2018.gads


Projekts_2_1.pdf

Projekts_2_2.pdf

Projekts_2_3.pdf

Projekts_2_4.pdf

Projekts_2_5.pdf

Projekts_2_6.pdf

Projekts_2_7.pdf

Projekts_2_8.pdf

Projekts_2_9.pdf

Projekts_2_10.pdf

Projekts_2_11.pdf

Projekts_2_12.pdf


Publikācija ir sagatavota ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem