2017.gads

Slēgta skola – zudis ciems? Latgales slēgtās skolas

 

Aizkalnes pamatskola

 

Gailīšu pamatskola

 

Briežuciema pamatskola

 

Nagļu skola

 

Vārkavas pamatskola

 

 


Publikācija ir sagatavota ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem