2019.gads

Latgales festivāli

1. Projekts «Latvijas Princese un Princis» veicina bērnu izaugsmi un saliedē ģimenes

Uzņēmējdarbības sākšana Latgalē



Publikācija ir sagatavota ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem