2018.gads


Projekts_2_1.pdf

Projekts_2_2.pdf

Projekts_2_3.pdf

Projekts_2_4.pdf

Projekts_2_5.pdf

Publikācija ir sagatavota ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem