Novadu ziņas

2019-02-15 7 ((281)1016)

Viļānu novada pašvaldība – Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektā

Viļānu novada pašvaldība 2018. gadā iesaistījās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) īstenotā stratēģiskās partnerības projektā “Europe Goes Local: Supporting Youth Work at the Municipal Level”. Tā gaitā Viļānu novada pašvaldībā darbs ar jaunatni kļūst sistemātiskāks, bet galvenais – arī paši jaunieši izsaka savu viedokli, kā situāciju vajadzētu uzlabot, lai arvien vairāk jauniešu kļūtu aktīvāki un iesaistītos neformālās izglītības aktivitātēs, apgalvo Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Komunikācijas daļas vecākā referente Kintija Bulava...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-15 7 ((281)1016) numurā.
Bezmaksas apmācības par medijpratību un digitālajām iespējām

16. un 17. februārī no plkst. 11.00 līdz 17.00 Rēzeknes novada pašvaldības mazajā zālē (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A) valsts un pašvaldību, kultūras un izglītības iestāžu darbinieki, biedrību un nodibinājumu pārstāvji, kā arī visi interesenti, kuru ikdienas darbs saistīts ar dažādu tautību cilvēkiem, aicināti piedalīties bezmaksas apmācībās “Medijpratība un digitālās iespējas kā komunikācijas līdzeklis dažādu etnicitāšu cilvēku saskarsmē”...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-15 7 ((281)1016) numurā.
“Zeimulī” iepazīstina ar izglītības un darba iespējām medicīnas nozarē

6. februārī ARPC “Zeimuļs” notika seminārs “Izglītības un darba iespējas medicīnas nozarē”, kuru organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūras Informācijas un karjeras atbalsta departaments (VIAA IKAD) sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldi, Rīgas Stradiņa Universitāti (RSU), LU P. Stradiņa medicīnas koledžu (LU PSK), Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu (NMPD) un SIA “Rēzeknes slimnīca.” ...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-15 7 ((281)1016) numurā.
Mobilais mamogtāfs – Maltā, Feimaņos un Kaunatā

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” valsts apmaksātā programmā 16. februārī veiks mobilā mamogrāfa izmeklējumus Rēzeknes novada Maltā, Feimaņos un Kaunatā...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-15 7 ((281)1016) numurā.
Arī turpmāk Rēzeknes ietves uzturēs SIA “Clean R”

Rēzeknes pilsētas domes Iepirkumu komisija pieņēma lēmumu par atklāto konkursu “Rēzeknes pilsētas koplietošanas teritoriju apsaimniekošana un uzturēšana”, piešķirot līguma slēgšanas tiesības SIA “Clean R”...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-15 7 ((281)1016) numurā.
Saīsinās reisu izpildes laiku maršrutā “Daugavpils–Rēzekne–Ludza”

No 15. februāra tiks saīsināti divu reisu izpildes laiki reģionālajā starppilsētu maršrutā Nr.7541 “Daugavpils–Rēzekne–Ludza”, aģentūru LETA informēja SIA "Autotransporta direkcija" pārstāve Inese Krūmiņa...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-15 7 ((281)1016) numurā.
SIA "Rēzeknes slimnīca" konkurss uz valdes locekļa amatu

Līdz 25. februārim kandidāti var pieteikties konkursā uz pašvaldības SIA "Rēzeknes slimnīca" valdes locekļa ārstniecības jautājumos amatu, aģentūra LETA uzzināja Rēzeknes pašvaldībā...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-15 7 ((281)1016) numurā.
Viļānu jaunieši īstenos projektu “Pakāpieni attīstībai”

No 2019. gada 1. aprīļa līdz 2020. gada 31. Martam Viļānu novada jaunieši īstenos Eiropas Solidaritātes korpusa projektu “Pakāpieni attīstībai”!...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-15 7 ((281)1016) numurā.
Apstiprināta Preiļu muižas un parka attīstības koncepcija

Janvāra domes sēdē deputāti vienbalsīgi apstiprināja Preiļu muižas un parka attīstības koncepciju...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-15 7 ((281)1016) numurā.
Noteikumi par kapu apsaimniekošanu Aglonas novadā

Kapsētu ierīkošana un uzturēšana ir viena no pašvaldību autonomajām funkcijām. Tāpēc pašvaldības reglamentē kapsētu izmantošanu un kapavietu iegūšanu, kā arī nosaka ar to saistītus maksājumus. Paveikto kapsētu apsaimniekošanas jomā iedzīvotāji novērtē, kad saskaras ar nepieciešamību apbedīt tuviniekus un apkopjot viņu kapu vietas...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-15 7 ((281)1016) numurā.
Izbūvēs autostāvvietu un piebraucamo ceļu pie Preiļu NVO centra

Janvāra domes sēdē deputāti skatīja biedrības “Preiļu NVO centrs” iesniegumu par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam par piebraucamā ceļa un autostāvvietas izbūvi biedrības Preiļu NVO pakalpojumu pieejamības uzlabošanai, informē Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore Jolanta Upeniece...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-15 7 ((281)1016) numurā.
Notiks Rušonas ezera ekspluatācijas noteikumu izstrādes publiskā apspriešana

21. februārī pulksten 17.00 Riebiņu novada Rušonas pagasta Aglonas stacijā notiks Rušonas ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādes publiskā apspriešana...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-15 7 ((281)1016) numurā.
Uz Daugavpils šosejas Jersikas pagastā bedru dēļ samazināts atļautais braukšanas ātrums

Uz Daugavpils šosejas (A6) Jersikas pagastā pie Āriņiem (188,21. km) ceļa segumā rišu padziļinājumos izveidojušās bedres, tāpēc atļautais braukšanas ātrums apmēram 200 metru garā joslā kādu laiku bija samazināts līdz 50 km/h...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-15 7 ((281)1016) numurā.
Aglonas novada Valsts un pašvaldību vienotā KAC pakalpojumi kļūst pieprasīti

Aglonas novada Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā pērn tika sniegti 379 valsts un pašvaldību iestāžu piedāvātie pakalpojumi (2017. gadā – 384, 2016. gadā – 288 pakalpojumi). Statistika liecina, ka iedzīvotāju interese aug...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-15 7 ((281)1016) numurā.
Autobusa maršruts Preiļi–Vārkava–Upmala–Duntišķi netiks mainīts

Jau iepriekš tika ziņots, ka uz eksperimenta laiku nu 1. novembra līdz 31. janvārim tika pagarināts autobusa maršruta Preiļi – Upmala – Duntišķi galapunkts līdz Kalupei. Vārkavas novada dome 30. janvārī saņēmusi Latgales plānošanas reģiona vēstuli, kurā paziņots, ka, pamatojoties uz 2019. gada 18. janvāra Sabiedriskā transporta padomes sēdes lēmumu, ir veikti grozījumi maršrutā, līdz ar to autobuss kursēs tikai līdz Duntišķiem, kā tas bija līdz šim (pulksten 6.50 un 15.35 no Preiļiem, pulksten 7.40 un 16.30 no Duntišķiem otrdienās un ceturtdienās).

 

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-15 7 ((281)1016) numurā.
Upmalas bibliotēkā lasītājiem būs pieejams žurnāls “IR”

Vārkavas novada Upmalas bibliotēkā no 1. februāra bibliotēkas lasītājiem būs pieejams žurnāls “IR”. Tas ir kļuvis iespējams, pateicoties no Rudzātu puses nākušās Lilitas Beķeres vadītā uzņēmuma SIA “Numeri” dāvinājumam. Žurnāls iznāk reizi nedēļā. Tas ir neatkarīgs, godīgs un dumpiniecisks nedēļas žurnāls, kas par savu misiju uzskata stāstīt interesanti par svarīgo ekonomikā, kultūrā, politikā un sabiedriskajā dzīvē, sniedzot kvalitatīvu un objektīvu informāciju.

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-15 7 ((281)1016) numurā.
Dabas aizsardzības pārvalde Rudzātos stāstīs par mitrāju nozīmi klimata pārmaiņu mazināšanā

Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija februārī aicina uz divām sarunām “Zaļajās pēcpusdienās” Rugājos un Līvānu novada Rudzātos, lai pārrunātu mitrāju nozīmi klimata pārmaiņu mazināšanā, kā arī biotopu apsaimniekošanas jautājumus. Dabas izglītības centra “Rāzna” vadītāja Regīna Indriķe stāsta, ka šajos pasākumos iecerēts pievērsties mitrājiem, kas ir starptautiski nozīmīgas teritorijas bioloģiskās daudzveidības jomā un īpaši svarīgas dažādu aizsargājamu putnu sugu ligzdošanai un izdzīvošanai...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-15 7 ((281)1016) numurā.
Sveikti 2018. gada Ludzas novada uzņēmēji

Viņi ceļas piecos no rīta, daži pat četros. Viņiem nav brīvdienu un ir nenormēta darba diena. Valsts no viņiem gaida nodokļu iemaksas, pašvaldība – darba vietas, iedzīvotāji – kvalitatīvas preces un labus pakalpojumus. Viņi ir uzņēmēji. Tā nav profesija, tas ir dzīvesveids...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-15 7 ((281)1016) numurā.
Augi palīdzēs likvidēt piesārņojumu

2018. gada pēdējos mēnešos tā saucamās bijušās linu fabrikas teritorijā notika aktīva darbība – strādāja smagā tehnika, pazuda vecās ēkas. Jau vairākus gadu desmitus šajā vietā stāvēja “ēkas–spoki”. Pateicoties piešķirtajam Eiropas Savienības finansējumam, Ludzas novada pašvaldībai beidzot izdevās to sakārtot. Lielākā daļa veco graustu ir demontēta...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-15 7 ((281)1016) numurā.
Lielākais loms sacensībās „Bļitka – 2019” – ap 6,5 kg zivju

2. februārī Līdumnieku pagastā notika tradicionālās zemledus makšķerēšanas sacensības „Bļitka 2019”. Jau pirms plkst. 8.00 pie Kurjanovas ezera pulcējās vietējie makšķernieki, lai tajās piedalītos...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-15 7 ((281)1016) numurā.
“Latvijas Valsts ceļi” noraida Kārsavas pašvaldības lūgumu

Kārsavas pilsētas teritoriju šķērso Valsts ceļš A13. Šosejas ielas krustojumā ar Vienības ielu 2018. gadā notika seši ceļu satiksmes negadījumi, 2019. gadā – jau viens negadījums ar dažāda veida sekām, jo gājēju pāreja nav apgaismota, krustojums nepārredzams...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-15 7 ((281)1016) numurā.
Atļauj rīkot mītiņu Daugavpils domes atlaišanas un ārkārtas vēlēšanu atbalstam

Daugavpils dome ir saskaņojusi mītiņa rīkošanu 18. februārī domes atlaišanas un ārkārtas vēlēšanu atbalstam...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-15 7 ((281)1016) numurā.
"Muzikālajā bankā" Daugavpilī uzvarējusi "Prāta vētra" ar dziesmu

Daugavpilī 9. februārī notiekušajā "Latvijas Radio 2" gada vērtīgākās dziesmas finālšovā "Muzikālā banka 2018" uzvarēja grupa "Prāta vētra" ar dziesmu "Ogles", informēja Latvijas Radio pārstāve Indra Zomerovska...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-15 7 ((281)1016) numurā.
Krāslavas ģimnāzisti piedalījās projektā “Garšīgie likumi”

25. janvārī Krāslavas Valsts ģimnāzijas 12. klašu skolēni piedalījās Eiropas Parlamenta biroja organizētā projekta „Garšīgie likumi” noslēguma pasākumā Rīgā, kurā 12. klases skolniece Laura Vēvere uzvarēja un ieguva Galveno balvu Instagram foto konkursā...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-15 7 ((281)1016) numurā.
Daugavpilī turpina atjaunot caurbraucamos pagalmus

2019. gada budžetā ieplānoti līdzekļi Caurbraucamo pagalmu asfalta seguma atjaunošanas vidēja termiņa programmas 2018.–2020. gadam īstenošanai. 2018. gadā tās laikā atjaunoja pagalma teritorijas Tukumā ielā 72, Raiņa ielā 26, Stacijas ielā 109A, Tartu ielā 4, Ventspils ielā 4A un Aveņu ielā 39...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-15 7 ((281)1016) numurā.
Azartspēļu zālēm Daugavpilī draud licenču anulēšana

Aizvadītajā nedēļā pēc tikšanās ar Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāju Andreju Elksniņu Daugavpils Pašvaldības policija uzsāka pastiprinātu preventīvu darbu ar spēļu zāļu pārvaldniekiem, ierosinot veikt pasākumus, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un drošību spēļu zāles tuvumā. Pretējā gadījumā iestādēm draud licences atņemšana...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-15 7 ((281)1016) numurā.
Daugavpilī piešķirts finansējums «Pilsētnieka kartes» izveidei

Sagatavotajā Daugavpils pilsētas pašvaldības bāzes budžetā 2019. gadam ir paredzēts finansējums «Pilsētnieka kartes» izveidei. Šis speciālais priekšrocību instruments palīdzēs maksimāli atvieglot vairāku pašvaldības pakalpojumu izmantošanu. Programmatūras pielāgošanai un pakāpeniskai sistēmas ieviešanai no budžeta līdzekļiem ieplānoti 150 000 eiro...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-15 7 ((281)1016) numurā.
Aptauja par iedzīvotāju apmierinātību ar dzīvi Dagdas novadā

Dagdas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties aptaujā, tādējādi sniedzot vērtējumu par novadā pieejamo pakalpojumu piedāvājumu un kvalitāti, jomām, kurās pašvaldības darbu nepieciešams pilnveidot, novadvides labiekārtotību, pašvaldības un iedzīvotāju sadarbību un citiem būtiskiem jautājumiem...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-15 7 ((281)1016) numurā.
Noslēdzies vides izglītības konkurss "Dzīvo zaļi" Balvu un Lubānas novada skolām

11. februārī Balvu Bērnu un jauniešu centrā notika vides izglītības konkursa "Dzīvo zaļi" noslēguma pasākums, kurā tika paziņoti un apbalvoti konkursa uzvarētāji. Savukārt Lubānas novada vispārizglītojošo iestāžu skolēni tika apbalvoti 13. februārī Lubānas Pilsētas klubā...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-15 7 ((281)1016) numurā.
“Balkanu kalnos” pirmoreiz notikusi “Ģimeņu sporta diena”

Pirmajā februāra svētdienā norisinājās nebijis pasākums “Ģimeņu sporta diena”, uz kuru tika aicinātas Viļakas novada ģimenes, lai pavadītu laiku kopā citādāk – sportojot svaigā gaisā, informēja kultūras centra “REKOVA” vadītāja Kristīna Lapsa...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-15 7 ((281)1016) numurā.
Atklāta Jēkabpils cietumā ieslodzīto darbu izstāde

“Mēs vēlamies parādīt, ka aiz šiem žogiem un restotajiem logiem mīt daudzi mākslinieciski un radoši cilvēki,” tā Jēkabpils cietuma personāls teic par izstādi, kura līdz 25. februārim apskatāma Jēkabpils pilsētas bibliotēkā un kurā aplūkojami vairāk nekā 40 darbi, ko radījuši Jēkabpils cietumā ieslodzītie...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-15 7 ((281)1016) numurā.
Starp labākajiem iekļuvusi arī pasta operatore no Madonas

AS "Latvijas pasts" organizētajā konkursā "Mans pastnieks 2018" noskaidrojis labākos pastniekus un pasta nodaļu operatorus katrā Latvijas reģionā, aģentūru LETA informēja uzņēmuma pārstāve Vineta Danielsone...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-15 7 ((281)1016) numurā.
Jauna akcija Jēkabpils jauniešiem – “Jauns un brīvprātīgs”

Jēkabpilī par ikgadēju tradīciju ir kļuvusi akcija “Brīvprātīgais uz vienu dienu”, bet tagad Jēkabpils NVO resursu centrs pilsētas jauniešiem sniedz iespēju piedalīties jaunā brīvprātīgā darba akcijā “Jauns un brīvprātīgs”, kas norisināsies skolēnu pavasara brīvlaikā – no 11. līdz 22. martam...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-15 7 ((281)1016) numurā.
Pārgājienā Stompaku purvā varēs iepazīt dabu un vēsturi

Pārgājienā Stompaku purvā varēs iepazīt dabu un vēsturi...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-15 7 ((281)1016) numurā.
Teiču dabas rezervātam piešķirts Eiropas Bronzas standarts

Teiču dabas rezervātam piešķirta Eiropas neskarto dabas teritoriju asociācijas atzinība – Bronzas standarts...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-15 7 ((281)1016) numurā.
Tapusi virtuāla 360° tūre Jēkabpils apskates objektiem

Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2018. gada vasarā tapusi virtuāla Jēkabpils skaistāko un nozīmīgāko objektu 360° tūre...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-15 7 ((281)1016) numurā.

2019-02-08 6 ((280)1015)

Preiļu novada pašvaldības arhitekte izstrādājusi projektu bijušās linu fabrikas teritorijas revitalizācijai

Preiļu novada domes būvvaldes arhitekte Agnija Pastare izstrādājusi un ļoti sekmīgi aizstāvējusi maģistra darbu “Bijušās linu fabrikas teritorijas revitalizācija Preiļos. Linu centrs”...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-08 6 ((280)1015) numurā.
Notiks meliorācijas sistēmas pārbūve Rietumu ielai piegulošajā teritorijā

29. janvārī Lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde apstiprināja Preiļu novada domes projekta iesniegumu ““Pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmas (ŪSIK kodi: 4324411:03, 4324411:17 un 4324411:18) pārbūve Preiļu novadā”...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-08 6 ((280)1015) numurā.
Pašvaldība līdzfinansē daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu labiekārtošanu

Lai atbalstītu daudzdzīvokļu māju īpašniekus savu namu piegulošo teritoriju uzturēšanā un sekmētu pilsētas labiekārtošanu kopumā, Preiļu novada pašvaldība līdzfinansē daudzdzīvokļu dzīvojamo namu pagalmu labiekārtošanas projektus.

2018. gadā šim mērķim kopējais pašvaldības atbalsts tika piešķirts 27 648,67 eiro apmērā. Iekšpagalmu labiekārtošanas programmas ietvaros novada dome ir līdzfinansējusi septiņas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas – Liepu ielā 4, Liepu ielā 8, Liepu ielā 12, N. Rancāna ielā 1, N. Rancāna ielā 2, N. Rancāna ielā 5 un Cēsu ielā 9...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-08 6 ((280)1015) numurā.
Par pašvaldības zemes nomas un apbūves tiesību maksas cenrāža apstiprināšanu

Ar Aglonas novada domes lēmumu tika nolemts izstrādāt pašvaldības zemes nomas un apbūves tiesību maksas cenrādi. Veicot tirgus izpēti, tika izvēlēts vērtētājs SIA „Vindeks”, kurš atbilstoši dotajam darba uzdevumam iesniedzis iespējamo zemes nomas un apbūves tiesību maksas aprēķinu. Aglonas novada dome savukārt nolēmusi to apstiprināt.

 

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-08 6 ((280)1015) numurā.
Noslēdzas projekta “Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana Līvānu novadā”realizācija

Kopš 2016. gada Līvānu novada dome realizēja projektu „Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana Līvānu novadā”, kurā tika veikta pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu 12,20 km garumā atjaunošana lauksaimniecības un meža zemēs Līvānu novada Turku pagastā. Meliorācijas darbi tika veikti četriem grāvjiem: Aizpuriešu, Sila, Mošānu un Teļu grāvim. Šī gada janvārī objekti tika pieņemti ekspluatācijā...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-08 6 ((280)1015) numurā.
Vārkavas novada dome aicina aizpildīt aptaujas anketas un apmeklēt iedzīvotāju sapulces

Vārkavas novada dome, sadarbojoties ar SIA “DK Projects”, šobrīd izstrādā Vārkavas novada attīstības programmu 2019.–2025. gadam. Ikvienam Vārkavas novada iedzīvotājam un uzņēmējam ir iespēja izteikt savu viedokli, aizpildot aptaujas anketas Vārkavas novada iedzīvotājiem un aptaujas anketas Vārkavas novada uzņēmējiem...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-08 6 ((280)1015) numurā.
Panākumi 47. Starptautiskā bērnu māksla konkursa “Lidice 2019” Latvijas kārtā

Aprit 150 gadi kopš izveidota D. Mendeļejeva ķīmisko elementu periodiskā tabula, tāpēc 47. starptautiskās bērnu mākslas izstādes–konkursa „Lidice 2019” organizatori sadarbībā ar UNESCO izvēlējušies tēmu “Ķīmija”, kas saistīta ar mūsu ikdienu – no apavu zolēm un ceļu segumiem zem mūsu kājām līdz krāšņai uguņošanai...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-08 6 ((280)1015) numurā.
Rēzeknes novada pārstāvji piedalās starptautiskā konferencē Dānijā

Rēzeknes novada pašvaldības pārstāvji – projekta CRISCO koordinatore, ārējo sakaru speciāliste Inta Rimšāne, sabiedrisko attiecību speciāliste Diāna Selecka, Griškānu pagasta jaunatnes speciālists Igors Isupovs, komercdarbības speciāliste Maija Hartmane un Kaunatas vidusskolas skolēns Toni Angelo Fernandes 21.–23. janvārī projekta CRISCO laikā piedalījās starptautiskā konferencē “Valodas barjeras – barjeras personas integrācijai sabiedrībā” Vejlē, Dānijā...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-08 6 ((280)1015) numurā.
Rēzeknē aizvadītas jauniešu “Vēlbrokastis ar lēmumu pieņēmējiem”

30. janvārī Rēzeknes pilsētas domes lielajā zālē jau ceturto gadu pēc kārtas norisinājās Rēzeknes pilsētas Jauniešu domes rīkotā neformāla jauniešu, politiķu un lēmumu pieņēmēju tikšanās “Vēlbrokastis ar lēmumu pieņēmējiem”, kuras laikā dalībnieki diskutēja par aktuāliem problēmām un meklēja risinājumus, kā kopīgiem spēkiem tiekties uz Rēzeknes iedzīvotāju dzīves kvalitātes un iespēju uzlabošanu...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-08 6 ((280)1015) numurā.
Ar Rēzeknieša karti – bezmaksas ieeja muzejā

Rēzeknes pilsētas domes sēdē 31. janvārī apstiprināts pašvaldības 2019. gada budžets (konsolidētā budžeta ieņēmumu apjoms ir 44,9 milj. eiro, izdevumi – 61,4 milj. eiro, 25,5 miljoni eiro paredzēti dažādiem investīciju projektiem), taču pieņemti arī citi būtiski lēmumi...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-08 6 ((280)1015) numurā.
Atbalstīti septiņi projekti teātra mākslas aktivitātēm

Noslēdzies Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes konkurss par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai leļļu teātra un teātra mākslas aktivitātēm. Kopumā tika iesniegti deviņi projektu pieteikumi, no kuriem septiņiem aktuālākajiem piešķirts finansējums par kopējo summu 2000 eiro apmērā...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-08 6 ((280)1015) numurā.
Ar 1. februāri SIA “ALAAS” aicina šķirot tertapakas

Ar 2019. gada 1. februāri SIA ,,ALAAS’’ ir atradusi iespēju nodot tetrapakas tālākai pārstrādei, līdz ar to aicina iedzīvotājus izmantot iespēju sākt šķirot tetrapakas, izmetot tās dalītās vākšanas konteinerā papīram, plastmasai un metālam!...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-08 6 ((280)1015) numurā.
Piesakiet nominantes balvai "Gada sieviete Rēzeknē 2018"

Šie latviešu klasiķa dziļdomīgie vārdi mums atgādina par sievietes svarīgumu, kas mūsdienās ieguvis vēl arī citas šķautnes, kuras jāpamana un jānovērtē. Apzinoties šī uzdevuma svarīgumu, biedrība "Uzņēmīgo sieviešu klubs "SENTIO"" izsludina kārtējo konkursu "Gada sieviete Rēzeknē 2018". Šogad ir ieviests jauninājums konkursa norisē – pretendenšu vārdus varēs uzzināt jau pirms pasākuma...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-08 6 ((280)1015) numurā.
Latgales jauniešiem – “Mana izaugsmes iespēja”

22. februārī no plkst. 9.00 līdz 16.00 Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādē “Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” (“Zeimuļs”, Krasta iela 31) notiks pasākums “Mana izaugsmes iespēja”, kas jauniešiem vienuviet piedāvās iegūt visaptverošu informāciju par mācību iespējām Latvijā, mācību kursiem, brīvprātīgo darbu, neformālo un interešu izglītību...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-08 6 ((280)1015) numurā.
Biznesa augstskolas „Turība” konkursā uzvarēja krāslavieši

25. un 26. janvārī Biznesa augstskolas „Turība” Biznesa inkubatorā notikušajā konkursā vidusskolēniem „Biznesa nakts” uzvarēja apvienota komanda no Krāslavas Valsts ģimnāzijas un Rīgas Valsts tehnikuma...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-08 6 ((280)1015) numurā.
Latgales Zoodārzs uzsāk vērienīgu paplašināšanas projektu

Drīzumā Latgales Zoodārzā gaidāmas grandiozas pārmaiņas: zoodārzs izpletīsies plašumā, te parādīsies jauni interesanti objekti un iemītnieki...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-08 6 ((280)1015) numurā.
Noteica Daugavpils novada skolu labākos dziedātājus

31. janvārī Daugavpils novada Kultūras centrā “Vārpa” norisinājās Latvijas izglītības iestāžu konkurss “No baroka līdz rokam”. Konkursā piedalījās 16 kolektīvi no 12 novada izglītības iestādēm...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-08 6 ((280)1015) numurā.
Daugavpils Sociālais dienests aicina saņemt pacēlājus

Daugavpils Sociālais dienests aicina personas ar invaliditāti, kuras pārvietojas ratiņkrēslā, saņemt speciālus pacēlājus vides pielāgošanai...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-08 6 ((280)1015) numurā.
Daugavpilī nojauc ķīmiskās šķiedras rūpnīcas kompleksu

Jau vairākas nedēļas pie bijušās ķīmiskās šķiedras rūpnīcas lielākā kompleksa (Višķu ielā, 21) strādā smagā tehnika, demontējot celtni. Juridiskā persona, kurai pieder ēka, nolēma to nojaukt, jo tā jau sen atradās avarijās stāvoklī un par to bija jāmaksā iespaidīgs nekustamā īpašuma nodoklis...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-08 6 ((280)1015) numurā.
Dienvidlatvijas un Ziemeļlietuvas reģionos uzlabo studiju iespējas inženierzinātnēs

Īstenojot INTERREG V-A Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. –2020. gadam atbalstīto projektu “Sadarbības tīkls darbaspēka mobilitātes un 21. gs. (inženierzinātņu) modernizētu prasmju attīstībai” (CONUS), Dienvidlatvijas un Ziemeļlietuvas reģionos tiek uzlabotas studiju/ apmācības iespējas inženierzinātņu jomā...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-08 6 ((280)1015) numurā.
Precizēs Daugavpils aizsargdambja būvniecības projektu

30. janvārī Pilsētbūvniecības un vides komisija atkārtoti skatīja jautājumu par aizsargdambja būvniecību Daugavas upes labajā krastā, jo biedrība “Ruģeļu krasts” nepiekrita būvprojekta risinājumam no Apšu ielas līdz Senlejas ielai 22...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-08 6 ((280)1015) numurā.
Sports nemīl vājos

1. februārī Ludzas novada pašvaldībā notika 2018. gada labāko jauno sportistu apbalvošana. Kā teica Ludzas novada Sporta skolas direktore Elēna Fjodorova, sportisti nes Ludzas vārdu un tēlu pasaulē. Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Aivars Meikšāns pateicās sportistiem par viņu sasniegumiem, viņu treneriem – par pašaizliedzīgo darbu un vecākiem – par savu bērnu atbalstu...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-08 6 ((280)1015) numurā.
Izsolē nonāk skaistā Istras skolas ēka

Ludzas novada pašvaldība ir publicējusi paziņojumu par gaidāmajam nekustamā īpašuma izsolēm. Pārdodamo objektu vidū ir arī skaistā bijušās Istras vidusskolas ēka.

Istras vidusskola slēgta 2018. gada vasarā. Pēdējā skolas pastāvēšanas mācību gadā tajā mācījās 25 audzēkņi, no kuriem septiņi bija 12. klases skolēni. Skolas audzēkņi turpina izglītoties Ludzas un Zilupes vidusskolās...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-08 6 ((280)1015) numurā.
Pirmsskolas pedagogi iepazīst kompetenču izglītību Horvātijas pirmsskolas iestādēs

2018. gada rudenī Ludzas pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa” noslēdza līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par ES finansējuma piešķiršanu projekta “Kompetenču izglītība, pielietojot STEAM prasmes un projektos balstīto mācīšanās metodi” īstenošanai Erasmus+ programmā. Nu “Pasaciņas” pārstāvji devās uz Horvātijas pilsētu Splitu, lai klātienē iepazītos ar Horvātijas pirmsskolas izglītības sistēmu un papildinātu savu pedagoģisko pieredzi un prasmes kompetenču pieejas jomā...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-08 6 ((280)1015) numurā.
Sandra Soikāne uz Ciblas novadu atved bronzu

Neskatoties uz vasarīgo lietu ziemas laikā, 2. februāris daudzus interesentus kopā saveda Lietuvas pilsētā Dusetos, lai kopā vērotu vērienīgākās rikšotāju zirgu sacensības “Sartai 2019”. Otro gadu pēc kārtas šajā pasākumā piedalījās arī Rikšotāju braucēju sporta kluba “Pegazs” sportistes Sandra Soikāne (Ciblas novads) ar zirgu Victory Boy T.G. un Ilona Malahova (Ludzas novads). Jāpiebilst, ka Ilona startēja ar savu Amerikas rikšotāju šķirnes ķēvi Salamandra, kā arī ar Ilzes Rudzītes (Ciblas novads) zirgu Upsala D’Isop...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-08 6 ((280)1015) numurā.
Malnavā realizē interesantu projektu

Eiropas atbalsts projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ir pieejams gan profesionālo, gan vispārizglītojošo skolu audzēkņiem no 5. līdz 12. klasei. Priekšlaicīga mācību pamešana nelabvēlīgi ietekmē turpmāko dzīvi un nodarbinātību, palielina sociālās atstumtības un nabadzības risku. Tādēļ projekta laikā paredzēts ieviest Latvijas vispārējā izglītībā un profesionālajā izglītībā sistēmisku atbalstu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanai...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-08 6 ((280)1015) numurā.
Madonā atklāta Latvijā pirmā biatlona elektroniskā šautuve

Ar Madonas novada domes priekšsēdētaja Agra Lungeviča pirmo šāvienu sacensībās "Biatlons visiem" 20. janvārī Madonas novadā Sporta un atpūtas bāzē "Smeceres sils" atklāta Latvijā pirmā biatlona elektroniskā šautuve. Domes priekšsēdētājs ir pārliecināts, ka Madona augs gan kā Latvijas ziemas galvaspilsēta, gan “Smeceres sils” kā ziemas sporta centrs, vēsta Vidzemes televīzijas sižets...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-08 6 ((280)1015) numurā.
Teiču dabas rezervātam piešķirta Eiropas neskarto dabas teritoriju atzinība

Novērtējot ieguldījumu neskartās dabas saglabāšanā un bioloģiskās daudzveidības veicināšanā, Teiču dabas rezervātam piešķirta Eiropas neskarto dabas teritoriju asociācijas (European wilderness society) atzinība – Bronzas standarts uz turpmākajiem trim gadiem...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-08 6 ((280)1015) numurā.
Jēkabpilī uzstāda divus interaktīvus stendus

Jēkabpilī uzstādīti divi interaktīvie stendi, kas sniedz aktuālo informāciju par Jēkabpils pilsētas apskates objektiem, naktsmītnēm, ēdināšanas iestādēm, maršrutiem, kultūras un sporta pasākumiem, sabiedriskā transporta kustību un citiem ar tūrisma jomu saistītiem jautājumiem...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-08 6 ((280)1015) numurā.
Jēkabpils novadā reorganizētas trīs bibliotēkas

Ar 1. februāri Jēkabpils novadā ir reorganizētas trīs bibliotēkas: Mežzemes bibliotēka pievienota Kalna bibliotēkai, izveidojot Kalna bibliotēkas struktūrvienību, Slates bibliotēka turpmāk būs Rubeņu bibliotēkas struktūrvienība, savukārt Tadenavas bibliotēka pievienota Dunavas bibliotēkai...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-08 6 ((280)1015) numurā.
Var iegādāties «Madonas Drauga karti»

Ar 6. februāri Madonas TIC (Skolas ielā 10a) var iegādāties «Madonas Drauga karti», kas ļauj baudīt novada daudzveidīgo tūrisma piedāvājumu un nedaudz ietaupīt...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-08 6 ((280)1015) numurā.
Madonā – digitālā stacionārā rentgena iekārta

Madonas novada pašvaldības SIA “Madonas slimnīca” ir uzstādīta digitālā stacionārā rentgena iekārta...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-08 6 ((280)1015) numurā.

2019-02-01 5 ((279)1014)

Reģionālie eksperti diskutē par romu integrācijas labo praksi Rēzeknes novadā

25. janvārī Rēzeknes novadā Kultūras ministrijas īstenotā projektā „Latvijas romu platforma III: sadarbības un līdzdalības veicināšana” notika Kultūras ministrijas organizētā reģionālo ekspertu romu integrācijas labās prakses vizīte...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-01 5 ((279)1014) numurā.
Rēzeknes slimnīcu pieredzes apmaiņā apmeklē 45 ārsti no Vitebskas

Lai klātienē iepazītos ar Rēzeknes slimnīcas darbu un Latvijas veselības aprūpes sistēmu, 18. janvārī vizītē Rēzeknē bija ieradušies 45 kolēģi no Baltkrievijas – Vitebskas apgabala klīniskās slimnīcas un Vitebskas apgabala Neatliekamās medicīniskās palīdzības slimnīcas, kas ir valsts līmeņa specializētas veselības aprūpes iestādes...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-01 5 ((279)1014) numurā.
Rēzeknes ielu apsaimniekotājam – 900 eiro sods un vienlaikus zemākā cena iepirkumā

Pēc iedzīvotāju sūdzībām par nenotīrītām ietvēm Rēzeknē dome apsaimniekotājam – SIA "Clean R" – piemērojusi 900 eiro līgumsodu, informē domes Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs Kārlis Pozņakovs...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-01 5 ((279)1014) numurā.
Izsludināts bērnu talantu projekts “Latvijas princese un princis 2019”

Jau otro gadu pēc kārtas Rēzeknē norisināsies nacionālais bērnu talantu projekts “Latvijas princese un princis”. Tāpēc arī mēs aicinām aktīvus un zinātkārus bērnus pieteikties šīgada projektam. (Pērngad tajā piedalījās bērni no Rēzeknes, Viļāniem, Balviem, Ludzas, Olaines un Rīgas.)...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-01 5 ((279)1014) numurā.
Par Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektori ievēlēta profesore Iveta Mietule

29. janvārī notika Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Satversmes sapulce, kurā notika rektora vēlēšanas...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-01 5 ((279)1014) numurā.
Notiks “Randiņš” Rēzeknes senioriem

1. martā plkst. 15.00 Rēzeknes seniori aicināti satikties atpūtas pēcpusdienā “Randiņš” Rēzeknes kultūras namā (Brāļu Skrindu ielā 3)...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-01 5 ((279)1014) numurā.
airBaltic sveica Līvānus kā vienu no Latvijas mīlētākajām pilsētām

24. janvārī airBaltic prezidents un izpilddirektors Martins Gauss (Martin Gauss) apmeklēja Līvānus, lai apsveiktu tās iedzīvotājus un novada domes priekšsēdētāju Andri Vaivodu ar iekļūšanu Latvijas mīlētāko pilsētu topā. Jau kopš 2018. gada novembra viena no airBaltic Airbus A220-300 lidmašīnām nosaukta Līvānu vārdā, informē uzņēmuma korporatīvās komunikācijas vadītāja Alise Briede...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-01 5 ((279)1014) numurā.
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Līvānu filiālē – pirmais izlaidums

Līvānu novadā 26. janvāris bija īpaša diena, jo notika pirmais Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Inženieru fakultātes Līvānu filiāles pirmā līmeņa augstākās izglītības pamatstudiju programmas “Mašīnbūve” absolventu izlaidums. Augstskolas Līvānu filiāli absolvēja 15 uzņēmīgi, strādīgi jaunieši, kuri veiksmīgi prata apvienot darbu un studijas, informē RTA Līvānu filiāles vadītāja Ilze Vanaga...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-01 5 ((279)1014) numurā.
Preiļu novadā iesākusies divu industriālo teritoriju izbūve

Preiļu pilsētas un novada iedzīvotājos interesi izraisījušas aktivitātes, kas novērojamas teritorijās pie apvedceļa, kā arī pie jaunbūvējamās Rietumu ielas. Nocirstie koki un novāktie krūmi liecina, ka teritorijas tiks izmantotas. Par to, kas pašvaldībai padomā...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-01 5 ((279)1014) numurā.
Turpina pieaugt otrreizējai pārstrādei nodoto atkritumu daudzums

SIA „Preiļu saimnieks” atkritumu apsaimniekošanas daļa ir apkopojusi 2018. gada statistiku. Lai gan kopējais atkritumu daudzums ir palielinājies, pieaudzis pārstrādei nodoto dalīti vākto atkritumu apjoms. Uz Demenes atkritumu poligonu “Cinīši” pagājušogad aizvestas 2024,58 tonnas sadzīves atkritumu, veicot 196 reisus, savukārt otrreizējai pārstrādei nodotas 291,66 tonnas atkritumu, kas veido 12,60 % un ir par 108 tonnām vairāk nekā 2017. gadā...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-01 5 ((279)1014) numurā.
No 1. februāra – izmaiņas maršruta Preiļi–Jēkabpils reisā

Nodrošinot ātrāku autobusu nokļūšana galapunktā, no 1. februāra veiktas izmaiņas maršrutā Preiļi–Jēkabpils, informē Valsts SIA “Autotransporta direkcija”...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-01 5 ((279)1014) numurā.
LTRK Latgales biznesa klubs 2019 “Uzņēmēji tiekas Preiļos”

Uz pasākumu tiek aicināts ikviens uzņēmējs no Latvijas, īpaši vietējie uzņēmēji!

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) Latgales reģiona nodaļa sadarbībā ar AS CITADELE BANKA, Preiļu novada Uzņēmējdarbības centru organizē uzņēmēju LTRK Latgales Biznesa kluba pasākumu...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-01 5 ((279)1014) numurā.
Krāslavas novadā tikušies Latgales kulinārā mantojuma tīkla biedri

25. janvārī Krāslavas novada Kaplavas pagastā, zirgu sētā “Klajumi”, kas ir Latgales kulinārā mantojuma tīkla dalībniece, notika biedrības “Latgales kulinārā mantojuma centrs” ikgadējā biedru sanāksme...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-01 5 ((279)1014) numurā.
Daugavpilī jauniešu diskusijā ar politiķiem izstrādāti ieteikumi Latgales attīstībai

25. janvārī Daugavpils novada Kultūras centrā “Vārpa” norisinājās reģionālā strukturētā dialoga diskusija “Kafija ar politiķiem”. Pasākuma organizatori ir biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu un Latgales pašvaldībām...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-01 5 ((279)1014) numurā.
Sakrālā mantojuma saglabāšanai atbalstīti astoņi Daugavpils dievnami

Daugavpilī 2018. gadā pirmoreiz bija izsludināta līdzfinansējuma programma sakrālā mantojuma saglabāšanai. Astoņu reliģisko draudžu atbalstam no pašvaldības budžeta piešķirti 40 000 euro. Līdzfinansējums, uz ko varēja pretendēt draudzes, kuru ēkas ir reģistrētas kā kultūras pieminekļi, bija nepieciešams dažādiem mērķiem: dievnamu ēku un teritoriju labiekārtošanai, apkures sistēmu izbūvei svētbilžu restaurācijai un citiem darbiem...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-01 5 ((279)1014) numurā.
Daugavpilī plāno modernizēt apgaismojuma sistēmu

Daugavpils pašvaldība realizēs projektu „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Daugavpils pilsētā”...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-01 5 ((279)1014) numurā.
Daugavpils Dzimtsarakstu nodaļa apkopojusi statistikas datus

2018. gadā Daugavpils dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 674 jaundzimušie jeb par 122 mazāk nekā 2017. gadā – 340 zēni un 334 meitenes. 286 no jaundzimušajiem bija otrais bērns ģimenē, divas ģimenes sagaidīja devītā bērna dzimšanu, bet viena – 10. bērniņa nākšanu pasaulē, sešās dzimuši dvīņu pāri, vienā – trīnīši...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-01 5 ((279)1014) numurā.
Par Daugavpils domes Sociālo lietu komitejas vadītāju izvēlēts Eigims

24. janvārī Daugavpils domes Sociālo lietu komitejas priekšsēdētāja amatā ievēlēts bijušais pilsētas mērs Rihards Eigims ("Mūsu partija"), noskaidroja aģentūra LETA.

Kopš janvāra vidus, kad no komitejas vadītājas atcelta Latgales partijas (LP) pārstāve Helēna Soldatjonoka, tā darbojusies bez priekšsēdētāja...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-01 5 ((279)1014) numurā.
Daugavpilī piešķirs pabalstu ģimenēm ar bērniem ar dzirdes invaliditāti

Turpmāk Daugavpilī ģimenes, kurās ir bērni ar dzirdes invaliditāti, no Daugavpils pašvaldības varēs reizi gadā saņemt 200 eiro pabalstu, lēmusi pilsētas dome...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-01 5 ((279)1014) numurā.
Indrā prot glabāt ģimenes relikvijas

25. janvārī Maskavas mājā Rīgā norisinājās pētniecisko darbu konkursa rezultātu prezentācija un laureātu apbalvošana pēc “LAŠOR” izsludinātā konkursa “Krievi Latvijā”. Nominācijā "Ģimenes relikvija" 2.vietu ieguva Indras pamatskolas 7. klases skolniece Milana Šemele...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-01 5 ((279)1014) numurā.
Krāslavas Mūzikas skolas audzēkņi veiksmīgi startē valsts konkursā

22. janvārī S. Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā notika Valsts konkursa II kārta Pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem, kurā piedalījās Krāslavas Mūzikas skolas 5. klarnetes spēles klases audzēknis Jānis Vorslovs (ped. Jānis Greckis) un ieguva III vietu...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-01 5 ((279)1014) numurā.
Izmaiņas Daugavpils pilsētas autobusu maršrutos

Pamatojoties uz Daugavpils domes Transporta komisijas lēmumu, no 1. februāra tiks ievestas izmaiņas sabiedriskā transporta kustībā. PAS «Daugavpils satiksme» informē, ka būs slēgts eksperimentālā kārtā ieviestais maršruts Nr.25 "Grīva – Līginišķi – Grīva”, kas darbojas no 2018. gada 1. augusta. Vienlaikus tiks atklāts jaunais pastāvīgais autobusa maršruts Nr.26 “Autoosta – Ķīmiķu ciemats – Jaunā Forštate – Autoosta”...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-01 5 ((279)1014) numurā.
Kārsavā godina konkursa “Jauniešu Gada balva 2018” laureātus

25. janvārī Kārsavas Kultūras namā septīto reizi notika “Jauniešu Gada Balva 2018” ceremonija, kurā tika apbalvoti novada aktīvākie un darbos pamanāmākie jaunieši.

Kopumā Jauniešu gada balvas organizatori saņēma 50 pieteikuma anketu, no kurām vērtēšanas komisija izvirzīja uzvarētāju katrā no sešām nominācijām: “Jaunīts sabīdreibai”, “Goda škoļņīks”, “Goda sportists”, “Goda radūšuokīs jaunīts”, “Jaunīts Uzjiemiejs” un “Goda cilvāks/ organizaceja jaunīšam”...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-01 5 ((279)1014) numurā.
32 zēni un meitenes pievienojušies jaunsargu organizācijai

Barikāžu atceres diena Ludzas un Ciblas novadu jaunsargu vienībā ir īpaša. Tradicionāli šajā dienā jaunsargu rindas papildinās. Svinīgo solījumu šogad deva 32 jaunsargu kandidāti: 13 Ludzas pilsētas ģimnāzijas, 13 Ciblas vidusskolas, četri Pušmucovas pamatskolas, divi Ludzas 2. vidusskolas skolēni...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-01 5 ((279)1014) numurā.
Iespēja apmeklēt bezmaksas slidošanas nodarbības

Lai veicinātu veselīgu dzīvesveidu un radītu iespēju bērniem vairāk laika pavadīt svaigā gaisā tiks piedāvāta aktivitāte – slidošanas iemaņu apgūšana. Tas veselībai ir ļoti nepieciešams. Ja tiek ņemts vērā, ka mūsdienu jaunietis ļoti daudz laika pavada telpās, mājās, strādājot pie datora, tad slidošana tik tiešām ir ierocis cīņai pret slimībām – tā veicinās vispārējās veselības uzlabošanu, kā arī stiprinās sirds un asinsvadu sistēmu, veicinās fiziskās aktivitātes, kā arī garīgās veselības veicināšanu. Treniņu rezultātā paaugstināsies organisma aizsargspējas, uzlabos sirds – asins vadu un elpošanas sistēmu...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-01 5 ((279)1014) numurā.
Privātā pusaudžu sociālās rehabilitācijas iestādē konstatē bērnu tiesību pārkāpumus

Saskaņā ar ziņu aģentūras LETA izplatīto informāciju, Tiesībsarga birojs un Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) SIA "Bērnu oāze" filiālē "Mākoņkalns", kas nodrošina sociālo rehabilitāciju bērniem ar uzvedības traucējumiem un atrodas Ludzas novada Istalsnā, konstatējis virkni bērnu tiesību pārkāpumu...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-01 5 ((279)1014) numurā.
SIA “ZAAO” pateicas vairākiem novadiem par vides iniciatīvas projektiem

24. janvārī Rugājos, Viļakā un Baltinavā viesojās Vides iniciatīvas “100 darbu Latvijai” vadītāja, atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma “ZAAO” pārstāve Dženita Katiša, lai sveiktu novada pieteikto un paveikto darbu iniciatorus šajā projektā...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-01 5 ((279)1014) numurā.
Aizvadīts LTRK Biznesa kluba pasākums “Uzņēmēji tiekas Balvos”

Latvijas lielākās uzņēmēju biedrības Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) Latgales reģiona nodaļa sadarbībā ar Balvu novada pašvaldības Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centru un Banku Citadele 25. janvārī rīkoja LTRK Biznesa kluba pasākumu “Uzņēmēji tiekas Balvos”...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-01 5 ((279)1014) numurā.
Jēkabpils, Liepājas un Vidzemes slimnīcas izcīna finansējumu neonatologa dežūrām

Jēkabpils reģionālās slimnīcas valde sadarbībā ar Liepājas reģionālās slimnīcas valdi un Vidzemes slimnīcas valdi izcīnīja papildu finansējumu, lai nodrošinātu neonatologa dežūras pieminētajās trīs ārstniecības iestādēs...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-01 5 ((279)1014) numurā.
Muzejā “Sēlija” iegādājas dzelzceļa darbinieka formas tērpu

Viesītes muzejs “Sēlija”, īstenojot Latvijas Valsts mežu atbalstītās Zemgales kultūras programmas projektu, papildinājis muzeja Mazā Bānīša parka ekspozīciju ar jaunu eksponātu – 20. gs. 30. gadu šaursliežu dzelzceļa darbinieka formas tērpu...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-01 5 ((279)1014) numurā.
Vidzemes reģionā darbu uzsāk brokeris

Februārī Vidzemes reģionā darbu uzsāk uzņēmējdarbības inovāciju atbalsta speciāliste jeb brokeris Ilona Platonova – pirmā no septiņiem šādiem speciālistiem Baltijas jūras reģionā projektā “GoSmart BSR”...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-01 5 ((279)1014) numurā.
Jēkabpilī – projekts par 100 gadiem no pilsētas domes ēkas skatupunktu

Jēkabpils Kultūras pārvalde ieguvusi 9000 eiro lielu finansējumu Valsts Kultūrkapitāla fonda izsludinātajā mērķprogrammas “Latvijai 100” konkursā audiovizuāla projekta “Es Tevi izstāstīšu” īstenošanai...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-02-01 5 ((279)1014) numurā.