jauniešu centra apmeklēšanu vairs nebūs jāmaksā, nolēmuši domes deputāti...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-05 1 ((223)958) numurā.

2017-12-29 52 ((222)957)

Folkloras pētnieki veica etnogrāfiskā ansambļa ''Naktineica'' repertuāra ieskaņošanu

15. decembrī Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta (LU LFMI) Latviešu folkloras krātuve pētnieka Aigara Lielbārža vadībā veica Saunas etnogrāfiskā ansambļa "'Naktineica'' mūzikas repertuāra ieskaņošanu. Pie skaņu ierakstu pults darbojās Latvijas Nacionālās bibliotēkas Mākslas un mūzikas centra skaņu ierakstu režisors Renarts Braufmanis...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-12-29 52 ((222)957) numurā.
Preiļu parka dīķus un kanālus par teju 90 000 eiro rekonstruēs "Siguldas Būvmeistars"

Preiļu novada dome noslēgusi līgumu ar AS "Siguldas Būvmeistars" par Preiļu parka dīķu un kanālu rekonstrukciju...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-12-29 52 ((222)957) numurā.
Aglonas bazilikas Kora skola noslēdz savas pastāvēšanas 25. gadu ar jauniem mūzikas instrumentiem

23. decembrī Aglonas bazilikas Kora skolā tās pastāvēšanas 25. gada izskaņā notika mācību pusgada noslēguma pasākums. Pirms koncerta trīs labākajiem audzēkņiem bija gods ieskandināt pianīnu, kas iegūts, pateicoties uzvarai “LMT Latvijai” konkursā un novada domes atbalstam. Skolai šis ir jau piektais šogad jauniegūtais mūzikas instruments, informē skolas direktore Ieva Lazdāne...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-12-29 52 ((222)957) numurā.
Viduslatgales pārnovadu fonds un biedrība “Likteņa ceļš ” aicina ziedot projektam “Rozes zem sniega”

Preiļu novada represēto biedrība “Likteņa ceļš” 2015.–2016. gadā realizēja projektu “Arī rozes zied zem sniega”, kurā tika savākti divdesmit 1941. un 1949. gadā izsūtīto stāsti. Šī projekta laikā notika vairākas tikšanās ar šiem cilvēkiem. Piedaloties skolu jaunatnei, tika izveidots teatralizēts uzvedums “Večerinka Sibīrijā”, kas tika izrādīts vairākās vietās Latgalē....

Lasi visu rakstu avīzes 2017-12-29 52 ((222)957) numurā.
Preiļos izveidots jauns dalīti vākto atkritumu šķirošanas laukums

Decembra vidū Viļānu ielā 6 tika atklāts jauns dalīti vākto atkritumu šķirošanas laukums. Tas nozīmē, ka šobrīd Preiļu pilsētā iedzīvotājiem pieejami jau 23 dalīti vākto atkritumu laukumi, kā arī trīs Preiļu novada ciemos – Aizkalnē, Līčos un Prīkuļos...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-12-29 52 ((222)957) numurā.
SIA „Preiļu slimnīca” organizē akciju „Māmiņas bibliotēka”

Līdz 31. janvārim SIA „Preiļu slimnīca” norisināsies akcija „Māmiņas bibliotēka”. Tās laikā cilvēki ir aicināti dāvināt grāmatas par grūtniecību, dzemdībām, bērnu aprūpi un bērnu audzināšanu Preiļu slimnīcas dzemdību nodaļai...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-12-29 52 ((222)957) numurā.
Maltas bērni un jaunieši sagādāja dāvanas 39 pagasta vientuļajiem senioriem

Maltas Bērnu un jauniešu centrā dažādu pulciņu radošā un aktīvā sadarbībā tika īstenota labdarības akcija – sarūpētas dāvanas 39 Maltas pagasta vientuļajiem senioriem (75+ gadi). Pirms svētkiem dāvanu piegādātāju lomā iejutās BJC jaunieši Līga Runčis, Ieva Paškeviča un Jānis Kosolapovs...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-12-29 52 ((222)957) numurā.
Rugāju novada vidusskolā rūķi mācīja skolēniem svinēt Ziemassvētkus

Pirms Ziemassvētkiem Rugāju novada vidusskolā rūķi steidza skolēniem pamācīt, kā svinēti īstus Ziemassvētkus. 21. decembrī skolā ar Bigbank AS Latvija filiāles atbalstu norisinājās radošās Rūķu darbnīcas, kurās skolēni mācījās gan liet svecītes, gan laimītes, kā arī radīt svētku atmosfēru savās mājās...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-12-29 52 ((222)957) numurā.